S. 1-390 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
Joëlle Milquet   

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-390/1 1-390/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/7/1996
1-390/2 1-390/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/11/1996
1-390/3 1-390/3 (PDF) Advies - Verslag 9/2/1998
1-390/4 1-390/4 (PDF) Amendementen 20/4/1998
1-390/5 1-390/5 (PDF) Amendementen 5/5/1998
1-390/6 1-390/6 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/7/1996   Indiening voorstel Doc. 1-390/1 1-390/1 (PDF)
24/7/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
24/7/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
24/7/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
termijn : 1 10 1996
6/11/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-390/2 1-390/2 (PDF)
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
24/7/1996   Verzending naar commissie
24/7/1996   Extern adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de Raad van State wordt ingewonnen
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
19/2/1997   Bespreking
19/2/1997   Interne adviesaanvraag: Comités P & I
19/2/1997   Verzending naar commissie voor advies: Comités P & I
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Bespreking
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Oprichting van een werkgroep
31/3/1998   Verzending naar werkgroep: Werkgroep Comités P & I
Samenstelling van de Werkgroep Comités P & I : CVP : N., PS : Anne-Marie Lizin, VLD : Hugo Coveliers, SP : Eric Pinoie, PRL-FDF : Michel Foret, PSC : Joëlle Milquet, VL. BLOK : Door Buelens
20/4/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
20/4/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-390/4 1-390/4 (PDF)
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Bespreking
5/5/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-390/5 1-390/5 (PDF)
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Regeling der werkzaamheden
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Vervallen
Het wetsvoorstel nr. 1-390 vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 1-1268
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-390/6 1-390/6 (PDF)
  Commissie voor advies
19/2/1997   Verzending naar commissie voor advies
3/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Pinoie, Eric
3/3/1997   Inleidende uiteenzetting
3/3/1997   Bespreking
17/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1997   Aanwijzing corapporteur
De heer Pierre Chevalier (Kamer) is aangewezen als rapporteur
17/3/1997   Bespreking
15/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1997   Bespreking
5/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1997   Uitgesteld
20/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1997   Bespreking
27/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1997   Einde van de bespreking
9/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1998   Uitbrengen advies
Het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-390/3 1-390/3 (PDF)
18/3/1999   Einde behandeling
  Behandeling in werkgroep
31/3/1998   Verzending naar werkgroep
20/4/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
20/4/1998   Bespreking
Bespreking van de ontwerp-amendementen
18/3/1999   Einde behandeling
18/3/1999   Zonder voorwerp
Ten gevolge van de aanneming van 1-1268
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 18/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/2/1997, 11/3/1998, 31/3/1998, 5/5/1998, 26/5/1998, 16/3/1999
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 3/3/1997, 17/3/1997, 15/5/1997, 20/10/1997
Behandeling in werkgroep
Behandeling beëindigd 31/3/1998, 20/4/1998