S. 1-1011 Dossierfiche K. 49-1193

Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen
Regering J.-L. Dehaene II  

staatsveiligheid
vertrouwelijkheid
eerbiediging van het privť-leven
nucleaire veiligheid
openbare veiligheid
geheime dienst
toegang tot de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1193/1 Wetsontwerp 17/9/1997
K. 49-1193/2 Amendementen 27/1/1998
K. 49-1193/3 Amendementen 3/3/1998
K. 49-1193/4 Amendementen 25/3/1998
K. 49-1193/5 Amendementen 1/4/1998
K. 49-1193/6 Amendementen 24/4/1998
K. 49-1193/7 Amendementen 28/4/1998
K. 49-1193/8 Amendementen 6/5/1998
K. 49-1193/9 Verslag namens de commissie 29/5/1998
K. 49-1193/10 Tekst aangenomen door de commissie 29/5/1998
K. 49-1193/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/6/1998
1-1011/1 1-1011/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/6/1998
1-1011/2 1-1011/2 (PDF) Amendementen 22/10/1998
1-1011/3 1-1011/3 (PDF) Amendement 22/10/1998
1-1011/4 1-1011/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/10/1998
1-1011/5 1-1011/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/10/1998
1-1011/6 1-1011/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/11/1998
1-1011/8 1-1011/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1193/1
2/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8881-8888
3/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8912-8913
3/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+86/-0/o45)
Handelingen, p. 8913
Doc. K. 49-1193/11
3/6/1998   Aanneming na amendering
4/6/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1011/1 1-1011/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/6/1998   Uitoefening evocatierecht
19/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1011/6 1-1011/6 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1011/6 1-1011/6 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1011/6 1-1011/6 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1011/6 1-1011/6 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1011/6 1-1011/6 (PDF)
19/11/1998   Herverzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-6/o9) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
Doc. 1-1011/8 1-1011/8 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/6/1998   Verzending naar commissie
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
21/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1011/2 1-1011/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1011/2 1-1011/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1011/2 1-1011/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1011/2 1-1011/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1011/2 1-1011/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1011/3 1-1011/3 (PDF)
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o4), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1011/4 1-1011/4 (PDF)
27/10/1998   Vertrouwen rapporteur
27/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1011/5 1-1011/5 (PDF)
19/11/1998   Herverzending naar commissie
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur
24/11/1998   Vertrouwen rapporteur
23/11/1998   Opschorting termijn
Convocatie POC
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
26/11/1998   Hervatting termijn
26/11/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/1999   Bekendmaking (15752-15758)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/6/1998, 3/6/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/11/1998, 26/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/10/1998, 27/10/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/6/1998 15 19/6/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 167
Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1998 60 16/11/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1998 75 30/11/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1998 8 3/12/1998
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1998 8
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1998 8 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/1998 7/5/1999 , blz 15752-15758

Kruispuntbank van de wetgeving