S. 5-510 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Danny Pieters    Philippe Mahoux    Armand De Decker    Dirk Claes    Liesbeth Homans   

gerechtelijk onderzoek
terrorisme
motie van het Parlement
geheime dienst
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-510/1 5-510/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/11/2010
5-510/2 5-510/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2010   Indiening Doc. 5-510/1 5-510/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/12/2010   Inschrijving op agenda
9/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o7) Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
7/12/2010   Inschrijving op agenda
7/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
7/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
7/12/2010   Aanneming zonder amendering
7/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-510/2 5-510/2 (PDF)
9/12/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/12/2010