S. 2-754 Dossierfiche K. 50-1660

Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd
commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
elektronische post
eerbiediging van het privé-leven
telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
staatsveiligheid
Verenigde Staten
industriële spionage
spionage
trans-Atlantische betrekkingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-754/1 2-754/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 25/2/2002
2-754/2 2-754/2 (PDF) Bijlagen 25/2/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2000   Indiening Doc. 2-754/1 2-754/1 (PDF)
12/5/2000   Verzending naar commissie: Vast Comité I
14/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-191 Hand. 2-191 (PDF)
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-1/o15) Hand. 2-193 Hand. 2-193 (PDF)
  Commissie: Vast Comité I
12/5/2000   Verzending naar commissie
12/5/2000   Inschrijving op agenda
12/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Tony Van Parys
19/5/2000   Inschrijving op agenda
19/5/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
19/5/2000   Gedachtewisseling
19/5/2000   Regeling der werkzaamheden
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Hoorzitting met mevrouw Timmermans, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid
17/11/2000   Inschrijving op agenda
17/11/2000   Bespreking
17/11/2000   Regeling der werkzaamheden
8/6/2001   Inschrijving op agenda
8/6/2001   Hoorzitting met de heer Duncan Campbell, journalist
8/6/2001   Gedachtewisseling
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Hoorzitting met de heer P. Thomas, voorzitter van de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
26/6/2001   Hoorzitting met de heer D. Yernault, rechtsfaculteit van de "Université Libre de Bruxelles"
26/6/2001   Gedachtewisseling
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Lezing van het verslag
30/1/2002   Bespreking
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Lezing van het verslag
6/2/2002   Bespreking
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Bespreking
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Bespreking
25/2/2002   Inschrijving op agenda
25/2/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
21/3/2002   Mededeling aan bestemmelingen
Eerste minister, minister van Landsverdediging en minister van Justitie
21/3/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2002, 21/3/2002
Commissie: Vast Comité I
Behandeling beëindigd 12/5/2000, 19/5/2000, 7/11/2000, 17/11/2000, 8/6/2001, 26/6/2001, 30/1/2002, 6/2/2002, 20/2/2002, 25/2/2002