S. 3-1952 Dossierfiche K. 51-3023

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers
Anne-Marie Lizin    Marie-Hélène Crombé-Berton    Jeannine Leduc    Christian Brotcorne   

remgeld
ziekteverzekering
kosteloze medische verzorging
oorlogsslachtoffer
oud-strijder
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1952/1 3-1952/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/11/2006
3-1952/2 3-1952/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
3-1952/3 3-1952/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/3/2007
K. 51-3023/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2007
K. 51-3023/2 Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-3023/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2006   Indiening Doc. 3-1952/1 3-1952/1 (PDF)
30/11/2006   Inoverwegingneming
30/11/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
Doc. 3-1952/3 3-1952/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/11/2006   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
7/2/2007   Commissie wenst extern advies: Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud strijders en oorlogsslachtoffers
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
13/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
20/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3023/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3023/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 6-8
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 25-26
Doc. K. 51-3023/3
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2007   Bekendmaking (33990)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/2/2007, 13/3/2007, 20/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/3/2007 60 31/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 20/6/2007, blz 33990