S. 1-124 Dossierfiche K. 49-282

Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad
Anne-Marie Lizin   

conferentie VN
VN-resolutie
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-124/1 1-124/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/10/1995
1-124/2 1-124/2 (PDF) Amendementen 14/11/1995
1-124/3 1-124/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/1995
1-124/4 1-124/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/1995
1-124/5 1-124/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 30/11/1995
K. 49-282/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/12/1995
K. 49-282/2 Verslag namens de commissie 21/12/1995
K. 49-282/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/2/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-124/1 1-124/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
26/10/1995   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/11/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-11 Hand. 1-11 (PDF)
30/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
30/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-13 Hand. 1-13 (PDF)
Doc. 1-124/5 1-124/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/10/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Uitgesteld
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
14/11/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-124/2 1-124/2 (PDF)
14/11/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-124/2 1-124/2 (PDF)
14/11/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-124/2 1-124/2 (PDF)
14/11/1995   Artikelsgewijze bespreking
14/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur
14/11/1995   Beslissing schriftelijk verslag
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-124/3 1-124/3 (PDF)
23/11/1995   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-124/4 1-124/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
1/12/1995   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-282/1
31/1/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-282/3
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
1/2/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
31/10/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 29/11/1995, 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1995, 23/11/1995
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 31/1/1996, 1/2/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 2/12/1995 60 13/2/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/1996 31/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving