S. 1-273 Dossierfiche K. 49-553

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek MongoliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
MongoliŽ
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-273/1 1-273/1 (PDF) Wetsontwerp 29/2/1996
1-273/2 1-273/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/4/1996
1-273/3 1-273/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/4/1996
K. 49-553/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-273/1 1-273/1 (PDF)
29/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-42 Hand. 1-42 (PDF)
25/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o1)
Handelingen, p. 981
Hand. 1-42 Hand. 1-42 (PDF)
Doc. 1-273/3 1-273/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/2/1996   Verzending naar commissie
4/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/4/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
4/4/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/4/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-273/2 1-273/2 (PDF)
4/4/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-553/1
11/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2225-2226
13/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen, p. 2280
13/6/1996   Aanneming zonder amendering
13/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
de bekendmaking in het BS 18/09/1997 was ter informatieve titel
5/7/2000   Bekendmaking (23765-23770)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/4/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 11/6/1996, 13/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/1996 5/7/2000 , blz 23765-23770

Kruispuntbank van de wetgeving