S. 1-512 Dossierfiche K. 49-1991

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk
Anne-Marie Lizin   

huwelijk
illegale migratie
gemengd huwelijk
schijnhuwelijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-512/1 1-512/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/12/1996
1-512/2 1-512/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/1/1999
1-512/3 1-512/3 (PDF) Amendementen 12/1/1999
1-512/4 1-512/4 (PDF) Amendement 19/1/1999
1-512/5 1-512/5 (PDF) Amendement 26/1/1999
1-512/6 1-512/6 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
1-512/7 1-512/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/2/1999
1-512/8 1-512/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/2/1999
K. 49-1991/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1991/2 Amendementen 3/3/1999
K. 49-1991/3 Verslag namens de commissie 12/3/1999
K. 49-1991/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/3/1999
K. 49-1991/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/1999
1-512/9 1-512/9 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 19/3/1999
1-512/10 1-512/10 (PDF) Amendement 23/3/1999
1-512/11 1-512/11 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-512/12 1-512/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/3/1999
K. 49-1991/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 2/4/1999
K. 49-1991/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/12/1996   Indiening voorstel Doc. 1-512/1 1-512/1 (PDF)
23/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/1/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/10/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
tegen 26 november 1998
6/1/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-512/2 1-512/2 (PDF)
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Herkwalificatie naar procedure 77
Door de commissie.
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o6)
Wijziging opschrift
Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-512/8 1-512/8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/1/1997   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
20/10/1998   Interne adviesaanvraag: Justitie
De commissie wenst dat het advies van de commissie voor de Justitie wordt ingewonnen Rappel op 28.10.1998
20/10/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
De commissie wenst dat het advies van de Raad van State wordt ingewonnen
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-512/3 1-512/3 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-512/3 1-512/3 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-512/3 1-512/3 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-512/3 1-512/3 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-512/3 1-512/3 (PDF)
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Bespreking
19/1/1999   Amendement: Am. 6
Amendement nr. 6 ter vervanging van het wetsvoorstel in zijn geheel
Doc. 1-512/4 1-512/4 (PDF)
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Bespreking
26/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
26/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
26/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-512/5 1-512/5 (PDF)
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-512/7 1-512/7 (PDF)
9/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-512/6 1-512/6 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1991/1
17/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 322, p. 11413-11416
18/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+112/-1/o24)
Handelingen nr 323, p. 11457-11458
Doc. K. 49-1991/5
18/3/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
19/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-512/9 1-512/9 (PDF)
19/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+53/-0/o7) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
19/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
23/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-512/10 1-512/10 (PDF)
23/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-512/11 1-512/11 (PDF)
23/3/1999   Vertrouwen rapporteur
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-512/12 1-512/12 (PDF)
  [K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1991/6
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11893-11894
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o23)
Handelingen nr 338, p. 11922
Doc. K. 49-1991/7
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/1999   Bekendmaking (24828-24832)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998, 12/1/1999, 19/1/1999, 26/1/1999, 9/2/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 17/3/1999, 18/3/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999
[K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/2/1999 60 7/5/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 20/3/1999 15 19/4/1999
Overzending aan Kamer voor de tweede maal Onderzoekstermijn (K2) 2/4/1999 15 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 1/7/1999, blz 24828-24832

Kruispuntbank van de wetgeving