S. 2-532 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten
Georges Dallemagne    Anne-Marie Lizin   

eerste hulp
ramp door menselijk toedoen
burgerbescherming
natuurramp
brandbestrijding
milieubescherming
geneeskundige noodhulp
radioactiviteit
hulp aan getroffenen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-532/1 2-532/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Indiening Doc. 2-532/1 2-532/1 (PDF)
26/10/2000   Inoverwegingneming
26/10/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/10/2000   Verzending naar commissie
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
6/3/2001   Hoorzitting met de heer Raoul Carlier, directeur-generaal van de n.v. A.S.T.R.I.D.
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 6/3/2001

Kruispuntbank van de wetgeving