S. 4-467 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting
Sfia Bouarfa    Olga Zrihen    Anne-Marie Lizin   

familiemigratie
politiek asiel
huiselijk geweld
asielzoeker
remigratie
verwijdering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-467/1 4-467/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2008   Indiening Doc. 4-467/1 4-467/1 (PDF)
17/1/2008   Inoverwegingneming
17/1/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/1/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd