S. 1-663 Dossierfiche K. 49-988

Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister
Regering J.-L. Dehaene II  

strafblad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-988/1 Wetsontwerp 26/3/1997
K. 49-988/2 Amendementen 29/4/1997
K. 49-988/3 Amendementen 6/5/1997
K. 49-988/4 Verslag namens de commissie 26/5/1997
K. 49-988/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/5/1997
K. 49-988/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/6/1997
K. 49-988/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/6/1997
1-663/1 1-663/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/6/1997
1-663/2 1-663/2 (PDF) Amendementen 26/6/1997
1-663/3 1-663/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/1997
1-663/4 1-663/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/7/1997
1-663/5 1-663/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/7/1997
1-663/6 1-663/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-988/1
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5912-5919
5/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5969-5971
5/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+103/-0/o16)
Handelingen, p. 5973
Doc. K. 49-988/7
5/6/1997   Aanneming na amendering
6/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-663/1 1-663/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/6/1997   Uitoefening evocatierecht
19/6/1997   Verzending naar commissie: Justitie
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-663/5 1-663/5 (PDF)
16/7/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-663/5 1-663/5 (PDF)
16/7/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-663/5 1-663/5 (PDF)
16/7/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-663/5 1-663/5 (PDF)
17/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur
Tekstcorrecties
Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
Doc. 1-663/6 1-663/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/6/1997   Verzending naar commissie
24/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
24/6/1997   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
24/6/1997   Bespreking
26/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 2
Art. 16bis (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 11
artikel 16bis (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 12
artikel 16ter (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 13
artikel 16quater (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 14
artikel 16quinquies (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 15
artikel 16sexies (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 16
artikel 16septies (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 17
artikel 16octies (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 18
artikel 23bis (nieuw)
Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
26/6/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-663/2 1-663/2 (PDF)
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Bespreking
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Bespreking
8/7/1997   Artikelsgewijze bespreking
8/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
8/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-663/3 1-663/3 (PDF)
15/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-663/4 1-663/4 (PDF)
17/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2001   Bekendmaking (28348-28357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/6/1997, 5/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/7/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 24/6/1997, 1/7/1997, 8/7/1997, 15/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/6/1997 15 23/6/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 106 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 20/6/1997 60 24/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 24/8/2001, blz 28348-28357

Kruispuntbank van de wetgeving