S. 1-239 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de situatie in Irak
Paul Staes    Erika Thijs   

Irak
internationale sanctie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-239/1 1-239/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/1/1996
1-239/2 1-239/2 (PDF) Amendement 19/3/1996
1-239/3 1-239/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/1996
1-239/4 1-239/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/1996
1-239/5 1-239/5 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 6/5/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
30/1/1996   Indiening voorstel Doc. 1-239/1 1-239/1 (PDF)
8/2/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/2/1996   Verzending naar commissie
19/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
19/3/1996   Bespreking
19/3/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-239/2 1-239/2 (PDF)
28/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
28/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-239/3 1-239/3 (PDF)
28/3/1996   Vertrouwen rapporteur
28/3/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-239/4 1-239/4 (PDF)
6/5/1996   Amendement: Am. 2
9/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
9/5/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-44 Hand. 1-44 (PDF)
9/5/1996   Aanneming na amendering
9/5/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 9/5/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/3/1996, 28/3/1996