S. 2-881 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 596 van het Gerechtelijk Wetboek om een voogdijregeling in te stellen voor niet begeleide minderjarigen in opvangcentra voor vluchtelingen
Anne-Marie Lizin    Jean Cornil    Sfia Bouarfa   

burgerlijke rechtspraak
voogdijschap
kind
minderjarigheid
rechten van het kind
illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-881/1 2-881/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Indiening Doc. 2-881/1 2-881/1 (PDF)
29/11/2001   Inoverwegingneming
29/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/11/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
15/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Niet behandeld
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Niet behandeld
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Niet behandeld
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Regeling der werkzaamheden
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 15/1/2002, 12/11/2002