S. 1-645 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid
Paula Sťmer    Erika Thijs    Philippe Mahoux    Jan Loones    Martine Dardenne    Eddy Boutmans    Patrick Hostekint    Francy Van der Wildt    Nadia Merchiers   

Noord-Zuidbetrekking
ontwikkelingshulp
duurzame ontwikkeling
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-645/1 1-645/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/5/1997
1-645/2 1-645/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/1997
1-645/3 1-645/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
29/5/1997   Indiening voorstel Doc. 1-645/1 1-645/1 (PDF)
29/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/6/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Niet behandeld
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
4/11/1997   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het voorstel van resolutie
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-645/2 1-645/2 (PDF)
19/11/1997   Vertrouwen rapporteur
19/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-645/3 1-645/3 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
3/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Aanneming zonder amendering
4/12/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 3/12/1997, 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/11/1997, 19/11/1997

Kruispuntbank van de wetgeving