S. 1-237 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de anti-personenmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Anne-Marie Lizin   

conventioneel wapen
OVSE
motie van het Parlement
antipersoneel(s)mijn
vernietiging van wapens
mijnenbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-237/1 1-237/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/1/1996
1-237/2 1-237/2 (PDF) Amendementen 22/5/1996
1-237/3 1-237/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/1996
1-237/4 1-237/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/5/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
26/1/1996   Indiening voorstel Doc. 1-237/1 1-237/1 (PDF)
1/2/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
1/2/1996   Verzending naar commissie
22/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-237/2 1-237/2 (PDF)
22/5/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-237/2 1-237/2 (PDF)
22/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-237/2 1-237/2 (PDF)
22/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
22/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
22/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-237/3 1-237/3 (PDF)
22/5/1996   Vertrouwen rapporteur
22/5/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-237/4 1-237/4 (PDF)
27/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-54 Hand. 1-54 (PDF)
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen 27/6/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 22/5/1996