S. 1-140 Dossierfiche K. 49-190

De intergouvernementele conferentie 1996
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

intergouvernementele conferentie (EU)
georganiseerde misdaad
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
democratisch deficit
milieubeleid
Europese sociale politiek
uitbreiding van de Europese Unie
Economische en Monetaire Unie
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
Europees staatsburgerschap
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
duurzame ontwikkeling
institutioneel evenwicht (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-140/1 1-140/1 (PDF) Tweede verslag 25/10/1995
1-140/2 1-140/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/1996
1-140/3 1-140/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/1996
1-140/4 1-140/4 (PDF) Amendementen 15/3/1996
1-140/5 1-140/5 (PDF) Amendementen 19/3/1996
1-140/6 1-140/6 (PDF) Amendementen 19/3/1996
1-140/7 1-140/7 (PDF) Amendementen 20/3/1996
1-140/8 1-140/8 (PDF) Amendementen 20/3/1996
1-140/9 1-140/9 (PDF) Artikelen aangenomen in eerste lezing 21/3/1996
1-140/10 1-140/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 21/3/1996
K. 49-190/3 Amendementen 22/3/1996
K. 49-190/4 Amendementen 22/3/1996
K. 49-190/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 28/3/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
30/3/1995   Aanleggen dossier
Zie het document Kamer 1994-1995, nr. 1784/1
  Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
17/10/1995   Verzending naar commissie
17/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
17/10/1995   Bespreking
van het voorstel van resolutie van de hh. Eyskens, Hatry en Willockx over de Intergouvernementele Conferentie van 1996
31/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
31/10/1995   Indiening amendementen
van mevr. Lizin, de H. Moriau, de h. Hatry en de h. Clerfayt, mevr. Bribosia en mevr. de Bethune, en de h. Jonckheer
31/10/1995   Gedachtenwisseling
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Voortzetting bespreking amendementen
19/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1995   Voortzetting en beŽindiging van de bespreking van de amendementen
27/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/2/1996   Voortzetting bespreking en stemmingen
5/5/1999   Einde behandeling
25/10/1995   Tweede tussentijds verslag
namens het Adviescomitť voor Europese aangelegenheden van Kamer en Senaat
Doc. 1-140/1 1-140/1 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
7/11/1995   Bespreking
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Bespreking
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
28/11/1995   Vertrouwen rapporteur
28/11/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/4 1-129/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
7/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/3 1-129/3 (PDF)
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/1995   Verzending naar commissie
8/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
8/11/1995   Bespreking
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Bespreking
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Lezing verslag
30/11/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/2 1-129/2 (PDF)
30/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
30/11/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/11/1995   Verzending naar commissie
9/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
9/11/1995   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
9/11/1995   Gedachtenwisseling
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking van de aanbevelingen
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Bespreking van de aanbevelingen
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur
12/12/1995   Vertrouwen rapporteur
12/12/1995   Aanneming aanbevelingen
12/12/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/5 1-129/5 (PDF)
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
25/1/1996   Verzending naar commissie
25/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/1/1996   Indiening amendementen nrs. 11 tot 16
van Bribosia-Picard, MichŤle, Bourgeois, Andrť, Lizin, Anne-Marie
Doc. 1-140/7 1-140/7 (PDF)
25/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
25/1/1996   Formulering van een advies
1/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
1/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
1/2/1996   Vertrouwen rapporteur
1/2/1996   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/6 1-129/6 (PDF)
14/3/1996   Verslag Doc. 1-140/2 1-140/2 (PDF)
15/3/1996   Aanvullend verslag Doc. 1-140/3 1-140/3 (PDF)
15/3/1996   Indiening amendementen nrs. 1 tot 6
door Jonckheer, Pierre, Daras, Josť, Dardenne, Martine, Boutmans, Eddy
Doc. 1-140/4 1-140/4 (PDF)
19/3/1996   Indiening amendement nr. 7
door Vandenberghe, Hugo, Coveliers, Hugo, Maximus, Lydia, Desmedt, Claude
Doc. 1-140/5 1-140/5 (PDF)
19/3/1996   Indiening amendementen nrs. 8 tot 10
door Anciaux, Bert
Doc. 1-140/6 1-140/6 (PDF)
20/3/1996   Indiening amendementen nrs. 11 tot 16
door Bribosia-Picard, MichŤle, Bourgeois, Andrť, Lizin, Anne-Marie: voor amendementen 12 tot 16; voor amendement 11 komen Cantillon, Bea en Maximus, Lydia erbij
Doc. 1-140/7 1-140/7 (PDF)
20/3/1996   Indiening amendement nr. 17
door Lizin, Anne-Marie, Moens, Guy, Staes, Paul, Bribosia-Picard, MichŤle, Vautmans, ValŤre, Jonckheer, Pierre, Desmedt, Claude
Doc. 1-140/8 1-140/8 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/3/1996   Tekst aangenomen in eerste lezing: geamendeerd
21/3/1996   Tekst aangenomen in tweede lezing
21/3/1996   Tekst aangenomen in eerste lezing Doc. 1-140/9 1-140/9 (PDF)
21/3/1996   Tekst aangenomen in plenaire Doc. 1-140/10 1-140/10 (PDF)
22/3/1996   Behandeling door Kamer
22/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
28/3/1996   Eindstemming
28/3/1996   Tekst aangenomen in plenaire Doc. K. 49-190/5
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
Behandeling beŽindigd 17/10/1995, 31/10/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 14/11/1995, 21/11/1995, 28/11/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 28/11/1995, 5/12/1995
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/11/1995, 16/11/1995, 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/11/1995, 16/11/1995, 12/12/1995
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling in commissie beŽindigd 25/1/1996, 1/2/1996

Kruispuntbank van de wetgeving