S. 2-1376 Dossierfiche K. 50-1910

Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie
Regering G. Verhofstadt I  

opheffing van de zaak
energievoorziening
elektrische energie
CREG
kernenergie
kerncentrale

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1910/1 Wetsontwerp 8/7/2002
K. 50-1910/2 Amendementen 5/11/2002
K. 50-1910/3 Amendementen 13/11/2002
K. 50-1910/4 Verslag namens de commissie 26/11/2002
K. 50-1910/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2002
K. 50-1910/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1376/1 2-1376/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2002
2-1376/2 2-1376/2 (PDF) Amendementen 8/1/2003
2-1376/3 2-1376/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/2003
2-1376/4 2-1376/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/1/2003
2-1376/5 2-1376/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1910/1
26/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1910/4
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 31-86
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 287, p. 65-68
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-49/o5)
Integraal verslag nr. 287, p. 68-80
Doc. K. 50-1910/6
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1376/1 2-1376/1 (PDF)
6/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/2003   Inschrijving op agenda
16/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1376/4 2-1376/4 (PDF)
16/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-261 Hand. 2-261 (PDF)
16/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-261 Hand. 2-261 (PDF)
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-16/o2) Hand. 2-262 Hand. 2-262 (PDF)
Doc. 2-1376/5 2-1376/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2002   Verzending naar commissie
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele, Johan Malcorps
8/1/2003   Bespreking
13/1/2003   Inschrijving op agenda
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Bonet, directeur van het Instituut van Radio-Elementen
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Baudouin Velghe, directeur van het economisch departement van het VBO
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Philippe Busquin, Europees commissaris voor Onderzoek
13/1/2003   Hoorzitting met de heer B. Laponche, international consultant
13/1/2003   Hoorzitting met mevrouw Christine Vanderveeren, voorzitter-directeur van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Luc Mampaey, directeur van de centrale van Doel
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Paul Felten, internationaal directeur van AREVA
13/1/2003   Hoorzitting met de heer Pirard, vakbondsdelegatie en gemeenschappelijk front
13/1/2003   Gedachtewisseling
13/1/2003   Bespreking
13/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
13/1/2003   Aanneming zonder amendering
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 10 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-1376/3 2-1376/3 (PDF)
16/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/2003   Bekendmaking (9879-9880)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2002, 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/1/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/1/2003, 13/1/2003, 14/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 7 13/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/12/2002 35 27/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/1/2003 28/2/2003, blz 9879-9880