S. 3-1051 Dossierfiche K. 51-1928

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Anne-Marie Lizin   

provincie Vlaams-Brabant
provincie Waals-Brabant
hogere rechtspraak
wetgeving
herziening van de grondwet
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1051/1 3-1051/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/2/2005
3-1051/2 3-1051/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2005
3-1051/3 3-1051/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2005
K. 51-1928/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1928/2 Verslag namens de commissie 21/11/2005
K. 51-1928/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/11/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1051/1 3-1051/1 (PDF)
18/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/2/2005   Verzending naar commissie
17/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Niet behandeld
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
23/6/2005   Bespreking
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1928/1
21/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1928/2
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 59-60
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 171, p. 71-72
Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
Doc. K. 51-1928/3
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2005   Bekendmaking (56430)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/2005 28/12/2005, blz 56430