S. 1-758 Dossierfiche K. 49-638

Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Regering J.-L. Dehaene II  

geheime dienst
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-638/1 Wetsontwerp 2/7/1996
K. 49-638/2 Amendementen 3/12/1996
K. 49-638/3 Amendement 18/12/1996
K. 49-638/4 Amendementen 18/12/1996
K. 49-638/5 Amendementen 21/2/1997
K. 49-638/6 Amendementen 24/2/1997
K. 49-638/7 Amendementen 25/2/1997
K. 49-638/8 Amendementen 7/3/1997
K. 49-638/9 Amendementen 24/3/1997
K. 49-638/10 Amendement 26/3/1997
K. 49-638/11 Amendementen 3/6/1997
K. 49-638/12 Amendementen 24/6/1997
K. 49-638/13 Amendementen 2/7/1997
K. 49-638/14 Verslag namens de commissie 8/10/1997
K. 49-638/15 Tekst aangenomen door de commissies 8/10/1997
K. 49-638/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/10/1997
K. 49-638/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/10/1997
1-758/1 1-758/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/10/1997
1-758/2 1-758/2 (PDF) Amendementen 4/2/1998
1-758/3 1-758/3 (PDF) Amendementen 12/2/1998
1-758/4 1-758/4 (PDF) Amendement 10/3/1998
1-758/5 1-758/5 (PDF) Amendementen 17/3/1998
1-758/6 1-758/6 (PDF) Amendementen 9/6/1998
1-758/7 1-758/7 (PDF) Amendementen 9/6/1998
1-758/8 1-758/8 (PDF) Amendementen 23/6/1998
1-758/9 1-758/9 (PDF) Amendementen 29/6/1998
1-758/10 1-758/10 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 9/7/1998
1-758/11 1-758/11 (PDF) Tekst aangenomen door de verenigde commissies 9/7/1998
1-758/12 1-758/12 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/7/1998
1-758/13 1-758/13 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-758/14 1-758/14 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-758/15 1-758/15 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/7/1998
K. 49-638/18 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
K. 49-638/19 Amendementen 27/10/1998
K. 49-638/20 Verslag namens de verenigde commissies 13/11/1998
K. 49-638/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-638/1
8/10/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-638/15
23/10/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6763-6775 + p. 6791-6795
23/10/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-18/o39)
Handelingen, p. 6795
Doc. K. 49-638/17
23/10/1997   Aanneming na amendering
24/10/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-758/1 1-758/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
6/11/1997   Uitoefening evocatierecht
6/11/1997   Verzending naar verenigde commissies: Verenigde Cies Buitenlandse Aang. / Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-758/12 1-758/12 (PDF)
14/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-758/12 1-758/12 (PDF)
14/7/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-758/12 1-758/12 (PDF)
14/7/1998   Amendement: Am. 89 Doc. 1-758/12 1-758/12 (PDF)
14/7/1998   Amendement: Am. 91 Doc. 1-758/12 1-758/12 (PDF)
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 98 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 99 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 100 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 101 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 102 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 104 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 105 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 106 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 107 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 108 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 109 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 110 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 111 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 112 Doc. 1-758/14 1-758/14 (PDF)
15/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 103 Doc. 1-758/13 1-758/13 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-758/15 1-758/15 (PDF)
  Commissie: Verenigde Cies Buitenlandse Aang. / Justitie
6/11/1997   Verzending naar commissie
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
4/2/1998   Bespreking
4/2/1998   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
4/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-758/2 1-758/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-758/2 1-758/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-758/2 1-758/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-758/2 1-758/2 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
12/2/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-758/3 1-758/3 (PDF)
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Bespreking
10/3/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-758/4 1-758/4 (PDF)
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   De vergadering is afgelast
16/3/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
16/3/1998   Amendement: Am. 37 Doc. 1-758/5 1-758/5 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 38 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 39 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 40 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 41 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 42 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 43 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 44 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 45 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 46 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 47 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 48 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 49 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 50 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Hoorzitting - de h. B. Van Lijsebeth, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat - Generaal-majoor G.W. Simons, chef van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht
19/3/1998   Amendement: Am. 51 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
19/3/1998   Amendement: Am. 52 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/3/1998   Amendement: Am. 53 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/3/1998   Amendement: Am. 54 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/3/1998   Amendement: Am. 55 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/3/1998   Amendement: Am. 56 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/3/1998   Amendement: Am. 57 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
29/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1998   De vergadering is afgelast
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   De vergadering is afgelast
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Bespreking
9/6/1998   Amendement: Am. 58 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 59 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 60 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 61 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 62 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 63 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 64 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 65 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 66 Doc. 1-758/6 1-758/6 (PDF)
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+19/-2/o0)
30/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Lezing van het verslag
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-758/11 1-758/11 (PDF)
9/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (18 stemmen)
Doc. 1-758/10 1-758/10 (PDF)
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/23
Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
11/2/1998   Opschorting termijn
convocatie
18/2/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/26
Doc. 1-82/26 1-82/26 (PDF)
18/2/1998   Hervatting termijn
19/4/1998   Opschorting termijn
convocatie
22/4/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/29
Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
23/4/1998   Hervatting termijn
4/6/1998   Opschorting termijn
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
11/6/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-638/18
18/11/1998   Bespreking
Handelingen, p. 10159
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-23/o23)
Handelingen, p. 10196
19/11/1998   Aanneming zonder amendering
19/11/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1998   Bekendmaking (40312-40322)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/10/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Verenigde Cies Buitenlandse Aang. / Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 4/2/1998, 17/2/1998, 18/3/1998, 1/4/1998, 9/6/1998, 23/6/1998, 30/6/1998, 8/7/1998, 9/7/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 18/11/1998, 19/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/11/1997 15 17/11/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/23
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 196 2/7/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/26
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 196 2/7/1998
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 116
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 121
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 60 21/1/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 116 8/7/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 38 5/10/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/29
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 116 8/7/1998
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 80
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 80 13/7/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 38
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/11/1997 38 5/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/11/1998 18/12/1998, blz 40312-40322

Kruispuntbank van de wetgeving