S. 2-981 Dossierfiche                  

De situatie van de vrouwen in Afghanistan
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

niet-gouvernementele organisatie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Afghanistan
participatie van vrouwen
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
vrouwenbeweging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-981/1 2-981/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/3/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/12/2001   Indiening
11/12/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
11/12/2001   Verzending naar commissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
11/12/2001   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Ontmoeting met Afghaanse vrouwen
in samenwerking met de commissie Vrouwen en Ontwikkeling van de Nederlandstalige Vrouwenraad
14/3/2002   Inschrijving op agenda
14/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-981/1 2-981/1 (PDF)
14/3/2002   Einde behandeling
14/3/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 11/12/2001, 14/3/2002