S. 3-986 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat
Anne-Marie Lizin   

actualiteitendebat
reglement van het parlement
parlementsdebat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-986/1 3-986/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 13/1/2005
3-986/2 3-986/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 26/5/2005
3-986/3 3-986/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 26/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2005   Indiening Doc. 3-986/1 3-986/1 (PDF)
20/1/2005   Inoverwegingneming
20/1/2005   Verzending naar Bureau
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
  Behandeling in Bureau
20/1/2005   Verzending naar Bureau
26/5/2005   Inschrijving op agenda
26/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
26/5/2005   Bespreking
26/5/2005   Mondelinge amendementen
26/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd
26/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
26/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-986/2 3-986/2 (PDF)
26/5/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-986/3 3-986/3 (PDF)
15/7/2005   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 15/7/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2005
Behandeling in Bureau
Geamendeerd 26/5/2005

Kruispuntbank van de wetgeving