S. 4-137 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Anne-Marie Lizin   

stakingsrecht
dwangsom
jurisdictiebevoegdheid
tenuitvoerlegging van het vonnis
arbeidsbetrekking
burgerlijke rechtsvordering
interpretatie van het recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-137/1 4-137/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/8/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/8/2007   Indiening
Herindiening 3-129/1.
Doc. 4-137/1 4-137/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving