S. 2-499 Dossierfiche                  

Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000

Europees Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Europese Unie
toegang tot het arbeidsproces
beroepsleven
gelijke behandeling
seksueel geweld
positie van de vrouw
parlementaire commissie
politiek asiel
mensenhandel
asielzoeker
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-499/1 2-499/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 23/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2000   Indiening
5/7/2000   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
5/7/2000   Verzending naar commissie
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Uitgesteld
13/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
13/7/2000   Voorbereiding van de conferentie
13/7/2000   Bespreking
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Bespreking
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Voorbereiding van de conferentie
7/11/2000   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Lezing van het verslag
30/1/2001   Bespreking
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
13/2/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 13/7/2000, 24/10/2000, 7/11/2000, 30/1/2001, 13/2/2001