S. 1-910 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen
Anne-Marie Lizin   

gelijke behandeling
politie
aanwerving
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-910/1 1-910/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/3/1998
1-910/2 1-910/2 (PDF) Amendement 20/5/1998
1-910/3 1-910/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 9/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
12/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-910/1 1-910/1 (PDF)
2/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
2/4/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Hoorzitting Belgische en buitenlandse experts.
Vrouwen en politie.
20/5/1998   Amendement: Am. 1
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Niet behandeld
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
20/5/1998   Hoorzitting Belgische en buitenlandse experts.
Vrouwen en politie.
20/5/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van eena dvies
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Aanneming van het voorstel van advies
Het voorstel van advies is eenparig aangenomen (8 stemmen)
9/7/1998   Goedkeuring van het verslag
Het verslag van de heer Ludwig Caluwé is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-910/3 1-910/3 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/5/1998, 10/6/1998
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In commissie 20/5/1998, 10/6/1998