S. 1-743 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen
Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Michèle Bribosia-Picard    Francy Van der Wildt   

verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
landelijke verkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
kandidaat
regionale verkiezingen
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-743/1 1-743/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/1997
1-743/2 1-743/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-743/1 1-743/1 (PDF)
4/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/12/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/12/1997   Verzending naar commissie
14/10/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Uitgesteld
  Commissie voor advies
14/10/1998   Verzending naar commissie voor advies
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Regeling van de werkzaamheden
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
Inleidende uiteenzetting door de indiener van het wetsvoorstel
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-743/2 1-743/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
S. 1-743 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen
Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Michèle Bribosia-Picard    Francy Van der Wildt   

verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
landelijke verkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
plaatsvervanger
kandidaat
regionale verkiezingen
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-743/1 1-743/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/1997
1-743/2 1-743/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-743/1 1-743/1 (PDF)
4/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/12/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/12/1997   Verzending naar commissie
14/10/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Uitgesteld
  Commissie voor advies
14/10/1998   Verzending naar commissie voor advies
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Regeling van de werkzaamheden
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
Inleidende uiteenzetting door de indiener van het wetsvoorstel
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998