S. 2-16 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Anne-Marie Lizin   

eerste hulp
ramp door menselijk toedoen
burgerbescherming
natuurramp
brandbestrijding
geneeskundige noodhulp
hulp aan getroffenen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-16/1 2-16/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
2-16/2 2-16/2 (PDF) Advies van de Raad van State 5/1/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Doc. 2-16/1 2-16/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/11/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
3/11/1999   Inschrijving op agenda
3/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
17/11/1999   Inschrijving op agenda
17/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
17/11/1999   Regeling der werkzaamheden
17/11/1999   Bespreking
17/11/1999   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/2/2000   Inschrijving op agenda
2/2/2000   Hoorzitting met mevrouw De Vos, directeur-generaal van de Civiele Bescherming
2/2/2000   Hoorzitting met de heer Cahay, brandweercommandant van Hoei en voorzitter van de Provinciale Unie van Luik van de Koninklijke Federatie van Brandweerdiensten
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Bezoek
aan de brandweerkazerne van Beveren, in aanwezigheid van de heer FranÁois Smet, burgemeester, en de heer Roger Houben, brandweercommandant
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Bezoek
aan de Permanente Eenheid van de civiele bescherming te Liedekerke
22/2/2000   Bezoek
aan de brandweerkazerne van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Hoorzitting met - de heer F. De Herdt, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van brandweerofficieren; - de heer M. Vande Velde, voorzitter van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie (Nederlandstalige vleugel); - de heer Ph. Haumont, voorzi
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Hoorzitting met mevrouw V. Paulus de Ch‚telet, Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
10/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Bezoek aan de brandweerkazerne van Hoei
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Bespreking
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/11/1999, 17/11/1999, 2/2/2000, 21/3/2000, 28/3/2000, 16/5/2000