Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3497

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Justitie

Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ

mensenhandel
slavernij
misdaadbestrijding

Chronologie

20/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5639

Vraag nr. 4-3497 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In Bahrein heeft van 1 tot 3 maart 2009 een belangrijke vergadering plaatsgehad over het thema mensenhandel en dwangarbeid. Daarbij werd aangetoond dat de omvang van het fenomeen nog is toegenomen in plaats van af te nemen.

Welke acties onderneemt BelgiŽ met het oog op de bijstelling van het Europees beleid ter bestrijding van mensenhandel dat door de Europese Commissie wordt voorbereid?