Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3605

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 23 juni 2009

aan de minister van Justitie

Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)- De zaak Belliraj - Onderzoek - Toestand

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gerechtelijk onderzoek
justitiële samenwerking
terrorisme
staatsveiligheid
Marokko

Chronologie

23/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 )
9/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3605 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin juni 2009 ging in Marokko het proces tegen de heer Belliraj van start. De Marokkaanse justitie heeft haar beloop in dit ingewikkelde dossier.

In België voert het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) sinds meer dan een jaar onderzoek naar de manoeuvres van de heer Belliraj in het kader van zijn activiteiten met de Belgische Staatsveiligheid gedurende de jaren 1990 – 2000.

1. Hoever staat dit onderzoek?

2. Als het onderzoek nog bezig is, wanneer meent u dat de conclusies gekend zullen zijn?

Antwoord ontvangen op 9 september 2009 :

1-2. Ik wens er de aandacht op te vestigen dat ik als minister van Justitie geen enkele bevoegdheid heb ten opzichte van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en dat ik bijgevolg geen zicht heb op het verloop van het toezichtonderzoek in de zaak Belliraj.

Ook wens ik erop te wijzen dat de Senaatscommissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I over de bevoegdheid beschikt om kennis te nemen van de onderzoeksverslagen die het Vast Comité I heeft opgesteld.