S. 3-2067 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei
Anne-Marie Lizin    Luc Paque   

museum
instelling van openbaar nut
historische plaats
oorlogsslachtoffer
herdenkingsplechtigheid
monument
Tweede Wereldoorlog
bescherming van het erfgoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2067/1 3-2067/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2007   Indiening Doc. 3-2067/1 3-2067/1 (PDF)
15/2/2007   Inoverwegingneming
15/2/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd