S. 1-263 Dossierfiche                  

Hoorzitting van de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de profileratierisico's
Anne-Marie Lizin   

hoorzitting
beheer van afvalstoffen
VN
non-proliferatie van kernwapens
kernenergie
plutonium

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-263/1 1-263/1 (PDF) Verslag namens de commissie 28/2/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
28/2/1996   Aanleggen dossier
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/1996   Verzending naar commissie
28/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/2/1996   Hoorzitting de h. J. Attali
over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de profliferatierisico's
28/2/1996   Goedkeuring verslag
bij eenparigheid van de aanwezige leden (8 stemmen)
Doc. 1-263/1 1-263/1 (PDF)
28/2/1996   Einde behandeling
28/2/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/2/1996

Kruispuntbank van de wetgeving