S. 3-483 Dossierfiche K. 51-947

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Benin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-483/1 3-483/1 (PDF) Wetsontwerp 28/1/2004
3-483/2 3-483/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-947/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/2004
K. 51-947/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2004   Indiening Doc. 3-483/1 3-483/1 (PDF)
28/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/1/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-483/2 3-483/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-947/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 66
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o3)
Integraal verslag nr. 63, p. 49-50
Doc. K. 51-947/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2004   Bekendmaking (56092-56098)
11/8/2004   Erratum (59610)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2004 20/7/2004, blz 56092-56098
Errata
Op 11/8/2004, blz 59610