Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lizin Anne-Marie" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Community policing" - Begeleidingsgroep - Toekomst (Nabijheidspolitie gericht naar de gemeenschap) (3-567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 563-564 3-9 p. 563-564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 637-638 3-10 p. 637-638 (PDF)
14e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Washington, 1-5 juli 2005) (3-1310)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1310/1
p. 1-19 3-1310/1 p. 1-19 (PDF)
15e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee - Brussel, 3-7 juli 2006 (3-1808)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1808/1
p. 1-89 3-1808/1 p. 1-89 (PDF)
16e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Kiev, 4-9 juli 2007) (4-109)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin (S) en de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K)
4-109/1
p. 1-61 4-109/1 p. 1-61 (PDF)
17e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Astana, 29 juni-3 juli 2008) (4-879)      
  Verslag van de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K) en mevrouw Anne-Marie Lizin (S)
4-879/1
p. 1-39 4-879/1 p. 1-39 (PDF)
5e Wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE - Wenen, 23-24 februari 2006 (3-1631)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1631/1
p. 1-37 3-1631/1 p. 1-37 (PDF)
6e Wintervergadering van de Parlementaire Assmeblee van de OVSE - Wenen, 22-23 februari 2007 (3-2110)      
  Verslag van mevrouw Lizin (S) en de heer de Donnea (K)
3-2110/1
p. 1-23 3-2110/1 p. 1-23 (PDF)
7de wintervergadering van de OVSE Parlementaire Assemblee (Wenen, 21 - 22 februari 2008) (4-624)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Anne-Marie Lizin (S) en de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K)
4-624/1
p. 1 4-624/1 p. 1 (PDF)
ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden (3-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1162 3-19 p. 1162 (PDF)
ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden (3-961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1194-1195 3-19 p. 1194-1195 (PDF)
Aanwezigheid van de minister van Justitie in Arusha (Volkenmoord in Rwanda) (1-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5106-5108 1-172 p. 5106-5108 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten (2-1277)      
  Verslag namens de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten (Vast Comitť P) en de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heren Vandenberghe (S), Van Parys (K) en Bacquelaine (K)
   Deel I
2-1277/1
p. 1-245 2-1277/1 p. 1-245 (PDF)
   Deel II
2-1277/2
p. 260-869 2-1277/2 p. 260-869 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heren Vandenberghe (S), Van Parys (K) en Bacquelaine (K)
2-1171/1
p. 1-227 2-1171/1 p. 1-227 (PDF)
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afghanistan - Belgische missies - Huidige en toekomstige engagementen (3-816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 924 3-14 p. 924 (PDF)
Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger (4-3399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3399
Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger (4-3400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3400
Afghanistan Ė Afghaanse strijdmacht Ė Opleiding Ė Rol van het Belgische leger - Begeleidingsmaatregelen voor burgerlijke doeleinden (4-3495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3495
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Algoneurodystrofie - Erkenning door het Riziv (1-1368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4544 1-86 p. 4544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4626-4627 1-87 p. 4626-4627 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Angiografie en coronariografie (Ziekenhuizen - Centra voor interventionele cardiologie) (2-1192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 17-20 2-262 p. 17-20 (PDF)
Auteursrechten en naburige rechten - Harmonisering - Omzetting van artikel 34 van de Europese richtlijn - Bescherming van de openbare bibliotheken en mediatheken in BelgiŽ (Leenrechtvergoeding - Richtlijn 92/100/EG - Vrijstellingen van de betalingsverplichting) (3-570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 595-596 3-9 p. 595-596 (PDF)
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6931
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6932
Belang een grondig debat te organiseren over het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen      
  2-92
p. 16 2-92 p. 16 (PDF)
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Pol Van Den Driessche
4-857/1
p. 1 4-857/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche en mevrouw Anne-Marie Lizin
4-856/1
p. 1-21 4-856/1 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-154)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Lizin en de Bethune
2-154/1
p. 1-34 2-154/1 p. 1-34 (PDF)
Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM) (4-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2960
Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei (4-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2961
Belgische strijdkrachten in Afghanistan - Gevangenen - Behandeling - Regels die in de ISAF worden toegepast (4-87)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-87
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat, ter vervanging van de heer De Decker
3-75
p. 5-6 3-75 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-126
p. 4 3-126 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-3
p. 8 4-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-4
p. 6 4-4 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Biologische gevolgen van elektromagnetische stralingen op kinderen (computers en televisietoestellen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1094-1095 1-22 p. 1094-1095 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-25
p. 1239 1-25 p. 1239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2369-2370 1-47 p. 2369-2370 (PDF)
Brailleliga - Uitbetaling van achterstallen aan de liga      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 538 1-12 p. 538 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1016 1-20 p. 1016 (PDF)
Brigadegeneraals - Taalverhouding (3-817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 904 3-14 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 1000 3-15 p. 1000 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995-1996)      
  Werkwijze van de commissies
1-47 COM
p. 352-353 1-47 COM p. 352-353 (PDF)
Conferentie van de Verenigde Naties (VN) over racisme - Durban II - Slotverklaring - Verklaring van de niet-gouvernementele organisaties (ngoís) - Behandeling van de ngoís - Beoordeling door BelgiŽ (4-3547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3547
Credit default swaps (Afgeleide producten - Techniek uitgedokterd door de bank Goldman Sachs waarbij waardeloze Griekse overheidsobligaties die het overheidstekort moesten vullen op de markt gebracht werden) (4-1133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-115
p. 11-14 4-115 p. 11-14 (PDF)
Crisis - IJzer- en staalsector - Gevolgen voor de werkgelegenheid - Maatregelen (4-3369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3369
Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname (4-17)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-17
Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname (4-18)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-18
De Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden (door de Verenigde Staten onder het statuut van vijandelijke strijders en die een dreiging vormen inzake terrorisme - Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 58-60 3-46 p. 58-60 (PDF)
De Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (Tekortkomingen - Verslag van het Rekenhof) (3-177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-48
p. 17-18 3-48 p. 17-18 (PDF)
De Belgische militaire aanwezigheid in Kosovo en BosniŽ (2-14)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-12
p. 10-18 2-12 p. 10-18 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De Belgische strijdkrachten in BosniŽ en de terugtrekking van IFOR (WEU)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-44
p. 1033-1034 1-44 p. 1033-1034 (PDF)
De Bijzondere Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (maart 2005) over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (3-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-66
p. 13-14 3-66 p. 13-14 (PDF)
De Europese ontwikkelingsfondsen (3-299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 16-20 3-56 p. 16-20 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De Kosovaarse vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor het toekomstig statuut (Albanezen in BelgiŽ) (1-1165)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-263
p. 7658 1-263 p. 7658 (PDF)
De NAVO-interventie in Kosovo (1-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
   Intrekking
1-260
p. 7561 1-260 p. 7561 (PDF)
De PWA-arbeidscontracten (Hervorming) (2-70)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-18
p. 7-9 2-18 p. 7-9 (PDF)
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat (4-3240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3240
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat (4-3241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3241
De RIZIV-codes voor het herstel van het maagdenvlies en de maagdelijkheidsbewijzen die door sommige ziekenhuizen worden afgegeven (2-38)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-13
p. 15-17 2-13 p. 15-17 (PDF)
De aan het ambassadepersoneel opgelegde salarisverlaging (Uitbetaling van de Belgen in het buitenland in euro - Wisselkoers - Behoud van de koopkracht) (2-951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 50-52 2-267 p. 50-52 (PDF)
De aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen (FinanciŽle steun) (2-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-132
p. 15-16 2-132 p. 15-16 (PDF)
De aanwezigheid in BelgiŽ van de heer Hani Ramadan (Directeur van de "Centre islamique" in GenŤve) (2-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 9-11 2-239 p. 9-11 (PDF)
De achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen (2-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 21-23 2-247 p. 21-23 (PDF)
De activiteiten van de GIA op het Belgische grondgebied en de desinformatiecampagne tegen de dienst Vreemdelingenzaken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-77
p. 2067-2068 1-77 p. 2067-2068 (PDF)
De administratieve reorganisatie van de nucleaire sector en in het bijzonder van Electrabel, en de invloed ervan op de veiligheid (Tenlasteneming van de nucleaire passiva van de centrale van Tihange) (2-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-85
p. 50-52 2-85 p. 50-52 (PDF)
De adoptie van ZaÔrese kinderen door Belgische gezinnen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De afschaffing van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP) (Copernicushervorming - Plaats van de preventie in de nieuwe structuur - Personeelsstatuut) (2-1121)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 8-9 2-241 p. 8-9 (PDF)
De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Intrekking
1-90
p. 2360-2361 1-90 p. 2360-2361 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoering van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-70
p. 1819 1-70 p. 1819 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoeringen van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1851 1-71 p. 1851 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten (1-985)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
De bescherming die Griekenland verleent aan de vermoedelijke moordenaar van Kosovo-leider Enver Hadri (Uitlevering)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 498-499 1-23 p. 498-499 (PDF)
De bescherming van de bevolking tegen radioactiviteit en het beleid met betrekking tot het kernafval (Telerad-systeem - Hoogradioactief kernafval - Toepassing van de wet op het nucleair passief) (2-118)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-26
p. 11-15 2-26 p. 11-15 (PDF)
De bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels (2-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19 2-96 p. 19 (PDF)
De bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001 (Europese richtlijn over de bescherming van particuliere gegevens door bedrijven verzameld - Naleving van de richtlijn - Amerikaanse bedrijven) (2-402)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 76-77 2-103 p. 76-77 (PDF)
De beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van IsraŽlisch-Amerikaanse makelij te kopen (Technische problemen van het vliegtuig) (1-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6940-6944 1-237 p. 6940-6944 (PDF)
De beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak (1-787)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over de schadeloosstelling van verplicht tewerkgestelden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-57
p. 1374-1375 1-57 p. 1374-1375 (PDF)
De beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep (1-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De bestrijding van het terrorisme in Europa en de GIA-netten (1-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-173
p. 5127-5130 1-173 p. 5127-5130 (PDF)
De betrekkingen met Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De bevoegdheid van de federale politie voor ontvoering van kinderen door een van hun ouders (2-936)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 18-19 2-196 p. 18-19 (PDF)
De bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht (1-1049)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-235
p. 6868-6869 1-235 p. 6868-6869 (PDF)
De bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden (2-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-13
p. 24-29 2-13 p. 24-29 (PDF)
  2-13
p. 29-33 2-13 p. 29-33 (PDF)
De bouw van een wapenfabriek in Kenia      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-37
p. 840-843 1-37 p. 840-843 (PDF)
De brandweerdiensten (Bevoegdheidsverdeling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening) (3-234)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-54
p. 44-47 3-54 p. 44-47 (PDF)
De campagne van mevrouw Bonino, Europees commissaris, in verband met de rechten van de vrouwen in Afghanistan (1-450)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5052-5053 1-170 p. 5052-5053 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie (Europees buitenlands en defensiebeleid - Bescherming van de communicatie binnen de EG - Relaties met de VS - Totstandkoming van een cultuur van vertrouwelijkheid) (2-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 14-18 2-102 p. 14-18 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd (o.a. voor Tihange I) (2-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 19-21 2-47 p. 19-21 (PDF)
De connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan (Commissies gestort door Tractebel in 1996 en invloed van het bezoek van de toenmalige eerste minister) (2-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-24
p. 30-32 2-24 p. 30-32 (PDF)
De contacten met de gevangenisdirecteurs (Contacten tussen de minister van Justitie en de gevangenisdirecteurs - Overbevolking in de gevangenissen - Fundamentalistische preken in de gevangenissen) (2-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 21-22 2-208 p. 21-22 (PDF)
De contacten tussen Landsverdediging, Rwanda en ZaÔre (en Burundi)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-76 COM
p. 600-603 1-76 COM p. 600-603 (PDF)
De creatie van een nieuwe "bijzondere politiedienst" binnen de rijkswacht (1-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-169
p. 5038-5039 1-169 p. 5038-5039 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De crisis rond Irak (1-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid (Behoud van de personenbescherming binnen de Staatsveiligheid versus integratie in de federale politie) (2-977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 34-35 2-275 p. 34-35 (PDF)
De diensten die belast zijn met terreurbestrijding (Huiszoekingen in het kader van het onderzoek in de moord op commandant Massoed, commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Nood aan personeelsuitbreiding en bijkomende middelen - Dienst Afrika) (2-614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 66-68 2-164 p. 66-68 (PDF)
De diplomatische gevolgen van de moord op een mensenrechtenactiviste in TsjetsjeniŽ (Moord op de mensenrechtenactiviste Natalja Estemirova - Discriminatie van vrouwen - Rol van president Kadyrov) (4-879)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-86
p. 12-16 4-86 p. 12-16 (PDF)
De dood van de dochter van een Kazakse journaliste, naar aanleiding van haar onthullingen over het onderzoek naar verdachte rekeningen, waarbij de Kazakse zakenwereld betrokken is (Onderzoek in verband met de zaak Tractebel) (2-1061)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-223
p. 6-7 2-223 p. 6-7 (PDF)
De door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering (Aanwerving van 120 bijkomende personeelsleden bij de RVA - Controle op de beschikbaarheid van de werkloze op de arbeidsmarkt - Uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de RVA en de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid) (3-44)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-20
p. 15-16 3-20 p. 15-16 (PDF)
De door het IsraŽlisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza (Schade aan projecten door de EU gefinancierd - Eis tot schadevergoeding tegen de IsraŽlische Staat) (2-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 5-7 2-173 p. 5-7 (PDF)
De doorlichting van de werking van het Telerad-systeem (Meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-45
p. 44-45 2-45 p. 44-45 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-326)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-350)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De elektriciteitssector en de toekomstperspectieven (Fusie Electrabel-Tractebel - Kernenergie - Opwerking van kernafval - MOX - EDF) (1-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6939-6940 1-237 p. 6939-6940 (PDF)
De erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo als doelstelling van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (4-1186)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-119
p. 11-13 4-119 p. 11-13 (PDF)
De europeanisering van het migranten- en asielbeleid (1-556)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem (Pooiers - Rijkswacht) (2-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 18-20 2-11 p. 18-20 (PDF)
De facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het IsraŽlische leger (4-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-99
p. 46-47 4-99 p. 46-47 (PDF)
De fatale afloop van de uitwijzing van Sťmira Adamu (1-552)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De financiering van de hervorming van de hulpdiensten (Brandweerdiensten en civiele bescherming - Sevesofonds - Medewerking van de verzekeringsmaatschappijen) (2-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 86-88 2-103 p. 86-88 (PDF)
De financiŽle toestand van het personeel van de Congolese ambassade (1-1177)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-269
p. 7783-7784 1-269 p. 7783-7784 (PDF)
De gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De gelijkwaardigheid van de graden binnen de toekomstige geÔntegreerde politie (1-1131)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-256
p. 7405 1-256 p. 7405 (PDF)
De gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie (1-481)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-173
p. 5122-5124 1-173 p. 5122-5124 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De gevallen van ontvoering van kinderen vanuit BelgiŽ naar Algerije (2-895)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 52-55 2-241 p. 52-55 (PDF)
De gevaren verbonden aan de "sarcofaag-reactor" van Tsjernobyl (1-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4146 1-156 p. 4146 (PDF)
De gevolgen van de Top van Hanoi en meer in het bijzonder de voorstellen van minister Ylieff (Financiering programma's van het Agentschap van de Francofonie) (1-406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4160 1-156 p. 4160 (PDF)
De gevolgen van de bijeenkomst te Sjarm el-Sjeikh (Antiterroristische samenwerking en Midden-Oosten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-42
p. 972-973 1-42 p. 972-973 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De gevolgen van het overlijden van Sťmira Adamu (1-557)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De gevolgen van het rapport nr. 4 van de Internationale Unie voor het openbaar vervoerswezen - UITP - en van de privatisering van het openbaar vervoer voor de Belgische openbare vervoersmaatschappijen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-64 COM
p. 518-519 1-64 COM p. 518-519 (PDF)
De handlangers van het Algerijnse terrorisme in Londen (1-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5059-5060 1-170 p. 5059-5060 (PDF)
De heropbouw van BosniŽ-Herzegowina      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-42
p. 982-985 1-42 p. 982-985 (PDF)
De hervatting van de betrekkingen met de Rwandese regering (1-427)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Dehaene, eerste minister
1-158
p. 4224-4226 1-158 p. 4224-4226 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens (De gemeente Voeren zal deel uitmaken van de gewestelijke groep Bilzen - Gebruik der talen) (4-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 41-42 4-34 p. 41-42 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de politiediensten en de examens en benoemingen bij de gerechtelijke politie (1-1090)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-247
p. 7164-7165 1-247 p. 7164-7165 (PDF)
De hervorming van het ABOS (en het ontwikkelingsbeleid) (2-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 38-53 2-38 p. 38-53 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De houding van BelgiŽ wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren (en het statuut van de PLO-vertegenwoordiger in Brussel) (2-201)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-63
p. 61-66 2-63 p. 61-66 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Indiening van een gewone motie door de dames Defraigne en Lizin en de heer Mahoux
3-25
p. 44-45 3-25 p. 44-45 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
De houding van de regering ten aanzien van Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3399-3400 1-128 p. 3399-3400 (PDF)
De houding van de regering ten aanzien van JoegoslaviŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3400-3401 1-128 p. 3400-3401 (PDF)
De hulp aan Afghanistan en in het bijzonder aan de Afghaanse vrouwen (Humanitaire hulp en indirecte samenwerking) (2-809)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 29-30 2-172 p. 29-30 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De humanitaire hulp aan Afghanistan en het sturen van bussen door de "Conseil des femmes francophones de Belgique" (Hulpprogramma voor de Afghaanse vrouwen - Samenwerking met Afghanistan) (2-983)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 24-26 2-206 p. 24-26 (PDF)
De in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu (Juridische stappen) (2-799)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 17-18 2-168 p. 17-18 (PDF)
De inhoud van de rekruteringsbrochures van de federale politie (Brochure "Jobpol" - Onevenwichtige formulering) (2-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 15-16 2-137 p. 15-16 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De internationale conferentie over Afghanistan in Londen (Toekomstvisie - Machtsdeelname van Taliban - Positie van de vrouw) (4-1054)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-111
p. 9-11 4-111 p. 9-11 (PDF)
De internationale ontvoeringen van kinderen door ťťn van de ouders (Gerechtelijke politie - Federale politie) (2-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 10-11 2-59 p. 10-11 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw Lizin en de heer Caluwť
1-306/1
p. 1-45 1-306/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer Caluwť
1-306/1
p. 1-63 1-306/1 p. 1-63 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De invrijheidsstelling in Nederland van een (vermoedelijk) lid van de GIA, verbonden aan de groep die de zeven Franse kloosterlingen heeft vermoord      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-54
p. 1237-1238 1-54 p. 1237-1238 (PDF)
De islamitische fundamentalisten en hun banden in Algerije, in Egypte en in Europa, met name in Groot-BrittanniŽ (1-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4147-4149 1-156 p. 4147-4149 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie (Informatici van de firma in het Centrum voor de informatieverwerkingwerken) (2-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 25 2-107 p. 25 (PDF)
De lessen die getrokken moeten worden uit de opsluiting in Zaventem van de personen die op 26 december 2002 door IsraŽl illegaal uit het land zijn gezet (Houding van de federale politie) (2-1189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-260
p. 17-19 2-260 p. 17-19 (PDF)
De lijst van de terroristische organisaties (Definitie van terroristische daden) (2-853)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
De lijst van terroristische organisaties (Inschrijving van twee Palestijnse organisaties op de lijst van Europese terroristische organisaties - Internationale achtergrond) (2-822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 44-49 2-214 p. 44-49 (PDF)
De loonschalen bij de Staatsveiligheid (Verantwoordelijke minister - Personeelsbestand - Organisatie van de diensten - Management - Telefoontap) (2-803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 57-62 2-209 p. 57-62 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De maatregelen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat te Hoei (Ontoereikend aantal magistraten)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3194-3196 1-119 p. 3194-3196 (PDF)
De malaise bij de FOD FinanciŽn ten gevolge van de voorstellen tot hervorming van de specifieke loopbanen (Copernicushervorming - Coperfin - Waardering van het zeer technisch werk van de ambtenaren van de FOD FinanciŽn) (2-1228)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-267
p. 15-20 2-267 p. 15-20 (PDF)
De massale aanwezigheid van vuurwapens in de wijken van Charleroi en van andere grote Waalse steden, die op pijnlijke wijze geÔllustreerd werd door het drama van Gilly (2-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 7-8 2-235 p. 7-8 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De mogelijke fusie tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ("Gender mainstreaming" in de Waalse administratie) (4-163)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
4-18
p. 9-11 4-18 p. 9-11 (PDF)
De mogelijke toevloed van oorlogsvluchtelingen uit Kosovo en de eventuele toekenning van de B-status aan die vluchtelingen (1-1152)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Intrekking
1-260
p. 7561 1-260 p. 7561 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De mondelinge vragen zullen voortaan worden gesteld zonder papier      
  3-99
p. 35 3-99 p. 35 (PDF)
De moord op Matoub Lounes die in Londen door de GIA is opgeŽist en de noodzaak voor de ministeries van Binnenlandse Zaken van de 15 om een gecoŲrdineerde actie te voeren (1-947)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-203
p. 5809-5810 1-203 p. 5809-5810 (PDF)
De moord op commandant Massoud (Commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Betrokkenheid van Belgen bij deze moord - Slapende netwerken - Technologische ondersteuning van de Staatsveiligheid) (2-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 21-24 2-164 p. 21-24 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De moslimexecutieve van BelgiŽ (1-1119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-250
p. 7222-7224 1-250 p. 7222-7224 (PDF)
De netwerken van het Algerijnse terrorisme in BelgiŽ (1-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-112 COM
p. 864-866 1-112 COM p. 864-866 (PDF)
De niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat IsraŽl op 26 december 2002 (Houding van de federale politie wat betreft de uitwisselingspraktijken bij uitwijzingen, het nagaan van de identiteit) (2-963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 57-62 2-271 p. 57-62 (PDF)
De nieuwe reglementering voor autorally's (1-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-155
p. 4128-4131 1-155 p. 4128-4131 (PDF)
De noodzaak van een Europees diplomatiek initiatief in Kosovo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-91
p. 2386-2387 1-91 p. 2386-2387 (PDF)
De nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem (2-206)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 31-33 2-65 p. 31-33 (PDF)
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coŲrdinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag (Moraliteitsonderzoek waaraan mensen die beroepshalve met kinderen bezig zijn onderworpen worden) (2-979)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 24-26 2-277 p. 24-26 (PDF)
De onderhandelingen betreffende het statuut van Kosovo (4-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 14-15 4-2 COM p. 14-15 (PDF)
De ongelukkige stem die BelgiŽ heeft uitgebracht in de Commisse van de Verenigde Naties voor internationale veiligheid en ontwapening, ter gelegenheid van het onderzoek van het ontwerp van resolutie over de kernproeven      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Dehaene, eerste minister
1-11
p. 248-253 1-11 p. 248-253 (PDF)
De onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen (Oorlog in Irak - Oorlog in Afghanistan en gevangenis van Guantanamo) (3-260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 13-15 3-59 p. 13-15 (PDF)
  3-59
p. 15-17 3-59 p. 15-17 (PDF)
De onmiddellijke gevaren van de Oosteuropese kerncentrales      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-8
p. 180-181 1-8 p. 180-181 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De onveiligheid die ontstaat doordat vliegtuigen bepaalde wijken op zeer lage hoogte overvliegen (Kerncentrale van Tihange) (2-1070)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-231
p. 31-33 2-231 p. 31-33 (PDF)
De oplevering van het Telerad-systeem (2-168)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 18-21 2-32 p. 18-21 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-626/1
p. 1-49 1-626/1 p. 1-49 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De oprichting van ťťn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
  Verdaging van de vraag om uitleg van mevrouw Milquet
1-77
p. 2089 1-77 p. 2089 (PDF)
De opslag van laagradioactief afval en het transport van hoogradioactief afval (2-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-13
p. 33-42 2-13 p. 33-42 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De overplaatsing van een rijkswachter die in het kader van de zaak-Dutroux, sommige parlementsleden en het Comitť P op de hoogte bracht van de mogelijke vernietiging van stukken bij het CBO      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2318-2319 1-88 p. 2318-2319 (PDF)
De particuliere en militaire beveiligingsbedrijven (Eerbiediging van de regels van het humanitair recht - Gevolgen voor het Belgisch leger ?) (4-242)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-26
p. 21-22 4-26 p. 21-22 (PDF)
De plaats van de vrouw in de politiediensten in het licht van de hervorming (1-751)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4218-4219 1-158 p. 4218-4219 (PDF)
De plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat (Gelijkheid op de arbeidsmarkt - Kinderopvang) (2-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 22-25 2-26 p. 22-25 (PDF)
De politiehervorming (CALOG-statuut - Vrijwaringsclausule - Promotie vrouwen - Territoriale brigades - BIA -personeelsleden) (2-215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 33-40 2-65 p. 33-40 (PDF)
De politiehervorming (Uitvoering en werking - Technische en budgettaire moeilijkheden - Lokale financiering - Bijzondere rekenplichtigen - Verwerking en beheer van inlichtingen ingewonnen door politie - Strijd tegen het terrorisme - Veiligheids- en samenlevingscontracten) (2-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 11-22 2-156 p. 11-22 (PDF)
De politieke situatie in Burundi      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
De politieke toestand in TunesiŽ en Algerije (Standpunt van de Europese Unie - Partnerschapsakkoorden tussen Europa en de Middellandse-Zeelanden - Naleving van mensenrechten) (2-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-216
p. 51-54 2-216 p. 51-54 (PDF)
De politiepraktijken rond het Standard-stadion te Sclessin (Voetbalstadion in Luik) (2-1082)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 18-20 2-235 p. 18-20 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
De rechten van het kind in de Europese Unie (1-514)      
  Ontwerp-resolutie
   Amendement nr 8 van mevr. Lizin
1-514/3
p. 3 1-514/3 p. 3 (PDF)
De rechtspositie van Kosovo (Standpunt van BelgiŽ) (4-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 8-10 4-5 COM p. 8-10 (PDF)
De redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen (1-456)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar Iran (Ontwikkeling van de situatie in Iran - Eerbiediging mensenrechten) (2-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 49-53 2-214 p. 49-53 (PDF)
De resolutie van het Vlaamse Parlement in verband met de splitsing van de Belgische stemmen in de Europese Raad      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-51
p. 1186 1-51 p. 1186 (PDF)
De resultaten van de Top van Sjarm El-sjeikh (Anti-terroristische samenwerking en Midden-Oosten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 683-684 1-30 p. 683-684 (PDF)
De resultaten van de vergadering van de vrienden van Congo van 3 en 4 december 1997 (1-407)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-155
p. 4131-4133 1-155 p. 4131-4133 (PDF)
De resultaten van het bezoek van de minister aan Algiers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De roerende en onroerende goederen van de heer Dutroux      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-69
p. 1787-1788 1-69 p. 1787-1788 (PDF)
De rol van ons land in Afghanistan (De heropbouw van het land, met inbegrip van de sociale dimensie en de ondersteuning van de rol van vrouwen) (4-71)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-12
p. 22-24 4-12 p. 22-24 (PDF)
De samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen (Rechten van de mens - Afghanistan en Saoudi-ArabiŽ) (2-128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 9-11 2-45 p. 9-11 (PDF)
De samenwerking met Angola      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-21
p. 473 1-21 p. 473 (PDF)
De samenwerking met Zaire      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-6
p. 98 1-6 p. 98 (PDF)
De samenwerking van de 15 op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad (Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU - Verslag)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-117
p. 3134 1-117 p. 3134 (PDF)
De schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet (1-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-142
p. 3783-3784 1-142 p. 3783-3784 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
  1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Congo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3392-3395 1-128 p. 3392-3395 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De situatie in Kosovo (3-339)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 24-27 3-61 p. 24-27 (PDF)
De situatie in Kosovo (Steun aan de ontwikkeling van de burgermaatschappij en de democratische oppositie - Bescherming van het OVSE-personeel) (2-330)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 8-9 2-67 p. 8-9 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De situatie van de fundamentalisten in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 607-608 1-27 p. 607-608 (PDF)
De situatie van de vrouw in Saoedi-ArabiŽ (2-1142)      
  Verslag van de dames Lizin en KaÁar
2-1142/1
p. 1-21 2-1142/1 p. 1-21 (PDF)
De situatie van de vrouwen in Afghanistan (Ontmoeting georganiseerd door het Adviescomitť en de commissie "Vrouwen en ontwikkeling" waarbij gelegenheid wordt geboden om de verwachtingen te formuleren van de Afghaanse vrouwen t.o.v. het vredesproces) (2-981)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Lizin
2-981/1
p. 1-38 2-981/1 p. 1-38 (PDF)
De snelle toepassing van het Verdrag Brussel II over de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en het gezag over kinderen (Conventie van Den Haag van 1980 - Internationale ontvoering van kinderen) (1-1066)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-237
p. 6930-6931 1-237 p. 6930-6931 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De stemming van vrijdag 2 oktober jongstleden in de Raad voor de mensenrechten over het Goldstonerapport (Rapport van een vaststellingscommissie van de VN over de IsraŽlische acties in de Gazastrook) (4-881)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-92
p. 19-21 4-92 p. 19-21 (PDF)
De steun aan de Algerijnse journalisten wier vrijheid van meningsuiting door terroristische aanslagen wordt beknot      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29
p. 659 1-29 p. 659 (PDF)
De steun die OCMW's verlenen aan vluchtelingen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten (1-1129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-256
p. 7403-7404 1-256 p. 7403-7404 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De studentendemonstratie op dinsdag 28 november 1995 te Luik      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-13
p. 282-283 1-13 p. 282-283 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de akkoorden van Oslo over Palestina en het standpunt van BelgiŽ ten aanzien van de huidige situatie (1-965)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6104 1-211 p. 6104 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht (4-347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-34
p. 16 4-34 p. 16 (PDF)
De terugkeer van de Belgische para's uit Congo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-109
p. 2954-2955 1-109 p. 2954-2955 (PDF)
De tewerkstelling van en de uitkeringen aan gehandicapten (1-1164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-263
p. 7658-7659 1-263 p. 7658-7659 (PDF)
De tien geadopteerde ZaÔrese kinderen die nu in Kigali verblijven      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De toekomst van Kosovo (3-1482)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 15-17 3-212 p. 15-17 (PDF)
De toepassing van artikel 8b van het Verdrag van Maastricht (Stemrecht van de EU-onderdanen bij de gemeenteraadsverkiezingen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-34 COM
p. 240-242 1-34 COM p. 240-242 (PDF)
De toepassing van de wet strekkende tot het bevorderen van de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming (Kieslijsten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-76
p. 2030-2031 1-76 p. 2030-2031 (PDF)
De toestand in Algerije, de verantwoordelijkheid voor de moordpartijen, het opeisen van de verantwoordelijkheid daarvoor en de desinformatiecampagnes die vanuit Londen worden gevoerd (1-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
   Geschrapt van de agenda
1-142
p. 3782 1-142 p. 3782 (PDF)
De toestand in AziŽ van april 1996 tot maart 1998 (FinanciŽle en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De toestand in BosniŽ-Herzegovina en de houding van BelgiŽ op dit punt, meer bepaald tegenover de oorlogsmisdadigers (Geleidelijke terugtrekking uit BosniŽ - Steun aan JoegoslaviŽtribunaal - Evolutie van onze betrekkingen met het bewind in ex-JoegoslaviŽ) (2-265)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 57-59 2-94 p. 57-59 (PDF)
De toestand in Congo (Midden-Afrika - Congo-Kinshasa - Congo-Brazzaville, Angola - Oorlog - Slachtpartijen - Rechten van de mens) (1-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-241
p. 7050-7053 1-241 p. 7050-7053 (PDF)
De toestand in Cuba      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-117 COM
p. 900 1-117 COM p. 900 (PDF)
De toestand in Cuba (1-397)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4147 1-156 p. 4147 (PDF)
De toestand in Cyprus (3-248)      
  Bespreking
3-46
p. 44-46 3-46 p. 44-46 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7014-7016 1-239 p. 7014-7016 (PDF)
De toestand in Kosovo (NAVO, WEU) (1-549)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
De toestand in Kosovo (Slachtingen - NAVO - OVSE-waarnemers - Militaire interventie) (1-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-242
p. 7080-7082 1-242 p. 7080-7082 (PDF)
De toestand in Kosovo en de Europese vergissingen (2-87)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 19-24 2-31 p. 19-24 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (2-528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-139
p. 46-48 2-139 p. 46-48 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (Mandaat, slagkracht en besluitkracht van onze troepen in Kumanovo, op Macedonisch grondgebied, vlak bij een gevechtszone) (2-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 8-11 2-112 p. 8-11 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Sociaal assistenten : personeelsbestand en bezoldiging) (2-852)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 19 2-223 p. 19 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van mevrouw Sarah Balabagan (Terdoodveroordeling van een Filippijnse door de Verenigde Arabische Emiraten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse zaken
1-6
p. 104-105 1-6 p. 104-105 (PDF)
De top van de "Francophonie" die in november van dit jaar te HanoÔ wordt gehouden (1-353)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-114 COM
p. 880-881 1-114 COM p. 880-881 (PDF)
De twee Belgen die in Egypte door hun schoonfamilie worden opgesloten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-91
p. 2387 1-91 p. 2387 (PDF)
De uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997" (1-718)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4122 1-155 p. 4122 (PDF)
De uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen (aan de statutaire personeelsleden van de buitendiensten - Uitstel van betaling tot het einde van de maand - Uitgaven voor de deelname van de Belgen in het buitenland aan de federale verkiezingen) (3-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-28
p. 9-12 3-28 p. 9-12 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel (Methodes die de clubs of hun bemiddelaars aanwenden om potentiŽle spelers BelgiŽ binnen te krijgen - Situatie van die spelers) (2-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 19-21 2-89 p. 19-21 (PDF)
De veiligheid in de kerncentrale van Tihange I (2-187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 78-80 2-61 p. 78-80 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verkiezingen bij de moslimgemeenschap (Islamitisch integrisme - Staatsveiligheid) (1-889)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-186
p. 5412 1-186 p. 5412 (PDF)
De verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken op een vergadering met het rijkswachtpersoneel van de provincie Luxemburg (Octopusakkoord over de politiehervorming - Rol van de burgemeester) (1-940)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-201
p. 5773-5774 1-201 p. 5773-5774 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verkoop van Mox door Belgonuclťaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki ( Controle op de nucleaire sector in BelgiŽ - Kwaliteitscontrole op de Mox-brandstof) (2-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 114-119 2-137 p. 114-119 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De verlening van de vluchtelingenstatus wegens vervolging op grond van geslacht (Genitale verminking, seksueel geweld) (4-51)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 4-5 4-6 COM p. 4-5 (PDF)
De verslechterende toestand in MacedoniŽ voor de Albanese minderheid (2-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 65-67 2-125 p. 65-67 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De vluchten boven kerncentrales (Beveiliging van die gevoelige zones) (4-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 53-54 4-26 p. 53-54 (PDF)
De voorbereiding in BelgiŽ van de Bosnische verkiezingen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-59
p. 1430-1431 1-59 p. 1430-1431 (PDF)
De voorbereiding van de Europese Werkgelegenheidstop in november 1997 (Top van Luxemburg) (1-354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-116 COM
p. 892-895 1-116 COM p. 892-895 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen in Atlanta en de aanwezigheid van vrouwen in de olympische delegaties      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-56
p. 1331-1332 1-56 p. 1331-1332 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene (Onaanvaardbaarheid van de vertegenwoordiging van Afghanistan door een delegatie van de Taliban - Aanwezigheid van vrouwen in de delegaties) (2-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 47-50 2-110 p. 47-50 (PDF)
De voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden (Evaluatie van het Verdrag) (2-264)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 43-49 2-85 p. 43-49 (PDF)
De voorgenomen aanwervingen bij de politie en de rijkswacht (1-1076)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-239
p. 6990-6991 1-239 p. 6990-6991 (PDF)
De voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-955)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-206
p. 5915 1-206 p. 5915 (PDF)
De vooruitzichten op economische samenwerking met Algerije      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-131
p. 3529-3530 1-131 p. 3529-3530 (PDF)
De vraag om uitleg van een afwezige senator wordt omgezet in een schriftelijke vraag      
  3-99
p. 35 3-99 p. 35 (PDF)
De vrijlating van fundamentalistische activisten van Belgische nationaliteit die op 20 november 1995 in hoger beroep werden veroordeeld (Verlies van nationaliteit)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289-290 1-13 p. 289-290 (PDF)
De vrouwelijke politieke gevangenen in Israel (2-14)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-9
p. 10-12 2-9 p. 10-12 (PDF)
De wenselijkheid van een overeenkomst tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en De Post (Publicaties met erotische inslag) (1-1117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-250
p. 7225-7226 1-250 p. 7225-7226 (PDF)
De werking van de commissie "Vrouwen en Ontwikkeling" van het ABOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 688-690 1-87 COM p. 688-690 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Lecrenier (Moordenaar - Vereenvoudigde uitleveringsprocedure - Verdrag van Schengen) (1-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-137
p. 3675-3676 1-137 p. 3675-3676 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - BelgiŽ - Betrekkingen - Nieuw dynamisme - Stappenplan - Toekomst van de Belgisch-Congolese coŲperatie (4-3046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3046
Democratische Republiek Congo - Ambassade - Rampzalige situatie van bepaalde personeelsleden (3-807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 822 3-13 p. 822 (PDF)
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-3826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3826
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-5649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5649
Dexia - Filiaal van de bank in IsraŽl - Financiering van de gemeenten en lokale gemeenschappen - Financiering van de nederzettingen in bezette gebieden - Illegaal karakter van de nederzettingen - Houding van de regering (4-2857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2857
Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen clandestiene immigratie en mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties (Veiligheidsonderzoeken ten opzichte van de politieambtenaren en de tolken) (3-815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 906 3-14 p. 906 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9757 3-87 p. 9757 (PDF)
Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen de clandestiene immigratie en de mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties (Veiligheidsonderzoeken ten opzichte van de politieambtenaren en de tolken) (3-814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903 3-14 p. 903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1189-1190 3-19 p. 1189-1190 (PDF)
Dieren op markten en in dierentuinen - Bescherming en welzijn (1-657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-63
p. 3254-3255 1-63 p. 3254-3255 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
   Renovatie van de salons van de voorzitter van de Senaat
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 37 3-142 p. 37 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (4-478)      
  Verslag namens het College van Quaestoren
4-478/1
p. 1-34 4-478/1 p. 1-34 (PDF)
  Bespreking
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
   Bezwaar tegen de beslissing aan een uittredend voorzitter bepaalde faciliteiten toe te kennen na zijn ambtsperiode - Twee voltijdse medewerkers
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
Drugs die onder controle staan - Cyberhandel (Farmaceutische producten die deze stoffen bevatten - Post-zendingen) (3-880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1023 3-16 p. 1023 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1092-1093 3-17 p. 1092-1093 (PDF)
Drugs die onder controle staan - Cyberhandel (Farmaceutische producten die die stoffen bevatten - Post-zendingen) (3-881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
Dwangarbeid - Internationaal Arbeidsbureau (IAB) - Statistieken - Belgische maatregelen en initiatieven - Bijzondere hulp aan sommige landen (4-3286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3286
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Anne-Marie Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Lizin, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Een betoging van het FIS in Brussel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-101
p. 2723 1-101 p. 2723 (PDF)
Een politiek gevangene in AlbaniŽ (Rechten van de Mens)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-98
p. 2600-2601 1-98 p. 2600-2601 (PDF)
Eerwraak en gedwongen huwelijken (Bescherming van bedreigde personen - Politiebescherming) (4-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 58-60 4-24 p. 58-60 (PDF)
Electrabel - Reclamecampagne "Working Kids" - Seksisme - Maatregelen inzake het respect voor het beginsel gelijkheid van kansen in de reclame (4-3281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3281
Electrabel - Reclamecampagne "Working Kids" - Seksisme - Maatregelen inzake het respect voor het beginsel gelijkheid van kansen in de reclame (4-5452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5452
Eretekens bij de rijkswacht (1-1355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4615 1-87 p. 4615 (PDF)
Europees Fonds voor overstromingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 183 1-5 p. 183 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1526 1-31 p. 1526 (PDF)
Europees veiligheidssysteem - Rusland - OVSE      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1201-1202 1-24 p. 1201-1202 (PDF)
Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen (4-3496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3496
Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen (4-5370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5370
Europol en informaticacriminaliteit waarbij kinderen worden misbruikt via internet en gsm (Bestrijding van kinderporno - Europese coodinatie) (4-280)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-28
p. 15-16 4-28 p. 15-16 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van mevrouw Lizin en antwoorden van de heer Vermeersch, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek, van de heer Delruelle, corapporteur van de Beperkte Commissie en van de heer Van Orshoven, voorzitter van het Raadgevend Comitť
1-147
p. 3913-3914 1-147 p. 3913-3914 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (2-412)      
  Bespreking
2-99
p. 13-21 2-99 p. 13-21 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/1
p. 1-384 1-768/1 p. 1-384 (PDF)
  Bijlagen bij het eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/2
p. 1-96 1-768/2 p. 1-96 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/3
p. 1-135 1-768/3 p. 1-135 (PDF)
  Bijlagen bij het tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/4
p. 1-69 1-768/4 p. 1-69 (PDF)
  Beraadslaging
1-270
p. 7824-7825 1-270 p. 7824-7825 (PDF)
  1-270
p. 7825-7827 1-270 p. 7825-7827 (PDF)
  Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming - Artikel 27 van het Reglement van de Senaat : toepassing van het artikel - Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming
1-270
p. 7825 1-270 p. 7825 (PDF)
  1-270
p. 7827 1-270 p. 7827 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Belgisch buitenlands beleid en vrouwenrechten
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 19 2-43 p. 19 (PDF)
   Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten"
2-43
p. 19-20 2-43 p. 19-20 (PDF)
   Fiscale discriminaties tussen gezinnen
2-43
p. 16 2-43 p. 16 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
  2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 18-19 2-43 p. 18-19 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Migrantenvrouwen
2-43
p. 19-20 2-43 p. 19-20 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
   Situatie van de vrouwen in Afghanistan - Taliban
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
   Vrouwelijke asielzoekers
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Vrouwen bij de politie
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid) (2-669)      
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consumenten - Controles - Follow-up (4-3244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3244
Federale politie - AbsenteÔsme (Agenten overgegaan van een administratieve naar een operationele taak) (3-883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7661-7662 3-72 p. 7661-7662 (PDF)
Federale politie - Boerka - Dienstnota (4-4009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4009
Federale politie - Boerka - Dienstnota (4-5973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5973
Federale politie - Hogere officieren met mandaat - Onderwijstaken (3-848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 996 3-15 p. 996 (PDF)
Federale politie - Verantwoordelijk politiefunctionaris - Incident in de zone Sclayn-Andenne - Follow-up (Opening van een gerechtelijk dossier ten laste van een commissaris) (4-16)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-16
Federale politie - Verbindingsofficieren - Chauffeur (3-849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 971 3-15 p. 971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1048-1049 3-16 p. 1048-1049 (PDF)
Federale politie - Verbindingsofficieren - Controle (Officieren in het buitenland) (3-850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 971-972 3-15 p. 971-972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1049-1050 3-16 p. 1049-1050 (PDF)
Federale politie - Verbindingsofficieren - Duur van het mandaat (in het buitenland) (3-851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1050-1051 3-16 p. 1050-1051 (PDF)
Federale politie - Verdeling per groep van graden - Hoofdcommissarissen - Benoeming (3-884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1128 3-18 p. 1128 (PDF)
Gazastrook Aanwezigheid van verarmd uranium (4-3892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3892
Gazastrook Aanwezigheid van verarmd uranium (4-5389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5389
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE - De OVSE in een open wereld - Toronto (18-21 september 2008) (4-954)      
  Verslag van de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K) en mevrouw Anne-Marie Lizin (S)
4-954/1
p. 1-22 4-954/1 p. 1-22 (PDF)
Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" door de benaming "Grondwettelijk Hof") (3-1052)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-1052/1
p. 1-3 3-1052/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Herziening van de Grondwet - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" in "Grondwettelijk Hof") (3-1053)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-1053/1
p. 1-2 3-1053/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Openbaarheid van bestuur]) (3-1048)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1048/1
p. 1-2 3-1048/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Verkiezing van de Gewestraden]) (3-1049)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1049/1
p. 1-2 3-1049/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat]) (3-1050)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1050/1
p. 1-3 3-1050/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Provincie Brabant]) (3-1051)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1051/1
p. 1-2 3-1051/1 p. 1-2 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Algerije-beleid van BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Duitse initiatief in verband met Algerije (1-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4145-4146 1-156 p. 4145-4146 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van Kosovo (NAVO, WEU) (1-547)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof (Ongeval van Tokaimura in Japan - Verslag - Werking van het Agentschap) (2-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 24-27 2-24 p. 24-27 (PDF)
Het Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproductie (3-88)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 36-39 3-36 p. 36-39 (PDF)
Het Overlevingsfonds en het gemeenschappelijke programma (IFAD/UNDP/WHO/UNICEF) voor duurzame voedselvoorziening      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 244-245 1-35 COM p. 244-245 (PDF)
Het afluistersysteem dat in het Justus Lipsius-gebouw te Brussel werd ontdekt (n.a.v. storingen in het intern telefoonnet van de Europese Raad) (2-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 33-34 2-279 p. 33-34 (PDF)
Het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales (2-736)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-190
p. 61-63 2-190 p. 61-63 (PDF)
Het beheer van explosieven in BelgiŽ (Controle - Bescherming tegen diefstal - Steengroeven) (3-262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-61
p. 61-63 3-61 p. 61-63 (PDF)
Het beleid dat ten aanzien van Afghanistan zal worden gevoerd tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Vernieling van pre-islamitische kunstwerken van Baniyan door de Talibans - Toestand van de vrouw - Fundamentalistisch terrorisme - Infiltratie van drugstrafiek op het Russische grondgebied - Aard van de steun beloofd aan de Afghaanse oppositie) (2-414)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 43-47 2-110 p. 43-47 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het conflict bij Electrabel dat betrekking heeft op arbeidstijdverkorting en het scheppen van stabiele banen (1-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-151
p. 3988-3990 1-151 p. 3988-3990 (PDF)
Het conflict bij Electrabel en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (De liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de veiligheid van de kerninstallaties - Opdrachten van het Federaal Agentschap) (2-1272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 11-12 2-275 p. 11-12 (PDF)
Het congres van het Vlaams Blok van 7 november 1998 te Brussel (Politieverordening van de gouverneur houdende toelating van het congres - Vernietiging van het besluit van de burgemeester - Raad van State) (1-573)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-222
p. 6442-6443 1-222 p. 6442-6443 (PDF)
Het dreigende etnische geweld in Ivoorkust (Poging tot staatsgreep) (2-866)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 51-56 2-235 p. 51-56 (PDF)
Het embargo tegen Irak (UNO - Kernbewapening) (1-522)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5681-5682 1-196 p. 5681-5682 (PDF)
Het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties (Partij actief in Libanon - Definitie van het begrip "terrorisme") (2-851)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
Het evenwicht bij de federale politie (Taalevenwicht in de hogere rangen) (3-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-35
p. 30-31 3-35 p. 30-31 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers (Kader, wervingsvoorwaarden en beloning van het gevangenispersoneel - Impact van de opening van de gevangenis in Ittre - Aangekondigde stakingen) (2-975)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 28-29 2-204 p. 28-29 (PDF)
Het geweld tegen de Koerdische bevolking in SyriŽ (3-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 17-20 3-59 p. 17-20 (PDF)
Het inschakelen van de leden van de BOB in de nieuwe geÔntegreerde politie en de bezoldigingsregeling van de leden van het CBO (2-212)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 33-36 2-39 p. 33-36 (PDF)
Het inschakelen van gehandicapten in het normale arbeidsproces (Herziening van het recht op tegemoetkomingen voor gehandicapten) (1-592)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-237
p. 6944-6945 1-237 p. 6944-6945 (PDF)
Het inschakelen van informanten (1-658)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-135
p. 3637 1-135 p. 3637 (PDF)
Het internationaal statuut van Kosovo (UNMIK) (2-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 59-61 2-94 p. 59-61 (PDF)
Het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees (1-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-236
p. 6902-6905 1-236 p. 6902-6905 (PDF)
Het islamfundamentalisme in de gevangenissen (Proselitisme in de Belgische gevangenissen - Voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegn terroristische daden) (2-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 63-64 2-164 p. 63-64 (PDF)
Het kamp van Breendonk (Samenstelling van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het fort van Breendonk) (3-26)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-18
p. 18-20 3-18 p. 18-20 (PDF)
Het leger en het gerechtelijk apparaat in Burundi      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
Het lot van 700 Albanese gevangenen in ServiŽ (Follow-up van de mensenrechtenorganisatie - Internationaal Tribunaal) (2-548)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 16-17 2-103 p. 16-17 (PDF)
Het lot van Souha Bechara, die opgesloten is in een kamp in Libanon (Aanslag - Rechten van de mens) (1-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-114 COM
p. 881 1-114 COM p. 881 (PDF)
Het meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied (Telerad - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) (1-1050)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-235
p. 6869-6870 1-235 p. 6869-6870 (PDF)
Het netwerk van Tunesische integristen die in ons land verblijven en die door de procureur-generaal van Tunis worden beschuldigd      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-63 COM
p. 512-515 1-63 COM p. 512-515 (PDF)
Het niet doorstorten van 90 miljard frank fiscale ontvangsten aan de gemeenten (1-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
Het niet-betalen van de door het gerecht aangestelde accountants in december 2002 (2-1209)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 39-40 2-265 p. 39-40 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mťlissa      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 301-303 1-42 COM p. 301-303 (PDF)
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 556-557 1-25 p. 556-557 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het onderzoek van Telerad (Meting van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-295)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 101-103 2-87 p. 101-103 (PDF)
Het ongeval in Tihange 1 op 31 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-69 COM
p. 546 1-69 COM p. 546 (PDF)
   Bespreking
1-72 COM
p. 562-563 1-72 COM p. 562-563 (PDF)
Het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie (Sociale gevolgen) (3-347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-70
p. 48-50 3-70 p. 48-50 (PDF)
Het ontwerp-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-955)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-186
p. 5406 1-186 p. 5406 (PDF)
Het ontwerp-Fagnart over het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-1065)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6992-6993 1-239 p. 6992-6993 (PDF)
Het opheffen van het embargo tegen Burundi (1-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-268
p. 7766-7767 1-268 p. 7766-7767 (PDF)
Het optreden van de lokale politie bij de procedure voor de verwijdering van het Belgisch grondgebied van uitgeprocedeerde asielzoekers uit open centra (Lot van de maatschappelijke werkers) (2-433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 28-31 2-107 p. 28-31 (PDF)
Het overleg tussen de federale Staat en de gewesten over de manipulatie bij het toewijzen van de personen- en vennootschapsbelasting ten nadele van de gemeenten (1-560)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-222
p. 6443-6446 1-222 p. 6443-6446 (PDF)
Het proces tot erkenning van het boeddhisme in BelgiŽ (4-200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-20
p. 12-13 4-20 p. 12-13 (PDF)
Het protocol over de Europese Defensie en de inhoud van het veiligheids- en defensiebeleid in de IGC (WEU - NAVO)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3398-3399 1-128 p. 3398-3399 (PDF)
Het protocol over de Europese Defensie en de inhoud van het veiligheids- en defensiebeleid in de Intergouvernementele Conferentie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-107
p. 2903 1-107 p. 2903 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport over de gezondheidstoestand van de vrouw in de Europese Unie en het feit dat de "Nederlandstalige Vrouwenraad" als enig expert werd aangewezen door de regering (1-711)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3983 1-151 p. 3983 (PDF)
Het rapport van de Europese Rekenkamer over budgetten bestemd voor de nucleaire veiligheid in de Oost-Europese landen (o.a. Tsjernobyl en OekraÔne) (1-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-220
p. 6394 1-220 p. 6394 (PDF)
   Bespreking
1-227
p. 6629-6630 1-227 p. 6629-6630 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in TransdnjestriŽ (MoldaviŽ - Mogelijk Europees programma om die toestand in het reine te trekken) (2-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 18-20 2-209 p. 18-20 (PDF)
Het schrappen van de 4 juli-receptie op de Ambassade van de Verenigde Staten (te Brussel - Openbare veiligheid) (2-313)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 15-17 2-61 p. 15-17 (PDF)
Het sluitend maken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) (Besparingsmaatregelen) (3-351)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-72
p. 19-22 3-72 p. 19-22 (PDF)
Het stadium waarin de politiehervorming en de doorlichting van de federale politie zich thans bevinden (2-687)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 16-22 2-179 p. 16-22 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (2-357)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-78
p. 11-13 2-78 p. 11-13 (PDF)
Het strafregister van de pedofielen (Dossier Fourniret - Opsporen van seriemoordenaars - Vrij verkeer van personen en verplichting een uittreksel van het strafregister voor te leggen - Engagementen van Tampere tot invoering van een Europees strafregister) (3-350)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-70
p. 19-21 3-70 p. 19-21 (PDF)
Het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf (1-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-169
p. 5042-5043 1-169 p. 5042-5043 (PDF)
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
Het sturen van extra troepen naar Afghanistan en de rol van de internationale vredesmacht (ISAF) op de NAVO-top (Financiering) (3-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-69
p. 7-9 3-69 p. 7-9 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale (2-661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 14-16 2-179 p. 14-16 (PDF)
Het veiligheidsbeleid (Verwezenlijking van de politiehervorming - Diversen - Aanvaardbare meerkosten - Hervorming hulpdiensten, brandweer en burgerlijke bescherming) (2-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 20-29 2-209 p. 20-29 (PDF)
Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika (Aanslagen van 11 september 2001) (2-924)      
  Kennisgeving van het verslag
2-157
p. 55-61 2-157 p. 55-61 (PDF)
Het verergeren van de situatie in Kosovo en de rol die BelgiŽ kan spelen (NAVO) (1-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5678-5681 1-196 p. 5678-5681 (PDF)
Het verlof voor de opvang van een geadopteerd kind en de fiscale behandeling van adoptie (Discriminatie tussen de privť-sector en de openbare sector - Fiscale aftrek) (3-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 21-23 3-45 p. 21-23 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden (en de eerbiediging van de rechten van de vrouw in Marokko - Betrekkingen Algerije-Marokko) (2-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 13-16 2-31 p. 13-16 (PDF)
Hoorzitting met de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de proliferatierisico's (1-263)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-263/1
p. 1-21 1-263/1 p. 1-21 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de tsoenami in AziŽ (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf)
3-92
p. 8-9 3-92 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam HKH Josťphine-Charlotte, Groothertogin van Luxemburg, Prinses van BelgiŽ
3-92
p. 6-7 3-92 p. 6-7 (PDF)
  Welkom aan de vertegenwoordiger van het Yeunten Ling-instituut dat het initiatief nam voor de uitnodiging van de Dalai Lama in Antwerpen, Hoei en Charleroi
3-97
p. 18 3-97 p. 18 (PDF)
  Herdenking paus Johannes Paulus II
3-106
p. 8-9 3-106 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam prins Rainier III van Monaco
3-106
p. 9-10 3-106 p. 9-10 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Welkom aan de heer Michel Franchimont, aangesteld als voorzitter van de commissie voor strafprocesrecht in 1991
3-135
p. 4 3-135 p. 4 (PDF)
  Dank aan professor Franchimont en de leden van zijn commissie alsook de voorzitter en de leden van de commissie voor de Justitie die getuigen van de kwaliteit van het werk van de Senaat bij de aanneming van het nieuwe Wetboek van Strafprocesrecht
3-136
p. 50 3-136 p. 50 (PDF)
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Hulde (2006-2007)      
  In memoriam de heer Hugo Schiltz, minister van Staat
3-181
p. 7-8 3-181 p. 7-8 (PDF)
  3-181
p. 9 3-181 p. 9 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   In memoriam de heer Herman Nys, eresecretaris-generaal van de Senaat
3-181
p. 8-9 3-181 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam de heer Michel Toussaint, minister van Staat
3-214
p. 14-15 3-214 p. 14-15 (PDF)
  In memoriam mevrouw IrŤne Pťtry, minister van Staat
3-216
p. 15-17 3-216 p. 15-17 (PDF)
Humanitaire interventies - Principe van de verantwoordelijkheid om te beschermen - Bijeenroeping van een internationale commissie - Eventueel Belgisch initiatief (4-1129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1129
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
Institutioneel overleg Ė Groep van Twaalf Ė Afwezigheid van vrouwen Ė Toepassing van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (4-2021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2021
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Ontwerp van memorandum voorgesteld door het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat
   Amendement nr 17 van mevrouw Lizin c.s. (Versterking van de EU- EMU)
1-140/8
p. 1 1-140/8 p. 1 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Islam - Extremisten - MoskeeŽn die als ďgevaarlijkĒ bekendstaan - Lijst - Criteria (4-2965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2965
Islamitische hoofdhoek - Identiteitsbewijs - Bestuurs- en controlehandelingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 493 1-11 p. 493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 556 1-12 p. 556 (PDF)
IsraŽlisch-Palestijns conflict - IsraŽlische operatie in Gaza - Top van Sharm el Sheikh van 18 januari 2009 - Belgische aanwezigheid - Verslag van de Europese deelnemers aan de andere leden van de Europese Unie - Beslissing over Gaza (4-2962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2962
Jodiumtabletten - Apotheken in de streek van Hoei - Bevoorrading (2-2114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3041 2-56 p. 3041 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-3825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3825
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5648
Kerncentrale van Tihange - Overvliegende vliegtuigen - Verbod (2-2094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037 2-56 p. 3037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3130-3131 2-57 p. 3130-3131 (PDF)
Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp (4-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-178
Kolonels aangesteld in de graad van brigadegeneraal - Taalrol - Aanwijzing (3-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 644 3-10 p. 644 (PDF)
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) - Koninklijke Militaire School (KMS) - Militair onderwijzend personeel - Grondige kennis van de tweede landstaal (3-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 644-645 3-10 p. 644-645 (PDF)
Koninklijk besluit van 10 juni 2006 - Zorgregio's - Toepassing - Aantal bestaande zorgregio's - Resultaten (4-6385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6385
Kosovo (Explosieve situatie - Albanese bevolking) (1-978)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-213
p. 6213 1-213 p. 6213 (PDF)
Kosovo - MacedoniŽ - Belgische troepen (3-818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 924-925 3-14 p. 924-925 (PDF)
Kosovo - was de ADIV op de hoogte ? (Algemene Inlichtingendienst van het Leger - Spionageactiviteiten op Belgisch grondgebied t.v.v. ServiŽ) (1-574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-222
p. 6441-6442 1-222 p. 6441-6442 (PDF)
Kosovo en de vergadering van de contactgroep in Rome (1-875)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-183
p. 5360-5361 1-183 p. 5360-5361 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
Libanon - Aanwezigheid van Belgische troepen - Belgisch militair hospitaal (4-2117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2117
Luchtvaartpolitie - Overheveling naar de geÔntegreerde politie (Regularisatie) (3-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 565 3-9 p. 565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 752 3-12 p. 752 (PDF)
Mededeling      
  Brief van de humanitaire organisatie "Artsen zonder Grenzen"
1-8 COM
p. 48 1-8 COM p. 48 (PDF)
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-3497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3497
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-5639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5639
Mensenhandel - Interpol - Personeel beschikbaar voor deze materie - Tekort - Eventuele versterking (4-3285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3285
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1018/1
p. 1-189 2-1018/1 p. 1-189 (PDF)
  Verslag namens de heren Galand en Wille en mevrouw Lizin
2-1018/2
p. 1-5 2-1018/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Bespreking
2-235
p. 42-45 2-235 p. 42-45 (PDF)
Mevrouw de voorzitter stelt voor een themadebat over de interculturele dialoog te organiseren - Wijziging art. 74 van het Reglement van de Senaat      
  3-125
p. 101 3-125 p. 101 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Moord op commandant Massoud van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan ( Verband tussen de diefstal van Belgische blanco-paspoorten op diplomatieke posten en de moord - Humanitaire en voedselhulp) (2-570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-148
p. 51-53 2-148 p. 51-53 (PDF)
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) Ė Manoeuvres in GeorgiŽ in mei 2009 - Betrokkenheid van het Belgische leger - Russisch verzet tegen de manoeuvres (4-3401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3401
Nucleaire veiligheid - Beschermingsmaatregelen - Inname van jodium - Contra-indicatie voor bepaalde personen (2-1936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2780-2781 2-52 p. 2780-2781 (PDF)
Odissea-prijs uitgereikt in de Senaat      
  3-131
p. 19 3-131 p. 19 (PDF)
Ontmoeting van de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging met de Franse minister van Landsverdediging op 15 januari 1999 (Bilaterale betrekkingen inzake defensievraagstukken - Belgische deelname aan het ruimteprogramma HELIOS - Programma OCCAR) (1-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-247
p. 7178-7180 1-247 p. 7178-7180 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendement nr 7 van de dames Van Riet en Lizin
2-1024/2
p. 4 2-1024/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1024/5
p. 2 2-1024/5 p. 2 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel
2-1248/2
p. 1 2-1248/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Daif
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-600/2
p. 1-2 2-600/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-86
p. 37 2-86 p. 37 (PDF)
  2-86
p. 39 2-86 p. 39 (PDF)
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-86
p. 35 2-86 p. 35 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-86
p. 36-37 2-86 p. 36-37 (PDF)
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-86
p. 37-39 2-86 p. 37-39 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 1-2 3-137/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 26 3-9 p. 26 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 59-60 3-31 p. 59-60 (PDF)
Ontwerp van richtlijn en Belgische regelgeving voor de veiligheid van de passagiersboten (1-916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3686 1-71 p. 3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3776-3777 1-72 p. 3776-3777 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 59-60 3-31 p. 59-60 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Palestijnse gebieden - Gaza - IsraŽlische aanval - Gebruikte wapens - Eventuele Belgische betrokkenheid (4-3398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3398
Palestina - Gaza - Aanval van het IsraŽlische leger - Oorlogsmisdaden - Erkenning - Oprichting van een "Russell-tribunaal voor Palestina" (4-3287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3287
Palestina - Gaza - Aanval van het IsraŽlische leger - Oorlogsmisdaden - Erkenning - Oprichting van een "Russell-tribunaal voor Palestina" (4-5366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5366
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-3283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3283
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-3284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3284
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-5365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5365
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-3242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3242
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-3243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3243
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-5364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5364
Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek (4-2874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2874
Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek (4-2875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2875
Parlementaire Assemblee van de OVSE - Hersftforum in Malta (17-20 november 2006) (3-1950)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1950/1
p. 1-29 3-1950/1 p. 1-29 (PDF)
Parlementaire assemblee van de OVSE (Portoroz 29 september - 2 oktober 2007) - Conferentie over veiligheid via samenwerking in Zuidoost Europa en de rol van de parlementsleden (29-30 september 2007), Vergadering van de Permanente commissie van de PA OVSE (30 september 2007) en Forum over veiligheid en samenwerking in de Middellandese Zee-regio (1 oktober 2007) (4-266)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Anne-Marie Lizin (S) en de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K)
4-266/1
p. 1-23 4-266/1 p. 1-23 (PDF)
Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de 51ste zittingsperiode (Bijzondere zitting 2003 en gewone zittingen 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007) (Bevoegdheidsconflicten - Termijnen) (3-83)      
  Verslag namens de parlementaire overlegcommissie uitgebracht door de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat
3-83/1
p. 1-49 3-83/1 p. 1-49 (PDF)
Politie - Niet-operationeel beheer (Beheer van personeel en individuele uitrusting - Nood aan aangepaste software) (3-568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 564 3-9 p. 564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 638-639 3-10 p. 638-639 (PDF)
Politie - Personeel - Opleiding (inzake telecommunicatie en elektronisch beheer van informatie - Onvoldoende budgettaire middelen - NV Astrid) (3-569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 564 3-9 p. 564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 639-640 3-10 p. 639-640 (PDF)
Politiecommissarissen, korpschefs klasse 17 - Politiecommissarissen klasse 20 - Benoeming in de graad van afdelingscommissaris - Indeling in weddeschaal 05 of 06 (3-585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 621 3-10 p. 621 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 691-692 3-11 p. 691-692 (PDF)
Politiehervorming - Leden van het CBO - Nieuwe bezoldigingsregeling (Functie- of stafvergoedingen) (2-549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630 2-14 p. 630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 677 2-15 p. 677 (PDF)
Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen (Sociaal Europa - Loonongelijkheid - Werkgelegenheidsbeleid - Sociale economie - Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat - Mensenhandel -Werkgelegenheidsstatistieken - Immigrerende werknemers - Pensioenen - Toegang tot het arbeidsproces - Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten - Verbetering van de arbeidsomstandigheden - Geweld binnen het gezin - Stemming bij gekwalificeerde meerderheid in sociale zaken in de EU - Handvest van de grondrechten van de EU - Asielbeleid - N-Z-betrekkingen - NGO's) (2-802)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en het Adviescomitť voor maatschappelijke emancipatie uitgebracht door de dames Lizin (S) en Drion (K)
2-802/1
p. 1-51 2-802/1 p. 1-51 (PDF)
Problemen van Sabena, de Regie der Luchtwegen (RLW) en de Brussels Airport Terminal Company (BATC) (Zie doc. Senaat 1-780/3 en 1-780/4)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
Procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provinciale of gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 - Omzendbrief van 10 mei 2000. (2-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1461-1462 2-30 p. 1461-1462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1703-1704 2-35 p. 1703-1704 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid in plenaire vergadering van ministers om te antwoorden op mondelinge vragen en vragen om uitleg      
  3-121
p. 26-27 3-121 p. 26-27 (PDF)
  3-121
p. 27 3-121 p. 27 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van een mondelinge vraag en overgang tot de stemmingen in afwachting van de aanwezigheid van de betrokken minister
3-97
p. 49 3-97 p. 49 (PDF)
  De heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat het Bureau van de Senaat niet werd ingelicht over de organisatie in de Senaat van een colloquium ter herdenking van de 175ste verjaardag van BelgiŽ
3-100
p. 9-10 3-100 p. 9-10 (PDF)
  Niet op de agenda plaatsen van een mondelinge vraag van de heer Coveliers over de toepassing van de taalwetgeving op het ministerie van Justitie
3-100
p. 9 3-100 p. 9 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Opmerking over het feit dat de grote meerderheid van de vragen om uitleg beantwoord worden door ťťn staatssecretaris
3-134
p. 62 3-134 p. 62 (PDF)
  mevrouw de Bethune vindt het onbehoorlijk hoe de regering de vragen van de senatoren beantwoordt en heeft opmerkingen geformuleerd in het Bureau
3-137
p. 71-72 3-137 p. 71-72 (PDF)
  Vraag van mevrouw de Bethune om een minidebat te agenderen over de zaak Erdal daar deze politiek heel belangrijke kwestie met gesloten deuren wordt besproken in het Comitť I
3-159
p. 7-9 3-159 p. 7-9 (PDF)
  Indiening van amendementen als een tekst in de commissie is aangenomen
3-194
p. 21-22 3-194 p. 21-22 (PDF)
  3-194
p. 24-25 3-194 p. 24-25 (PDF)
  Het is niet mogelijk een wetsvoorstel in te dienen omdat de Senaat nog niet is samengesteld en er dus ook nog geen Vast Bureau is
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-206
p. 20-21 2-206 p. 20-21 (PDF)
  3-93
p. 31 3-93 p. 31 (PDF)
  3-110
p. 48 3-110 p. 48 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Manier waarop de regering de Senaat behandelt
3-128
p. 4 3-128 p. 4 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Belgisch voorzitterschap van de OVSE
3-129
p. 13 3-129 p. 13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 39-40 4-91 p. 39-40 (PDF)
  4-91
p. 43-46 4-91 p. 43-46 (PDF)
   Fortiszaak : scheiding der machten
4-91
p. 39 4-91 p. 39 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Dienstencheques : prijsaanpassing
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 51 4-11 p. 51 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Terrorismebestrijding - Dreiging inzake aanslagen in BelgiŽ - Mogelijke ontsnappingsplannen van terrorist Trabelsi
4-11
p. 52-53 4-11 p. 52-53 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Toekomst van de Belgische kerncentrales
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regionale brandweerdienst van Hoei - Ziekenwagens - Interventietijd - Veiligheid van de bewoners - Maatregelen (4-3446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3446
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Rusland-BelgiŽ : twee visies op migratie (2-920)      
  Bespreking
2-235
p. 45-48 2-235 p. 45-48 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  Mevrouw Anne-Marie Lizin maakt tijdelijk geen deel meer uit van de PS-fractie
4-61
p. 7 4-61 p. 7 (PDF)
Seksueel misbruik van vluchtelingen gepleegd door ambtenaren van het UNHCR en van diverse NGO's (Verslag Hoge Commissariaat der Verenigde Naties - Vervolgingen - Militair gelegerd in BosniŽ) (2-915)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 11-12 2-190 p. 11-12 (PDF)
Shadi Sadr Gewelddadige aanhouding (in Teheran - Activiste voor de rechten van de vrouw) (4-3891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3891
Storm van 24 en 25 januari 2009 - Hulp aan Frankrijk - Belgische hulp (4-2964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2964
Taalexamens om op te klimmen tot de graad van majoor - Ongelijke slaagpercentages van Nederlandstaligen en Franstaligen (3-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 645 3-10 p. 645 (PDF)
Telerad, het systeem voor het meten van de radioactiviteit op het Belgisch grondgebied (1-356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 862-864 1-112 COM p. 862-864 (PDF)
Terugbetaling van de behandeling van stofwisselingsziekten (en met name mucoviscidose) (1-876)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-183
p. 5361-5362 1-183 p. 5361-5362 (PDF)
Toekomst van MoldaviŽ - OVSE      
  3-46
p. 53 3-46 p. 53 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2003-2004)      
  3-75
p. 6-7 3-75 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2004-2005)      
  3-77
p. 6-11 3-77 p. 6-11 (PDF)
  De Belgische Senaat en de EU
3-77
p. 9-10 3-77 p. 9-10 (PDF)
  De Senaat als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen
3-77
p. 8 3-77 p. 8 (PDF)
  3-77
p. 10 3-77 p. 10 (PDF)
  Hervorming van de Senaat - Institutioneel forum
3-77
p. 6-11 3-77 p. 6-11 (PDF)
  Ontwikkelingssamenwerking
3-77
p. 9 3-77 p. 9 (PDF)
  Systematische follow-up door de Senaat van de tenuitvoerlegging van nieuwe wetgeving - Dienst Wetsevaluatie van de Senaat
3-77
p. 7 3-77 p. 7 (PDF)
  Terrorismebestrijding
3-77
p. 8-9 3-77 p. 8-9 (PDF)
  Versterking van de internationale rol van de Senaat
3-77
p. 8-10 3-77 p. 8-10 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2005-2006)      
  3-126
p. 5-10 3-126 p. 5-10 (PDF)
  Belang van de ruimtevaart - Odissea-prijs
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Betrokkenheid van de Senaat bij de grootste maatschappelijke stromingen in het land
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Controle regeringsoptreden
3-126
p. 5 3-126 p. 5 (PDF)
  Controle van de subsidiariteit door de nationale parlementen
3-126
p. 6-7 3-126 p. 6-7 (PDF)
  De Senaat, plek waar grote maatschappelijke debatten worden gehouden
3-126
p. 9 3-126 p. 9 (PDF)
  Democratische controle op beslissingen door internationale fora genomen
3-126
p. 5-6 3-126 p. 5-6 (PDF)
  Fotowedstrijd
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Internationale rol van de Senaat - Voorzitterschap van de OVSE
3-126
p. 7 3-126 p. 7 (PDF)
  Taken van de Senaat
3-126
p. 5-8 3-126 p. 5-8 (PDF)
  Toneelvoorstelling over de goedkeuring van de Grondwet door het Nationaal Congres
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Uitgifte van een postzegel met als thema "175 jaar democratie"
3-126
p. 9 3-126 p. 9 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2006-2007)      
  3-180
p. 5-8 3-180 p. 5-8 (PDF)
  Agenda van de verschillende commissies
3-180
p. 5-7 3-180 p. 5-7 (PDF)
  3-180
p. 8 3-180 p. 8 (PDF)
  Inbreng van de Belgische delegatie in de parlementaire assemblee van de OVSE
3-180
p. 8 3-180 p. 8 (PDF)
  Tweede colloquium over terrorisme
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
  Viering van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van Rome
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
  Werelddag van het Water
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Toezichtsonderzoek van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
Tweede Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIe CCEC), Lissabon 29 en 30 oktober 1998 [Nota : Eerste Conferentie (mei 1997 - Het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Verdragen, Verslag) = niet-parlementair document] (1-1318)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Lizin
1-1318/1
p. 1-19 1-1318/1 p. 1-19 (PDF)
Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I)- De zaak Belliraj - Onderzoek - Toestand (4-3605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3605
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (2005-2006)      
  Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I
   Geheime stemming en uitslag
3-132
p. 43 3-132 p. 43 (PDF)
  3-132
p. 48 3-132 p. 48 (PDF)
Vaticaan Ė Ambassadeurs bij de Heilige Stoel Ė Accreditatie - Voorwaarden verbonden aan sommige ethische functies - Geval van de Belgische ambassadeur (4-3402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3402
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (1-1001)      
  Verslagen namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
   Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken : Verslag van mevrouw Lizin (S) en de heer Moriau (K)
1-1001/1
p. 27-32 1-1001/1 p. 27-32 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   Uiteenzetting van mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitster van de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique"
2-229
p. 50-56 2-229 p. 50-56 (PDF)
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 4-5 2-229 p. 4-5 (PDF)
   De genderdimensie binnen het Copernicusplan (Personeelsbeleid in het openbaar ambt - Gelijke kansen man-vrouw)
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Deelname van vrouwen aan de besluitvorming
2-229
p. 23-24 2-229 p. 23-24 (PDF)
   Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
2-229
p. 24 2-229 p. 24 (PDF)
   Kinderkribben
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Migrantenvrouwen - Probleem van de verstoting
2-229
p. 21 2-229 p. 21 (PDF)
   Oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Statuut van de onthaalmoeders
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
  Verslag van het colloquium
   Aanbevelingen van de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique"
2-229
p. 50-56 2-229 p. 50-56 (PDF)
   Aanwezigheid op het colloquium van een delegatie van de Nationale Vrouwen Federatie van China
2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
  2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
   Deelname van vrouwen aan de besluitvorming
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Feminisering van de armoede
2-229
p. 51 2-229 p. 51 (PDF)
   Fonds voor alimentatievorderingen
2-229
p. 51 2-229 p. 51 (PDF)
   Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen
2-229
p. 53 2-229 p. 53 (PDF)
   Integratie van moslimvrouwen
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Kinderkribben
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Mevrouw Lizin betreurt het tekort aan vrouwen bij de leden van de Europese Conventie over de toekomst van Europa
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Opsporing van borstkanker
2-229
p. 52 2-229 p. 52 (PDF)
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 52-53 2-229 p. 52-53 (PDF)
   Tijdskrediet
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Verstoting
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Vrouwenrechten in Afghanistan
2-229
p. 56 2-229 p. 56 (PDF)
Verslag over Guantanamo van senator Lizin, ondervoorzitter van de PA OVSE en bijzonder gezant van de voorzitter van de PA OVSE (Opsluiting van vermoedelijke terroristen in de Verenigde Staten) (4-879)      
  4-879/1
p. 30-39 4-879/1 p. 30-39 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer Van Parys (K)
2-754/1
p. 1-70 2-754/1 p. 1-70 (PDF)
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000 (2-499)      
  Advies van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Lizin
2-499/1
p. 1-16 2-499/1 p. 1-16 (PDF)
Vliegtuigen - Overvliegen van het Belgisch grondgebied - Veiligheid - Controle (4-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-960
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in BelgiŽ en hun banden met buitenlandse netwerken (1-551)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-551/1
p. 1-2 1-551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat (3-986)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-986/1
p. 1-3 3-986/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse Instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering van gemeenschappen en gewesten, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving m.b.t. de gewesten en gemeenschappen, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bijzondere wet 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, bijzondere wet 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bijzondere wet 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 en gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (3-1405)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1405/1
p. 1-11 3-1405/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-857/1
p. 1-4 2-857/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-237/1
p. 1 1-237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1219/1
p. 1-2 1-1219/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1220)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1229)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1245)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Voorstel van de heer Hostekint en mevrouw Lizin
1-974/1
p. 1-3 1-974/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een bijzondere commissie rond de problematiek van het dragen van de boerka in BelgiŽ (4-1406)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1406/1
p. 1-3 4-1406/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders (Gedwongen verwijdering van het grondgebied) (1-1099)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heren Happart en Istasse
1-1099/1
p. 1-3 1-1099/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Jemen (Eerbiediging van het internationaal recht en de rechten van de mens) (4-1638)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1638/1
p. 1-2 4-1638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan (1-275)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Anciaux
1-275/1
p. 1 1-275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendement nr 16 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-713/2
p. 5 4-713/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 12 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-713/2
p. 2-4 4-713/2 p. 2-4 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 31-35 4-34 p. 31-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl (1-256)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-256/1
p. 1 1-256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in AlbaniŽ (1-583)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-583/1
p. 1 1-583/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendement nr 26 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-679/2
p. 7 4-679/2 p. 7 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Lizin, op de tekst aangenomen door de commissie
2-1100/6
p. 1-2 2-1100/6 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanrekenen van de kosten van de ontmijning door het Belgische leger in Zuid-Libanon aan het IsraŽlische leger (4-1517)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1517/1
p. 1-2 4-1517/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico) (1-844)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-844/1
p. 1-2 1-844/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
1-844/2
p. 1 1-844/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Lizin en de heer Dubiť
2-507/5
p. 1 2-507/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Lizin c.s., ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 1 2-507/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Lizin en de heer Vankrunkelsven, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 3 2-507/6 p. 3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Bespreking
4-110
p. 42-47 4-110 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen (1-910)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-910/1
p. 1-2 1-910/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
1-910/2
p. 1 1-910/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Besnijdenis bij de vrouw) (3-523)      
  Bespreking
3-45
p. 39-40 3-45 p. 39-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-228/2
p. 2 4-228/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid (1-645)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-645/2
p. 1-2 1-645/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw (4-1035)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune
4-1035/1
p. 1-2 4-1035/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over Afghanistan (Schending van de mensenrechten door het Taliban-bewind - Internationale sancties) (2-624)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-624/1
p. 1-9 2-624/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ (2-198)      
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-239/3
p. 1-37 1-239/3 p. 1-37 (PDF)
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan (Vrouwen- en kinderrechten) (2-963)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-963/1
p. 1 2-963/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten (Toetreden van extreem-rechts tot de regering) (2-323)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-323/1
p. 1-2 2-323/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten (3-642)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-642/1
p. 1-4 3-642/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Aangehouden stemming
4-41
p. 7-8 4-41 p. 7-8 (PDF)
  4-41
p. 20 4-41 p. 20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, JoŽlle Kapompolť en Anne-Marie Lizin en de heer Philippe Mahoux
4-533/1
p. 1-9 4-533/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran (Eerbiediging van de mensenrechten) (1-378)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-378/1
p. 1-2 1-378/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (3-2035)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Zrihen en Lizin
3-2035/1
p. 1-8 3-2035/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (4-100)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-100/1
p. 1-8 4-100/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (2-1299)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1299/1
p. 1-4 2-1299/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (3-25)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-25/1
p. 1-4 3-25/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
3-25/2
p. 1 3-25/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-69
p. 4-5 3-69 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden (3-451)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-451/1
p. 1-7 3-451/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen (3-2387)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-2387/1
p. 1-3 3-2387/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen (4-47)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-47/1
p. 1-3 4-47/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Advies van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van de dames Cantillon en Lizin (Auditie : het Portugese voorbeeld)
1-584/3
p. 1-36 1-584/3 p. 1-36 (PDF)
Vrijlating van twee Franse gijzelaars in Irak - Op voorstel van de heer Roelants du Vivier laat de Senaat aan de Franse president weten dat hij zeer opgelucht is over dit nieuws      
  3-89
p. 56 3-89 p. 56 (PDF)
Weduwenpensioen - Onderofficier van het vliegend personeel (Vůůr 1934 geboren militairen) (3-1248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1398 3-23 p. 1398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1482 3-24 p. 1482 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wensen (2004-2005)      
  Eindejaarswensen
3-91
p. 37 3-91 p. 37 (PDF)
  Vakantiewensen
3-125
p. 65 3-125 p. 65 (PDF)
Wensen (2005-2006)      
  Eindejaarswensen
3-144
p. 61-62 3-144 p. 61-62 (PDF)
  Vakantiewensen
3-179
p. 18-19 3-179 p. 18-19 (PDF)
Wensen (2006-2007)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
3-217
p. 54-57 3-217 p. 54-57 (PDF)
Wensen (2008-2009)      
  Wensen van spoedig herstel aan mevrouw Anne-Marie Lizin
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen - Burgerlijke stand - Vermelding "ongeletterd of kan niet tekenen" (1-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4896 1-93 p. 4896 (PDF)
Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen - Vermelding "verstoting" (1-1357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540-4541 1-86 p. 4540-4541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4925 1-94 p. 4925 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7768-7771 1-268 p. 7768-7771 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-220
p. 55-56 2-220 p. 55-56 (PDF)
  2-220
p. 61-62 2-220 p. 61-62 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Onderzoeken ingesteld voor het afgeven van een officiŽle machtiging welke toegang verleent tot geheime gegevens) (1-1011)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1011/4
p. 1-21 1-1011/4 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging : hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 32 tot 40 van de heer Happart en mevrouw Lizin
1-362/4
p. 1-2 1-362/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (De graden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader - De aanwerving - De benoemende overheid - De baremische loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau - Rechten en plichten - De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden - Mandaten - De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging - Gezondheidszorgen - Het recht op wedde en de gewaarborgde bezoldiging) (2-1102)      
  Algemene bespreking
2-201
p. 23-27 2-201 p. 23-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1305)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1305/2
p. 1-3 1-1305/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7312-7313 1-251 p. 7312-7313 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting EG-richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt - Openstelling voor de mededinging van de elektriciteitsmarkt - Elektriciteitsproductie - Bescherming van de huishoudelijke verbruikers - Tarifering - Beheer van het transmissienet - Openbare dienstverplichtingen - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit - Bescherming leefmilieu) (1-1308)      
  Amendementen nrs 35 tot 41 van mevrouw Lizin
1-1308/3
p. 7-10 1-1308/3 p. 7-10 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Lizin en Dardenne en eindstemming
1-263
p. 7681-7682 1-263 p. 7681-7682 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ : 1į tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 6 juli 1998; 2į tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 16 juni 1999 (3-192)      
  Algemene bespreking
3-19
p. 25-26 3-19 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Lizin
1-663/2
p. 1-3 1-663/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Desmedt en mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-663/5
p. 1-4 1-663/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Omzetting EU-kaderbesluit - Invoeging in het Strafwetboek van de definitie van "terroristische" misdrijven en van het begrip "terroristische groep" - In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met het Verdrag tot bestrijding van de financiering van terrorisme) (3-332)      
  Algemene bespreking
3-26
p. 24-33 3-26 p. 24-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 en 14 tot 16 van mevrouw Lizin
2-1376/2
p. 1-4 2-1376/2 p. 1-4 (PDF)
  2-1376/2
p. 8-9 2-1376/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 37 en 38 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 1-2 2-1376/4 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Thissen en mevrouw Lizin
2-262
p. 30-33 2-262 p. 30-33 (PDF)
  2-262
p. 47-50 2-262 p. 47-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-597/2
p. 1 2-597/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 (1-286)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-286/2
p. 1-6 1-286/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (1-715)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-234
p. 6851-6852 1-234 p. 6851-6852 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te GenŤve op 21 mei 2003 (3-681)      
  Algemene bespreking
3-70
p. 40-42 3-70 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 (4-745)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-745/2
p. 1-4 4-745/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Algiers op 24 april 1991 (1-151)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-151/2
p. 1-3 1-151/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (3-483)      
  Verslag van mevrouw Lizin
3-483/2
p. 1-3 3-483/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
  3-20
p. 59 3-20 p. 59 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 35-37 3-22 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek MongoliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992 (1-273)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-273/2
p. 1-4 1-273/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (2-678)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lizin en Willame-Boonen
2-184
p. 45-46 2-184 p. 45-46 (PDF)
  2-184
p. 66 2-184 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 (1-1327)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1327/2
p. 1-4 1-1327/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 (1-1257)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1257/2
p. 1-4 1-1257/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (4-780)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-780/2
p. 1-3 4-780/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994 (1-1179)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1179/2
p. 1-3 1-1179/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 (2-1179)      
  Verslag van mevrouw Lizin
2-1179/2
p. 1-2 2-1179/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991 (1-400)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-400/2
p. 1-3 1-400/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 (3-421)      
  Verslag van mevrouw Lizin
3-421/2
p. 1-2 3-421/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 (1-1376)      
  Mondeling verslag van mevrouw Lizin, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7599-7600 1-261 p. 7599-7600 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (4-682)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-682/2
p. 1-3 4-682/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1-1236)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1236/2
p. 1-6 1-1236/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek ServiŽ inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (4-799)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-799/2
p. 1-3 4-799/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (4-667)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-667/2
p. 1-3 4-667/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van BosniŽ-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (4-683)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-683/2
p. 1-3 4-683/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 (1-630)      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en OekraÔne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (4-747)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-747/2
p. 1-3 4-747/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek KroatiŽ, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 (2-1431)      
  Verslag van mevrouw Lizin
2-1431/2
p. 1-2 2-1431/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (4-570)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-570/2
p. 1-4 4-570/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 45 4-24 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten : 1į het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 2į het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 3į het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000, 4į het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (3-261)      
  Algemene bespreking
3-45
p. 36-39 3-45 p. 36-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, 2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (1-1377)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1377/2
p. 1-4 1-1377/2 p. 1-4 (PDF)
  Mondeling verslag van mevrouw Lizin, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7600-7601 1-261 p. 7600-7601 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-940/2
p. 1-5 4-940/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996 (1-457)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-457/2
p. 1-5 1-457/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (3-338)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 4-10 3-29 p. 4-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (1-952)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-952/2
p. 1-8 1-952/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5851-5853 1-204 p. 5851-5853 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (4-566)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-566/2
p. 1-2 4-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-683)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-683/2
p. 1-22 1-683/2 p. 1-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake een alomvattend verbod op kernproeven, de Bijlagen 1 en 2, en het Protocol, gedaan te New York op 24 september 1996 (1-1239)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1239/2
p. 1-6 1-1239/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 (Kerninstallaties - Landen van Centraal- en Oost-Europa en bepaalde ontwikkelingslanden) (1-314)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-314/2
p. 1-18 1-314/2 p. 1-18 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1317-1320 1-55 p. 1317-1320 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, de dames Sťmer en Lizin, de heren Boutmans en Loones, mevrouw Dardenne en eindstemming
1-56
p. 1355-1356 1-56 p. 1355-1356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-697)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-697/2
p. 1 1-697/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 12-32 3-17 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ, 6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 4-11 3-17 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers (Verhogingen van de rente van werkweigeraar of van gedeporteerde - Renten van de oorlogsweduwen - Maatregelen t.v.v. de joodse gemeenschap en de zigeunergemeenschap) (2-1534)      
  Algemene bespreking
2-279
p. 26-29 2-279 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Algemene bespreking
2-247
p. 36-46 2-247 p. 36-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendementen nrs 32 en 33 van mevrouw Lizin
1-758/5
p. 8-9 1-758/5 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw Lizin
   Huiszoeking en inbeslagneming
1-758/6
p. 11-13 1-758/6 p. 11-13 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Lizin
1-758/9
p. 3 1-758/9 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin
1-758/10
p. 1-227 1-758/10 p. 1-227 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Lizin
1-520/4
p. 1-2 1-520/4 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Eenheidsmunt - Fiscaal beleid - Europese fiscaliteit - Maastrichtnormen - Stabiliteitspact
1-66
p. 1652-1653 1-66 p. 1652-1653 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt (4-1762)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1762/2
p. 1-2 4-1762/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-63
p. 1537 1-63 p. 1537 (PDF)
  1-63
p. 1551 1-63 p. 1551 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1073/3
p. 2-3 1-1073/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (1-1012)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1012/3
p. 1-4 1-1012/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (RLW - BATC) (1-780)      
  Verslag van de dames Bribosia-Picard en Lizin
1-780/3
p. 1-202 1-780/3 p. 1-202 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1023/2
p. 1 2-1023/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames Van Riet en Lizin
2-1023/2
p. 3 2-1023/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1023/5
p. 1 2-1023/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 10 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1023/5
p. 2 2-1023/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Verbetering van de werking van het Vast Comitť P : mogelijkheid klachten door te verwijzen naar de overheden die instaan voor het intern toezicht ; beperken van het aanwenden van de dienst EnquÍtes door de gerechtelijke overheden) (2-1518)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1518/2
p. 1-2 2-1518/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 40 2-279 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 174 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/10
p. 3-4 2-283/10 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 303 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/14
p. 1-2 2-283/14 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Toekenning van toelagen aan de leden van de brandweerdiensten) (2-1496)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1496/2
p. 1 2-1496/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn (Omzetting van de in frank uitgedrukte bedragen in euro - Afronding naar boven van de voor de lijsten en de kandidaten geldende bedragen) (3-1802)      
  Algemene bespreking
3-179
p. 6 3-179 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand) (Omzetting richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken d.m.v. gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand - Rechtshulp in een geschil met iemand die in een andere EU-lidstaat verblijft - Vereenvoudiging van de rechtspleging voor de verkrijging van rechtsbijstand) (3-1674)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 30-31 3-169 p. 30-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-579/1
p. 1-2 3-579/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-54
p. 32-38 3-54 p. 32-38 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-108
p. 13 3-108 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (3-127)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-127/1
p. 1-11 3-127/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (Verbod op aanschaf van gevaarlijk geachte honden - Verbod op het houden van gevaarlijk geachte honden door bepaalde personen - Aangifte aan de gemeen van het bezit van een gevaarlijke hond - Rondlopen van gevaarlijk geachte honden - Bevoegdheid van de burgemeester - Africhten - Invoerverbod - Sancties) (4-790)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-790/1
p. 1-12 4-790/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (Verbod op aanschaf van gevaarlijk geachte honden - Verbod op het houden van gevaarlijk geachte honden door bepaalde personen - Aangifte aan de gemeente van het bezit van een gevaarlijke hond - Rondlopen van gevaarlijk geachte honden - Bevoegdheid van de burgemeester - Africhten - Invoerverbod - Sancties) (2-559)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-559/1
p. 1-11 2-559/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (3-223)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-223/1
p. 1-2 3-223/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen (2-76)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-76/1
p. 1-2 2-76/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (1-1278)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-1278/1
p. 1-2 1-1278/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-24/1
p. 1-2 2-24/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen (Gebouwde onroerende goederen gebruikt als hoofdverblijfplaats) (1-908)      
  Voorstel van de heer Caluwť en mevrouw Lizin
1-908/1
p. 1-3 1-908/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (2-1073)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1073/1
p. 1-4 2-1073/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (3-14)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-14/1
p. 1-4 3-14/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (4-935)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-935/1
p. 1-4 4-935/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten (Noodzaak om de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming grondig te wijzigen) (2-532)      
  Voorstel van de heer Dallemagne en mevrouw Lizin
2-532/1
p. 1-16 2-532/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 41 van de dames Lizin en Boussakla
3-27/3
p. 24 3-27/3 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 66 van de dames Lizin en Bousakla
3-27/4
p. 15 3-27/4 p. 15 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux en Ceder en de dames Nyssens en Lizin
3-55
p. 30-32 3-55 p. 30-32 (PDF)
  3-55
p. 41 3-55 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-911/1
p. 1-2 1-911/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
1-911/2
p. 1 1-911/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-234
p. 6850-6851 1-234 p. 6850-6851 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen (1-200)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-200/1
p. 1-6 1-200/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (1-729)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Desmedt
1-729/1
p. 1-4 1-729/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (3-813)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-813/1
p. 1-4 3-813/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (4-371)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-371/1
p. 1-4 4-371/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-512/1
p. 1-5 1-512/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Lizin en de heer Happart
1-512/3
p. 1-3 1-512/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf (1-525)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-525/1
p. 1-7 1-525/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (1-677)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-677/1
p. 1-8 1-677/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (2-15)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-15/1
p. 1-8 2-15/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (3-18)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-18/1
p. 1-8 3-18/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (1-1153)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1153/1
p. 1-4 1-1153/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen (1-462)      
  Voorstel van de dames Lizin en Milquet
1-462/1
p. 1-7 1-462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heer Brotcorne
3-1394/1
p. 1-3 3-1394/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin c.s.
3-1394/2
p. 1-2 3-1394/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-939)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-939/1
p. 1-3 4-939/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen (Heropening termijn - Oorlogsgevangenen - 8 mei feestdag) (1-327)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-327/1
p. 1-2 1-327/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om erkende onthaalouders een beter statuut te geven en hen toe te laten tot de werkloosheidsverzekering (4-454)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-454/1
p. 1-2 4-454/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-269/1
p. 1-10 1-269/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad (1-291)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-291/1
p. 1-4 1-291/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad (2-26)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-26/1
p. 1-4 2-26/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (1-124)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-124/1
p. 1-3 1-124/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes (Mannequins - Verbod voor de werkgever een welbepaald lichaamsgewicht te eisen van zijn werknemers) (4-201)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-201/1
p. 1-2 4-201/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 178 tot 180 van de dames de T'Serclaes en Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 3 2-12/18 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet (Invoeging art. 421bis in het Strafwetboek : bestraffing van degene die een persoon aanzet tot het streven naar buitensporige magerte, alsook van propaganda of reclame) (4-789)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-789/1
p. 1-4 4-789/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-224/1
p. 1-4 2-224/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (4-429)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-429/1
p. 1-5 4-429/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Lijsten : verhouding twee derde/een derde) (Wijziging gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-743)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-743/1
p. 1-4 1-743/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 Grondwet, de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en het Gerechtelijk Wetboek) (3-1600)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1600/1
p. 1-16 3-1600/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1423/1
p. 1-52 3-1423/1 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1424)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1424/1
p. 1-16 3-1424/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de gecontroleerde opvangmoeders betreft (2-266)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Malmendier c.s.
2-266/1
p. 1-4 2-266/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (1-857)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-857/1
p. 1-3 1-857/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-25/1
p. 1-3 2-25/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Lizin
2-25/5
p. 1-2 2-25/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (Gemengd huwelijk of huwelijk tussen niet-Belgen : plicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand te wijzen op het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen) (2-239)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-239/1
p. 1-4 2-239/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen (3-787)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-787/1
p. 1-5 3-787/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d' Elzius, de heren Ceder en Loones en de dames Jeanmoye en Lizin en eindstemming
1-172
p. 5095-5096 1-172 p. 5095-5096 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Beroep door de voorzitters van de wetgevende assemblees wegens machtsoverschrijding t.g.v. schending van de bevoegdheid van de assemblees) (2-238)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-238/1
p. 1-3 2-238/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (Bescherming van buitenlandse vrouwen tegen verstoting) (2-820)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-820/1
p. 1-3 2-820/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (Bescherming van buitenlandse vrouwen tegen verstoting) (3-141)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-141/1
p. 1-3 3-141/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (3-140)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-140/1
p. 1-5 3-140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (2-856)      
  Voorstel van de dames Lizin en de T'Serclaes
2-856/1
p. 1-5 2-856/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (2-1620)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1620/1
p. 1-3 2-1620/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-24/1
p. 1-3 3-24/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Lizin
3-24/3
p. 1-2 3-24/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-24/8
p. 1-2 3-24/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 25-29 3-35 p. 25-29 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-35
p. 8 3-35 p. 8 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heer Brotcorne en de dames de Bethune, Crombť-Berton en Lizin (Tweede behandeling)
3-73
p. 51-52 3-73 p. 51-52 (PDF)
  3-73
p. 63 3-73 p. 63 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-73
p. 32 3-73 p. 32 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen) (1-300)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (3-2067)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Paque
3-2067/1
p. 1-5 3-2067/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (4-76)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heren Philippe Monfils en Francis Delpťrťe
4-76/1
p. 1-6 4-76/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 35 2-279 p. 35 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Organiseren van een onderhandelingscomitť van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat) (2-1298)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1298/1
p. 1-11 2-1298/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 35 2-279 p. 35 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming (Samenvoeging van de Civiele Bescherming met de regionale brandweer- en hulpdiensten - Gewestelijke indeling en provinciale hulpdiensten - Speciale interventiegroep - Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Diensten 100) (1-1279)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1279/1
p. 1-11 1-1279/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Samenvoeging van de civiele bescherming met de regionale brandweer- en hulpdiensten - Gewestelijke indeling en provinciale hulpdiensten - Speciale interventiegroep - Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Diensten 100) (2-16)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-16/1
p. 1-11 2-16/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (Maximum- en minimumprijs - Controle door aangestelde ambtenaren - Sancties - Wijziging art. 589 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de voorzitter van de handelsrechtbank) (4-759)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-759/1
p. 1-9 4-759/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (Heropenen van de termijn voor het aanvragen van het statuut van nationale erkentelijkheid) (3-1994)      
  Voorstel van de dames Lizin en Crombť-Berton en de heer Brotcorne
3-1994/1
p. 1-6 3-1994/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (Heropenen van de termijn voor het aanvragen van het statuut van nationale erkentelijkheid) (4-75)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-75/1
p. 1-6 4-75/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (4-137)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Myriam Vanlerberghe en Anne-Marie Lizin
4-137/1
p. 1-8 4-137/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, Caluwť, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen (2-335)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-335/1
p. 1-11 2-335/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen (3-16)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-16/1
p. 1-11 3-16/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (Bezwaar) (2-570)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-570/1
p. 1-3 2-570/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3į van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van de giften aan de Wereldgezondheidsorganisatie) (1-391)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Ph. Charlier
1-391/1
p. 1-2 1-391/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (4-467)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa, Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-467/1
p. 1-5 4-467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet (Vervullen van de bediening van ambtenaar van de burgerlijke stand door federale en gewestelijke verkozenen voor het voltrekken van huwelijken) (1-810)      
  Voorstel van de heer Poty en mevrouw Lizin
1-810/1
p. 1-3 1-810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Fiscale aftrek voor de verwarmingsuitgaven van de gezinnen) (2-547)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-547/1
p. 1-3 2-547/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft (Opleggen van een dwangsom door de burgerlijke rechtbank bij oneigenlijke uitoefening van het stakingsrecht) (2-887)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-887/1
p. 1-2 2-887/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-324/1
p. 1-3 2-324/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek (Gelijkheid mannen-vrouwen in de Senaat : correctie ter gelegenheid van de verkiezing door de Senaat van senatoren) (1-1113)      
  Voorstel van de dames Thijs en Lizin
1-1113/1
p. 1-2 1-1113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1455/3
p. 1 2-1455/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek en tot invoeging van een artikel 272bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Bestrijding van de sexuele exploitatie van kinderen - Verbetering van het lot van de slachtoffers alsook van de personen die zich inzetten voor de strijd tegen geweldpleging op kinderen - Kosteloosheid van afschriften) (2-848)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-848/1
p. 1-3 2-848/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (2-1575)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1575/1
p. 1-3 2-1575/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (3-22)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-22/1
p. 1-3 3-22/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (4-934)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-934/1
p. 1-3 4-934/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 1, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde een werkpremie in te voeren (zodat het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het loon de persoon die ervoor kiest om te werken niet benadeelt) (4-433)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-433/1
p. 1-2 4-433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang (Aanzetten van de bedrijven via de vennootschapsbelasting tot een medefinanciering van de opvangstructuren voor kinderen tussen 0 en 3 jaar) (2-847)      
  Voorstel van de dames Lizin en Nagy
2-847/1
p. 1-3 2-847/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (2-1544)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
2-1544/1
p. 1-2 2-1544/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (3-19)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
3-19/1
p. 1-2 3-19/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-859/1
p. 1-5 2-859/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64