S. 2-570 Dossierfiche K. 50-1990

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
Anne-Marie Lizin   

beroep in administratieve zaken
lokale financiŽn
gemeente
rechtsmiddel
inning der belastingen
lokale belasting
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-570/1 2-570/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/11/2000
2-570/2 2-570/2 (PDF) Amendementen 16/7/2002
2-570/3 2-570/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2002
2-570/4 2-570/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2002
2-570/5 2-570/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/7/2002
K. 50-1990/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/7/2002
K. 50-1990/2 Amendementen 12/2/2003
K. 50-1990/3 Advies van de Raad van State 12/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2000   Indiening Doc. 2-570/1 2-570/1 (PDF)
11/1/2001   Inoverwegingneming
11/1/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2001   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
19/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
Doc. 2-570/5 2-570/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/1/2001   Verzending naar commissie
14/3/2001   Inschrijving op agenda
14/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
14/3/2001   Bespreking
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Niet behandeld
5/7/2001   Einde behandeling
verzonden naar een andere commissie
5/7/2001   Verzending naar een andere commissie
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
16/7/2001   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
16/7/2001   Bespreking
16/7/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
16/7/2001   Aanneming na amendering
16/7/2001   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-570/3 2-570/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1990/1
20/2/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 330, 19/02/2003, p. 41
17/3/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1990/3
10/4/2003   Einde behandeling
28/1/2003   Opschorting termijn
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
31/1/2003   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/3/2001, 28/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 16/7/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 60 16/12/2002
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 50 31/3/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 50

Kruispuntbank van de wetgeving