Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5649

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Desoxyribonucle´nezuurtests (DNA-tests)- PrivÚlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium

DNA
onderzoeksorganisme
begroting
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3826

Vraag nr. 4-5649 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De FOD Justitie laat desoxyribonucle´nezuurtests (DNA-tests) uitvoeren. Welke privÚlaboratoria voeren die tests uit?

Hoeveel bedraagt de totale kostprijs en de kostprijs per labo?

Welke vestigingen van laboratoria zijn er in Vlaanderen, WalloniŰ en Brussel?

Heeft de FOD Justitie de kostprijs voor een overheidslaboratorium al geraamd?

Wat is daarvan de conclusie?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

1 - Het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken en het koninklijk besluit van 8 december 2004 bepalen de lijst van erkende laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken.

2 -

2008


UNIVERSITEIT GENT

2 145 586,13

SA BIO BE

1 643 064,20

UZA ANTWERPEN

1 304 449,84

UNIVERSITE LIEGE

1 050 488,34

NICC

1 038 417,51

UNIV HASSELT

745 218,55

KU LEUVEN

431 424,76

UCL

402 726,09

CHEMIPHAR (CORDONNIER)

231 344,09

TOTAAL

8 992 719,51

3 -

In Vlaanderen: Universiteit Gent, UZA Antwerpen, Universiteit Hasselt, KU Leuven, Chemiphar.

In Wallonië: Université Liège, SA BIO.be

In Brussel: NICC, UCL

De aanvragen voor de laboratoria zijn afkomstig van de magistraten, die in alle onafhankelijkheid en naar eigen goedvinden het erkende laboratorium uitkiezen.

4 -

Halverwege de jaren ’90 werd er een evaluatie gemaakt van de kostprijs van een dergelijk laboratorium. Gezien de evolutie in de gebruikte technieken zijn deze gegevens echter niet meer accuraat.

De dotatie van het NICC bedraagt 4 205 000 euro. De personeelskost bedraagt 6 312 000euro.

De activiteiten van het NICC zijn echter veel breder dan het DNA-onderzoek. Zo werken er slechts 18 van de 155 personeelsleden in het laboratorium voor Genetische Identificatie.