S. 1-1073 Dossierfiche K. 49-1371

Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Regering J.-L. Dehaene II  

ontwikkelingshulp
bilaterale hulp
multilaterale hulp
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1371/1 Wetsontwerp 19/1/1998
K. 49-1371/2 Amendementen 17/2/1998
K. 49-1371/3 Amendementen 27/4/1998
K. 49-1371/4 Amendement 7/5/1998
K. 49-1371/5 Advies van de Raad van State 13/5/1998
K. 49-1371/6 Amendementen 20/5/1998
K. 49-1371/7 Amendementen 27/5/1998
K. 49-1371/8 Amendementen 10/6/1998
K. 49-1371/9 Amendementen 17/6/1998
K. 49-1371/10 Amendement 22/6/1998
K. 49-1371/11 Amendementen 23/6/1998
K. 49-1371/12 Amendementen 30/6/1998
K. 49-1371/13 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1371/14 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/1998
K. 49-1371/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/7/1998
K. 49-1371/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1371/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1073/1 1-1073/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1073/2 1-1073/2 (PDF) Amendementen 20/11/1998
1-1073/3 1-1073/3 (PDF) Amendementen 24/11/1998
1-1073/4 1-1073/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/1998
1-1073/5 1-1073/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/11/1998
1-1073/6 1-1073/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/12/1998
1-1073/7 1-1073/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/12/1998
K. 49-1371/18 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 7/12/1998
K. 49-1371/19 Amendementen 8/12/1998
K. 49-1371/20 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1371/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/12/1998
K. 49-1371/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1371/1
18/3/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/5/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1371/5
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9324-9365)
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9425-9426 + 9430-9438)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+82/-57/o1)
(Handelingen nr. 266, p. 9438)
Doc. K. 49-1371/17
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1073/1 1-1073/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/7/1998   Uitoefening evocatierecht
29/7/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
2/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1073/6 1-1073/6 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1073/6 1-1073/6 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1073/6 1-1073/6 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1073/6 1-1073/6 (PDF)
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+37/-16/o12) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/7/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacqueline Mayence-Goossens, Charles-Ferdinand Nothomb
10/11/1998   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
10/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
19/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1998   Bespreking
20/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1073/2 1-1073/2 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1073/2 1-1073/2 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1073/2 1-1073/2 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1073/2 1-1073/2 (PDF)
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb, Patrick Hostekint
24/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Amendement: Am. 5
24/11/1998   Amendement: Am. 6
24/11/1998   Amendement: Am. 7
24/11/1998   Amendement: Am. 8
24/11/1998   Amendement: Am. 9
24/11/1998   Amendement: Am. 10
24/11/1998   Amendement: Am. 11
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-2/o0)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1073/5 1-1073/5 (PDF)
30/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1073/4 1-1073/4 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
3/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1371/18
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10613-10619 + p. 10633-10635
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-32/o19)
Handelingen nr 296, p. 10635
Doc. K. 49-1371/22
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
17/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1371/22
21/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1998   Bekendmaking (41810-41823)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/12/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 19/11/1998, 24/11/1998, 25/11/1998, 30/11/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 171
Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 60 14/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/1998 30/12/1998, blz 41810-41823

Kruispuntbank van de wetgeving