S. 3-642 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten
Anne-Marie Lizin    Pierre Galand    Jean Cornil   

motie van het Parlement
Midden-Oosten
Palestijnse kwestie
rechten van de mens
Palestina
IsraŽl

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-642/1 3-642/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/4/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2004   Indiening Doc. 3-642/1 3-642/1 (PDF)
22/4/2004   Inoverwegingneming
22/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/4/2004   Verzending naar commissie
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
27/4/2004   Regeling der werkzaamheden
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Hoorzitting met Z.E. de heer Jehudi Kinnar, ambassadeur van IsraŽl
11/5/2004   Gedachtewisseling
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Hoorzitting met de heer Shawki Armali, algemeen Palestijns afgevaardigde
18/5/2004   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 27/4/2004, 11/5/2004, 18/5/2004