S. 2-858 Dossierfiche K. 50-1564

Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur
Jean-FranÁois Istasse    Philippe Monfils    Anne-Marie Lizin   

plaatsvervanger
regionale verkiezingen
kandidaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-858/1 2-858/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2001
2-858/2 2-858/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2001
2-858/3 2-858/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2001
K. 50-1564/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Indiening Doc. 2-858/1 2-858/1 (PDF)
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o9) Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2001   Verzending naar commissie
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
6/11/2001   Inleidende uiteenzetting
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Bespreking
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Bespreking
27/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/11/2001   Aanneming zonder amendering Doc. 2-858/3 2-858/3 (PDF)
27/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1564/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/11/2001, 20/11/2001, 27/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd