S. 2-802 Dossierfiche K. 50-1416

Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Europese Unie
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Europese sociale politiek
loonbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
sociale economie
racisme
xenofobie
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
sociale uitsluiting
mensenhandel
migrerende werknemer
pensioenregeling
toegang tot het arbeidsproces
vrij verkeer van personen
immigratie
arbeidsvoorwaarden
uitbreiding van de Europese Unie
beroepsleven
harmonisatie van de sociale zekerheid
beroepsmobiliteit
vrouwenbeweging
armoede
positie van de vrouw
economische en sociale samenhang
politiek asiel
rechten van de vrouw
niet-gouvernementele organisatie
harmonisatie van de wetgevingen
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Noord-Zuidbetrekking
vrouwenarbeid
arbeidsinspectie
collectief ontslag
participatie van vrouwen
huiselijk geweld
asielzoeker
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-802/1 2-802/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/6/2001   Indiening Doc. 2-802/1 2-802/1 (PDF)
13/6/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
13/6/2001   Verzending naar commissie
13/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Voorstelling van de prioriteiten
Prioriteiten van de Raad "Werkgelegenheid en Sociale Zaken" van de Europese Unie
13/6/2001   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor gelijke kansen
13/6/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Claudine Drion
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Myriam Van Varenbergh, voorzitter van de Federale Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Maguy Poppe, lid van de Nederlandstalige Vrouwenraad
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Knauer, lid van de "Conseil des femmes francophones"
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Jacquet, ondervoorzitter van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Bespreking
bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Bespreking
bespreking van het advies
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
12/7/2001   Aanneming zonder amendering
12/7/2001   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
12/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Einde van de behandeling
12/7/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 13/6/2001, 26/6/2001, 3/7/2001, 10/7/2001, 12/7/2001