S. 4-940 Dossierfiche K. 52-1649

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997
Regering Y. Leterme I  

justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse staatsburger
overbrenging van gedetineerden
bilaterale overeenkomst
gedetineerde
voltrekking van de straf
Marokko

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-940/1 4-940/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2008
4-940/2 4-940/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1649/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/12/2008
K. 52-1649/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2008   Indiening Doc. 4-940/1 4-940/1 (PDF)
3/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-6/o9) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
18/11/2008   Bespreking
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o1)
20/11/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-940/2 4-940/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1649/1
14/1/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 61
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-12/o26)
Integraal verslag nr. 80, p. 79
Doc. K. 52-1649/2
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
21/4/2011   Bekendmaking (24688-24690)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/11/2008, 20/11/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2009 21/4/2011, blz 24688-24690