S. 4-857 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

zetelverdeling
Franse Gemeenschap
taalgebruik
regionaal parlement
kiesrecht
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-857/1 4-857/1 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2008
4-857/2 4-857/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 13/11/2008
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2008   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
16/10/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-49 Hand. 4-49 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/10/2008   Verzending naar commissie
16/10/2008   Inschrijving op agenda
16/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Pol Van Den Driessche
16/10/2008   Bespreking
23/10/2008   Inschrijving op agenda
23/10/2008   Bespreking
6/11/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Aanneming van een voorstel van gemotiveerd advies
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-2/o1)
6/11/2008   Aanneming zonder amendering
13/11/2008   Inschrijving op agenda
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
13/11/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-857/1 4-857/1 (PDF)
13/11/2008   Voorstel van gemotiveerd advies Doc. 4-857/2 4-857/2 (PDF)
20/11/2008   Uitbrengen gemotiveerd advies
Eerste minister Voorzitter van de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
20/11/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 20/11/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/10/2008, 23/10/2008, 6/11/2008, 13/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving