S. 2-25 Dossierfiche K. 50-1174

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet
Anne-Marie Lizin   

gemeente
statuut van de ambtenaar
tuchtprocedure
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-25/1 2-25/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/7/1999
2-25/2 2-25/2 (PDF) Amendement 20/2/2001
2-25/3 2-25/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2001
2-25/4 2-25/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/2/2001
2-25/5 2-25/5 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 13/3/2001
2-25/6 2-25/6 (PDF) Aanvullend verslag 13/3/2001
2-25/7 2-25/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 13/3/2001
2-25/8 2-25/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/3/2001
K. 50-1174/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2001
K. 50-1174/2 Verslag namens de commissie 23/4/2001
K. 50-1174/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/5/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/8/1999   Indiening Doc. 2-25/1 2-25/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/3/2000   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-99 Hand. 2-99 (PDF)
8/3/2001   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/3/2001   Amendementen ingediend na terugzending door de plenaire vergadering Doc. 2-25/5 2-25/5 (PDF)
15/3/2001   Inschrijving op agenda
22/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-103 Hand. 2-103 (PDF)
22/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-103 Hand. 2-103 (PDF)
22/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o8) Hand. 2-103 Hand. 2-103 (PDF)
Doc. 2-25/8 2-25/8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
3/11/1999   Inschrijving op agenda
3/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
21/11/1999   Inschrijving op agenda
21/11/1999   Bespreking
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Bespreking
20/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
20/2/2001   Aanneming na amendering
20/2/2001   Vertrouwen rapporteur
20/2/2001   Tekst aangenomen
8/3/2001   Terugzending naar commissie
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
13/3/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
13/3/2001   Aanneming na amendering
13/3/2001   Vertrouwen rapporteur
13/3/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-25/7 2-25/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2001   Overzending Doc. K. 50-1174/1
23/4/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1174/2
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 37
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o16)
Integraal verslag nr. 123, p. 48-49
Doc. K. 50-1174/3
3/5/2001   Aanneming zonder amendering
3/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2001   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2001   Bekendmaking (22257)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2001, 22/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 3/11/1999, 21/11/1999, 20/2/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 13/3/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 29/3/2001 60 13/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2001 28/6/2001, blz 22257