S. 3-1394 Dossierfiche K. 51-2576

Wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
Anne-Marie Lizin    Jeannine Leduc    Christian Brotcorne   

vergoedingspensioen
oorlogsslachtoffer
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1394/1 3-1394/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2005
3-1394/2 3-1394/2 (PDF) Amendementen 13/6/2006
3-1394/3 3-1394/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/2006
3-1394/4 3-1394/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2006
3-1394/5 3-1394/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/6/2006
K. 51-2576/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/6/2006
K. 51-2576/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
K. 51-2576/2 Verslag namens de commissie 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2005   Indiening Doc. 3-1394/1 3-1394/1 (PDF)
20/10/2005   Inoverwegingneming
20/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
22/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
Doc. 3-1394/5 3-1394/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2005   Verzending naar commissie
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
21/2/2006   Bespreking
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Hoorzitting met de heer Max Blavier, voorzitter van de Fraternelle Royale des Volontaires de Guerre de la 2me Brigade d'Infanterie "Yser"
6/6/2006   Hoorzitting met de heer Coppieters 't Wallant, nationaal voorzitter van de Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers
13/6/2006   Inschrijving op agenda
13/6/2006   Bespreking
13/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
13/6/2006   Aanneming na amendering
13/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1394/3 3-1394/3 (PDF)
13/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1394/4 3-1394/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2576/1
12/7/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2576/2
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 47-50
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 91-92
Doc. K. 51-2576/3
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2006   Bekendmaking (44137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 21/2/2006, 6/6/2006, 13/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2006 60 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/8/2006 5/9/2006, blz 44137