S. 5-1993 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen
Yoeri Vastersavendts    Martine Taelman    Alain Courtois    Dirk Claes    Fauzaya Talhaoui    Jean-Jacques De Gucht   

gerechtelijk onderzoek
politie
persoonlijke gegevens
burgerlijk geding
eerbiediging van het privé-leven
getuigenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1993/1 5-1993/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/2/2013
5-1993/2 5-1993/2 (PDF) Amendementen 6/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2013   Indiening Doc. 5-1993/1 5-1993/1 (PDF)
7/3/2013   Inoverwegingneming
7/3/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/3/2013   Verzending naar commissie
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Regeling der werkzaamheden
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
14/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Yoeri Vastersavendts
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 30/4/2013, 14/5/2013, 28/5/2013, 6/11/2013