S. 1-400 Dossierfiche K. 49-789

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991
Regering J.-L. Dehaene II  

wederzijdse bijstand
dubbele belasting
Algerije
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-400/1 1-400/1 (PDF) Wetsontwerp 26/7/1996
1-400/2 1-400/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-400/3 1-400/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-789/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/1996
K. 49-789/2 Verslag namens de commissie 30/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/7/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-400/1 1-400/1 (PDF)
26/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
21/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0)
Handelingen, p. 2018
Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/7/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-400/2 1-400/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-400/3 1-400/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-789/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4589
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-12/o0)
Handelingen, p. 4634
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2003   Bekendmaking (8415-8431)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 20/2/2003 , blz 8415-8431

Kruispuntbank van de wetgeving