S. 1-697 Dossierfiche K. 49-1478

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986
Regering J.-L. Dehaene II  

Internationale Organisatie voor Atoomenergie
kernongeval
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-697/1 1-697/1 (PDF) Wetsontwerp 3/7/1997
1-697/2 1-697/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-697/3 1-697/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
K. 49-1478/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/1998
K. 49-1478/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/7/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-697/1 1-697/1 (PDF)
3/7/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/7/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
16/10/1997   Bespreking
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
20/1/1998   Bespreking
20/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
20/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-697/3 1-697/3 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-697/2 1-697/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1478/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8524)
28/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o12)
(Handelingen nr. 242, p. 8594)
Doc. K. 49-1478/2
28/4/1998   Aanneming zonder amendering
28/4/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1478/2
5/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46208-46213)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/10/1997, 20/1/1998, 17/3/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/1998 11/12/1999 , blz 46208-46213

Kruispuntbank van de wetgeving