S. 1-269 Dossierfiche K. 49-949

Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan
Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Lydia Maximus    Michèle Bribosia-Picard   

huwelijk
misdaad tegen de personen
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-269/1 1-269/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/2/1996
1-269/2 1-269/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/1996
1-269/3 1-269/3 (PDF) Amendementen 22/1/1997
1-269/4 1-269/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/1997
1-269/5 1-269/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/1997
1-269/6 1-269/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/2/1997
K. 49-949/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/3/1997
K. 49-949/2 Advies van de Raad van State 23/5/1997
K. 49-949/3 Amendementen 18/6/1997
K. 49-949/4 Amendementen 25/6/1997
K. 49-949/5 Verslag namens de commissie 4/7/1997
K. 49-949/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1997
K. 49-949/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/1997
K. 49-949/8 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 10/7/1997
K. 49-949/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/10/1997
1-269/7 1-269/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 17/10/1997
1-269/8 1-269/8 (PDF) Amendementen 21/10/1997
1-269/9 1-269/9 (PDF) Verslag namens de commissie 4/11/1997
1-269/10 1-269/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/11/1997
1-269/11 1-269/11 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/11/1997
1-269/12 1-269/12 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/11/1997
1-269/13 1-269/13 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 6/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/2/1996   Indiening voorstel Doc. 1-269/1 1-269/1 (PDF)
7/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
7/3/1996   Verzending naar commissie: Justitie
27/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
27/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
27/2/1997   Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Doc. 1-269/6 1-269/6 (PDF)
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o1)
Handelingen, p. 2536
Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/3/1996   Verzending naar commissie
18/3/1996   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
22/1/1997   Bespreking
22/1/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
22/1/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-269/3 1-269/3 (PDF)
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Bespreking
5/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
5/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
5/2/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig aangenomen (8 stemmen)
Doc. 1-269/4 1-269/4 (PDF)
  Commissie voor advies
18/3/1996   Verzending naar commissie voor advies
18/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Delcourt-Pêtre, Andrée
18/3/1996   Bespreking
1/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1996   Gedachtewisseling
met de organisaties die hulp verstrekken aan slachtoffers van echtelijk geweld
2/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/5/1996   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
30/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/5/1996   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
19/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1996   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-269/2 1-269/2 (PDF)
9/7/1996   Uitbrengen advies
19/2/1997   Einde behandeling
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
28/2/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-949/1
8/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6387-6394
8/7/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 6437
Doc. K. 49-949/8
16/10/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-12/o28)
Handelingen, p. 6674
Doc. K. 49-949/9
16/10/1997   Aanneming na amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20 Verlenging met 15 dagen beslissing POC 15.10.97
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
17/10/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-269/7 1-269/7 (PDF)
17/10/1997   Verzending naar commissie: Justitie
30/10/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/11/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-137 Hand. 1-137 (PDF)
6/11/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3676-3681
Hand. 1-137 Hand. 1-137 (PDF)
6/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-10/o11)
Handelingen, p. 3683
Hand. 1-137 Hand. 1-137 (PDF)
Doc. 1-269/13 1-269/13 (PDF)
17/10/1997   Verzending naar commissie
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
21/10/1997   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
21/10/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-269/8 1-269/8 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-269/8 1-269/8 (PDF)
22/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1997   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
22/10/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o4)
22/10/1997   Beslissing schriftelijk verslag
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Andrée Delcourt-Pêtre is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-269/9 1-269/9 (PDF)
4/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-269/10 1-269/10 (PDF)
6/11/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/1997   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/1998   Bekendmaking (3353-3354)
18/8/1998   Erratum (26241)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 27/2/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 22/1/1997, 29/1/1997, 5/2/1997, 19/2/1997
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 18/3/1996, 2/5/1996, 30/5/1996, 19/6/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 8/7/1997, 16/10/1997
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 6/11/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 21/10/1997, 22/10/1997, 4/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 1/3/1997 60 15/5/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20 Verlenging met 15 dagen beslissing POC 15.10.97
Onderzoekstermijn (K1) 1/3/1997 142 10/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/11/1997 6/2/1998, blz 3353-3354
Errata
Op 18/8/1998, blz 26241