S. 3-1405 Dossierfiche K. 51-2251

Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Anne-Marie Lizin   

gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionaal parlement
terminologie
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1405/1 3-1405/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 21/10/2005
3-1405/2 3-1405/2 (PDF) Amendementen 12/1/2006
3-1405/3 3-1405/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/1/2006
3-1405/4 3-1405/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2006
K. 51-2251/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2006
K. 51-2251/2 Verslag namens de commissie 20/2/2006
K. 51-2251/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2005   Indiening Doc. 3-1405/1 3-1405/1 (PDF)
27/10/2005   Inoverwegingneming
27/10/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o16) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/10/2005   Verzending naar commissie
12/1/2006   Inschrijving op agenda
12/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart, Hugo Vandenberghe
12/1/2006   Bespreking
19/1/2006   Inschrijving op agenda
19/1/2006   Bespreking
19/1/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
19/1/2006   Aanneming na amendering
19/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1405/3 3-1405/3 (PDF)
19/1/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1405/4 3-1405/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2251/1
20/2/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2251/2
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-48
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o41)
Integraal verslag nr. 196, p. 62
Doc. K. 51-2251/3
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
9/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2006   Bekendmaking (19813-19817)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 12/1/2006, 19/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2006 11/4/2006, blz 19813-19817