Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tilmans Dominique" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2011-2012 en de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Interparlementaire Conferentie voor de Ruimtevaart voor 2013 (5-1797)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1797/1
p. 1-37 5-1797/1 p. 1-37 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Haïti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Agressie in ziekenhuizen (5-1215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1215
Belastingvermindering voor de voertuigen met nul uitstoot (5-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-2032
Bepaalde voordelen toegekend door de ziekenfondsen vatbaar voor kritiek (5-2669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2669
Centra van het eenvormig oproepstelsel - Brugge, Brussel en Charleroi - Medische regulatie-experimenten - Evaluatieverslag (Dringende medische hulpverlening - Aanwezigheid dokter in oproepcentrale) (4-3051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3051
De 20-kilometernorm inzake nucleaire veiligheid en de informatie aan de bevolking bij een ongeval (5-694)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 12-18 5-54 COM p. 12-18 (PDF)
De Europese Mars van Herdenking en Vriendschap (en de Opendeurdagen van de Marine - Militaire evenementen - Kostprijs) (4-410)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 63-64 4-38 p. 63-64 (PDF)
De Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden (Schaarste aan huisartsen - Zeer afgelegen gebieden - Bijkomende bonus) (4-67)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 74-75 4-15 p. 74-75 (PDF)
De Mobiele Urgentiegroep van het Sainte-Thérèseziekenhuis in Bastogne (Probleem van de medische permanentie) (5-343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-41
p. 6-8 5-41 p. 6-8 (PDF)
De RIZIV-conventie voor de multidisciplinaire curatieve opvolging van patiënten met trisomie121 (Genetische aandoening - Financiering - Zie ook mondelinge vragen 5-1382 en 5-1392) (5-1380)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-146
p. 10-13 5-146 p. 10-13 (PDF)
De aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiënt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt (Dilemma tussen het vergezellen van een patiënt met een ernstige en dringende pathologie en het tegelijk verzekeren van een huisartsenwachtdienst) (4-213)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 49-50 4-25 p. 49-50 (PDF)
De afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn - Ombudsman) (4-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 42-44 4-30 p. 42-44 (PDF)
De afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg (5-5647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5647
De belastingvermindering bij aankoop van een elektrische wagen (5-7289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7289
De beperking van huis-aan-huiszendingen tot maximaal 130 gram door bpost (Verdeling van gemeentelijke informatiebladen) (5-583)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 14-17 5-60 COM p. 14-17 (PDF)
De berekening van differentiële kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg (Uitkeringen voor loopbaanonderbreking - Toepassing van de regels van cumulatie) (4-148)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 63-64 4-20 p. 63-64 (PDF)
De beschikbaarheid van een ECG in elke ziekenwagen (Elektrocardiogram) (5-965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 14-15 5-80 COM p. 14-15 (PDF)
De betaalparkings van de NMBS te Aarlen (5-142)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 6-8 5-24 COM p. 6-8 (PDF)
De betrokkenheid van de Europese Unie en België in de oplossing van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan (5-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2705
De borstimplantaten (Siliconengel van slechte kwaliteit - Verwijdering - Herimplantatie) (5-360)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-43
p. 13-21 5-43 p. 13-21 (PDF)
De bouw van een nieuwe gevangenis in Marche (4-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
De burn-out in de medische beroepssector (5-7962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7962
De chaos op het spoorwegennet in december 2010 (Storingen door de weersomstandigheden) (5-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 22-24 5-42 COM p. 22-24 (PDF)
De chemische substanties die kinderen dagelijks binnenkrijgen (5-386)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 31-33 5-31 COM p. 31-33 (PDF)
De conferentie voor de financiering van Gaza (Resultaat van de vergaderingen van de donors - Geschil over de kolonisatie) (5-382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 41-42 5-29 COM p. 41-42 (PDF)
De controle van de btw-attesten van voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven (5-4319)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 8-9 5-281 COM p. 8-9 (PDF)
De controle van scanners met X-stralen in ziekenhuizen en luchthavens (Lichaamsscanners - Gevolgen voor de gezondheid) (5-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 6-8 5-62 COM p. 6-8 (PDF)
De defibrillatoren in het kader van de organisatie van de dringende medische hulp (Plaatsbepaling van de toestellen) (5-2466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 23-24 5-171 COM p. 23-24 (PDF)
De dienstverlening van De Post (Sluiting postkantoren - Banenverlies - Achterlaten van een afwezigheidsbericht door postbodes) (4-1262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 90-93 4-99 p. 90-93 (PDF)
De discussie betreffende de financiële bijstand voor hogere studies van het Groothertogdom tijdens de Europese Top over sociale zekerheid (Gevolgen voor de grensarbeiders - Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hogere studies volgen) (5-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 30-31 5-4 COM p. 30-31 (PDF)
De douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven (Strijd tegen fraude - Houding van de douane tegenover grensarbeiders) (5-642)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 13-15 5-70 p. 13-15 (PDF)
De eindejaarstoelage voor de geïntegreerde politie (Gevolgen voor de lokale financiën) (4-1663)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 77-79 4-119 p. 77-79 (PDF)
De evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi (Dringende medische hulpverlening - Opnemen van een arts in het beheerteam van het eenvormige oproepstelsel - Resultaten van de oprichting van de Regulatiecommissie dringende geneeskundige hulpverlening) (4-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 27-28 4-52 p. 27-28 (PDF)
De evolutie van het regionale vredesproces in de Kaukasus en de pacificatie in Nagorno-Karabach (Onderhandelingen tussen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië) (5-380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 38-39 5-29 COM p. 38-39 (PDF)
De federale financiering van een Luxemburgs regionaal ziekenhuis (in het licht van de bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten) (5-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118
p. 6-8 5-118 p. 6-8 (PDF)
De financiering van de dringende medische hulp in de provincie Luxemburg (5-7961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7961
De financiering van de politiezones (Budgettaire moeilijkheden voor de gemeenten - Zones in de provincie Luxemburg - Zone Famenne-Andenne) (5-1029)      
  Mondelinge vraag van Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 37-39 5-106 p. 37-39 (PDF)
De financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg (door het Waals Gewest en de federale overheid) (5-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-109
p. 6-7 5-109 p. 6-7 (PDF)
De financiering van medische hulpverlening per helikopter in de regio Virton (4-1463)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 53-54 4-112 p. 53-54 (PDF)
De frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits (Uitbreiding aanbod) (4-784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 58-60 4-66 p. 58-60 (PDF)
De genetisch gemodificeerde organismen (5-7467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7467
De gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in België (Grensoverschrijdende maatregelen om werklozen opnieuw aan werk te helpen) (4-859)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 55-56 4-75 p. 55-56 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiële bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden (Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hoger onderwijs volgen) (5-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 40-42 5-5 p. 40-42 (PDF)
De grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg (Samenwerking met het Groothertogdom op het gebied van de Dringende Medische Hulp) (4-858)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 41-43 4-75 p. 41-43 (PDF)
De herverkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een nieuwe ambtstermijn (Standpunt van België) (5-381)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 39-40 5-29 COM p. 39-40 (PDF)
De hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken (en het malussysteem voor de zelfstandigen) (5-2989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-220 COM
p. 35-37 5-220 COM p. 35-37 (PDF)
De inachtneming van de anciënniteit bij de loonberekening van het verpleegkundig personeel van de gevangenissen (5-2299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 4-5 5-181 COM p. 4-5 (PDF)
De injectie van hyaluronan (in het kader van borstvergrotingen - Risico's) (5-1331)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 24-25 5-99 COM p. 24-25 (PDF)
De inspuitbare medische hulpmiddelen voor het vullen van huidindeukingen (5-5320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5320
De interne NMBS-nota inzake wellevendheid en integratiewaarden (Bewustmakingscampagne voor de treinbegeleiders o.a. over culturele verschillen) (5-545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 12-13 5-60 COM p. 12-13 (PDF)
De invaliditeitsuitkeringen die na een misdaad worden ontvangen (5-9360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9360
De inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (4-961)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 38-39 4-99 p. 38-39 (PDF)
De inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (Conclusies van de proefprojecten met een centraal oproepnummer) (4-1602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 131-132 4-116 p. 131-132 (PDF)
De leeftijdsgebonden maculadegeneratie (5-7959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7959
De leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies (Risico op verwarring - Verplichte vermeldingen) (5-4259)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 6-7 5-287 COM p. 6-7 (PDF)
De mediaberichten over de "Total Body scan" van de firma Groupon (Commercialisering van preventieve medische onderzoeken) (5-1592)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 25-27 5-112 COM p. 25-27 (PDF)
De mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo (4-1601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 148-149 4-116 p. 148-149 (PDF)
De mogelijkheden inzake het creëren van het beroep van « arts van wacht » (Overnemen van de nachtelijke wachtdienst door de spoeddiensten in de ziekenhuizen - Specifiek statuut voor gespecialiseerde dienstdoende artsen - Project 1733 voor een centrale dispatching) (5-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 14-16 5-50 COM p. 14-16 (PDF)
De niet-terugbetaling van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie vanaf het vierde jaar (Oogziekte - Behandeling met Lucentis en Avastin) (5-2298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 18-21 5-158 COM p. 18-21 (PDF)
De nieuwe wetgeving die de arbeidsduur van de artsen beperkt (Artsen in opleiding - Evaluatie van de wet van 12 december 2010 - Controle op de overuren - Verloning) (5-1585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 5-8 5-117 COM p. 5-8 (PDF)
De onderdrukking van de christelijke gemeenschap in Irak (5-100)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 12-14 5-18 COM p. 12-14 (PDF)
De onderhoudscontracten van medisch materiaal (5-8777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8777
De opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen (Jeugddelinquenten) (4-276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 62-64 4-29 p. 62-64 (PDF)
De operatoren van de 112-centrales die telefonisch hulp bieden bij het toedienen van de eerste hulp en bij reanimatie (5-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 11-13 5-50 COM p. 11-13 (PDF)
De opheffing door de Europese Unie van het embargo op de wapenuitvoer naar China (5-383)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 42-43 5-29 COM p. 42-43 (PDF)
De organisatie van de medische wachtdienst in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant (Gebrek aan huisartsen) (5-403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 34-36 5-31 COM p. 34-36 (PDF)
De overbelasting van de telefoonlijn van het nummer 112 in de provincie Luxemburg (Noodoproepen - Verzadiging van het nummer 1733, wachtposten van huisartsen) (5-2465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 21-23 5-171 COM p. 21-23 (PDF)
De overbezetting van treinen (Groepstarief - Korting naargelang het uur van vertrek) (5-334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 12-15 5-42 COM p. 12-15 (PDF)
De overdraagbare ziektes en het medisch personeel (5-11348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11348
De overvolle treinen tussen Aarlen en Luxemburg tijdens de spitsuren (4-559)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
4-59
p. 38-40 4-59 p. 38-40 (PDF)
De pediatrische patiënten bij de spoeddiensten (5-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 24-25 5-112 COM p. 24-25 (PDF)
De prijs van de grensoverschrijdende treinverbindingen naar het Groothertogdom Luxemburg (5-3169)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 8-11 5-211 COM p. 8-11 (PDF)
De problematiek van de burn-out bij de huisartsen (5-3465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 19-21 5-230 COM p. 19-21 (PDF)
De problematiek van de wachtdienst voor huisartsen, ouder dan 60 jaar (Tekort aan artsen op het platteland - Vrijstelling voor artsen ouder dan 60) (4-864)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 43-45 4-75 p. 43-45 (PDF)
De promotie van de ontwikkeling van elektrische wagens (5-2034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2034
De rechten van treinreizigers en vliegtuigpassagiers (Recht op informatie, schadevergoeding of bijstand bij vertragingen) (4-1188)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-119
p. 38-40 4-119 p. 38-40 (PDF)
De regelgeving met betrekking tot borstimplantaten (5-2254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2254
De reglementering inzake pesticiden (5-2698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2698
De reglementering inzake pesticiden (5-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2699
De regularisatiefacturen van Electrabel (Buitensporige facturen zonder detaillering - Resultaten van de Ombudsdienst voor energie) (4-1562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 142-144 4-116 p. 142-144 (PDF)
De resultaten van de Environmental Performance Index 2010 (Vermindering van de uitstoot van stikstofoxydes - Europese richtlijn ter bepaling van de maximaal toegestane uitstoot voor bepaalde luchtvervuilende stoffen - "Natura 2000"-netwerk en beschermde mariene gebieden - Oppervlaktewateren - Hernieuwbare energie) (5-1588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 8-10 5-131 COM p. 8-10 (PDF)
De risico's bij thanatopraxie (Zorg verstrekt aan een overledene, met name inspuiting van formolderivaten - Balseming - Gezondheidsrisico's) (5-1587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 21-22 5-112 COM p. 21-22 (PDF)
De situatie in de Republiek Ivoorkust (Geweld na de presidentsverkiezingen waarin de heren Ouattara en Gbagbo het tegen elkaar opnamen - Houding van België, de EU en de VN) (5-160)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 18-20 5-18 COM p. 18-20 (PDF)
De spoorlijn 165 Virton-Athus (Verstoringen op het net - Parkings) (5-3167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 6-8 5-211 COM p. 6-8 (PDF)
De spoorlijn tussen Luik en Jemelle (Dubbel spoor) (5-379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 22 5-42 COM p. 22 (PDF)
De stijging van de uitgaven inzake invaliditeit (5-3454)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 10-12 5-223 COM p. 10-12 (PDF)
De stiptheid van de treinen (o.a. op lijn 162 Brussel-Luxemburg - Site Railtime) (5-143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 11-15 5-24 COM p. 11-15 (PDF)
De tarifering van de treintrajecten tussen België en Luxemburg (Reizigersvervoer - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren) (4-749)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 31-33 4-75 p. 31-33 (PDF)
De tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten (Tarifering van de treintrajecten België-Luxemburg - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren - Wenselijkheid van een bilateraal akkoord over de werkgeversbijdragen in de kosten voor woon-werkverkeer - Erkenning van het station van Virton als grensstation) (4-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-79
p. 17-19 4-79 p. 17-19 (PDF)
De telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012 (5-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5648
De terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden (4-211)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 45-48 4-25 p. 45-48 (PDF)
De toegang voor de anesthesisten-reanimisten tot een opleiding in de medische urgentiegeneeskunde (5-963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 13-14 5-80 COM p. 13-14 (PDF)
De toekomst van de brigade Securail in Aarlen (Agressie in stations en treinen) (5-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 10-12 5-60 COM p. 10-12 (PDF)
De toekomst van de gezondheidszorg en de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg (5-1216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1216
De toekomst van de kazernes en de samenwerking op defensievlak binnen de Benelux (5-9451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9451
De toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen (Toepasbaarheid van de verjaringstermijn van één jaar op levering van elektriciteit - Laattijdige afrekeningsfacturen verstuurd door Electrabel) (4-314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-30
p. 75-76 4-30 p. 75-76 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings (Gebrek aan duidelijkheid) (4-1695)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 21-22 4-120 p. 21-22 (PDF)
De toepassing van « uitzonderlijke » maatregelen om de wachtdienst van huisdokters te verzekeren (Overnemen van de nachtelijke wachtdienst door de spoeddiensten in de ziekenhuizen - Specifiek statuut voor gespecialiseerde dienstdoende artsen - Project 1733 voor een centrale dispatching) (5-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 14-16 5-50 COM p. 14-16 (PDF)
De twee leeg rijdende treinen tussen Luxemburg en Aarlen (Afschaffing van treinen - Bezuinigingen) (5-4317)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 4-5 5-275 COM p. 4-5 (PDF)
De uitbreiding van elektrische wagens (Masterplan - Laadpunten) (5-1584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 6-8 5-131 COM p. 6-8 (PDF)
De vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen (Vastlegging van het aantal gemeenteraadsleden - Coördinatie tussen de federale en de regionale diensten - Wellin) (5-640)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-70
p. 19-21 5-70 p. 19-21 (PDF)
De veelvuldige vertragingen en de afschaffingen van de trein 7471 vanuit Virton (sinds de ingebruikname van de Desirotreinstellen) (5-2991)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 5-6 5-211 COM p. 5-6 (PDF)
De vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval (Publicatie van de uitgekeerde bedragen in een folder van de FOD Justitie) (5-161)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 22-25 5-22 COM p. 22-25 (PDF)
De verplichting van de politie om stakende penitentiaire beambten te vervangen (Minimumdienst - Versterking van de veiligheidskorpsen) (5-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-122
p. 26-27 5-122 p. 26-27 (PDF)
De verplichting voor de arts van wacht om zich te verplaatsen (Alternatieve oplossingen voor de huisbezoeken) (5-3453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 18-19 5-230 COM p. 18-19 (PDF)
De vertragingen en de pannes van het grensoverschrijdende spoorverkeer in de provincie Luxemburg (en de remsystemen) (5-3628)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 23-25 5-228 COM p. 23-25 (PDF)
De vestiging van een tweede dienst voor medische hulpverlening per helikopter op het grondgebied van de provincie Luxemburg (5-50)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 28-30 5-4 COM p. 28-30 (PDF)
De voortdurende kortingen toegekend door de ziekenfondsen aan optieken (5-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2707
De wachtdiensten van huisartsen (Problemen om de dienst te verzekeren) (4-1127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 13-15 4-114 p. 13-15 (PDF)
De weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre" (4-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 74-76 4-34 p. 74-76 (PDF)
De werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post (Nieuwe structuur van het distributienet - Het rekening houden met de sociale dimensie van het contact tussen de bevolking en de postbode) (4-52)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-14
p. 50-51 4-14 p. 50-51 (PDF)
De wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009 (Provincie Luxemburg) (4-716)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 62 4-63 p. 62 (PDF)
De zone 30 rond de scholen (Signalisatie) (4-78)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 58-60 4-16 p. 58-60 (PDF)
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-4895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4895
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-4896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4896
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-5321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5321
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-6039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6039
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Dominique Tilmans, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Dominique Tilmans, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een erkend en volledig hartcentrum via associatie in de provincie Luxemburg (5-1335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 26 5-99 COM p. 26 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
4-944/1
p. 1-88 4-944/1 p. 1-88 (PDF)
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Gratis oproepnummer 1733 (5-2249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2249
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-499/1
p. 1-4 5-499/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-696/1
p. 1-4 5-696/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (o.a. de rekeningen van organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de burgers) (4-868)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
4-115
p. 8 4-115 p. 8 (PDF)
Het Belgische conglomeraat Health Care Belgium (Groepering van 11 ziekenhuizen die zich tot patiënten van buiten Europa richten) (5-374)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 29-31 5-31 COM p. 29-31 (PDF)
Het MUSIS-programma (5-9454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9454
Het Musis-programma (5-6544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6544
Het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen inzake de mobiele urgentiegroep per helikopter (MUG) (5-1589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 22-24 5-112 COM p. 22-24 (PDF)
Het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (Inwerkingstelling van het nummer 112 - Opnemen van een arts in de dispatching) (4-436)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-47
p. 18-20 4-47 p. 18-20 (PDF)
Het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden (Hervorming van het stelsel van de werkstudenten) (4-407)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-38
p. 26-30 4-38 p. 26-30 (PDF)
Het besluitenverslag inzake de weigering van de spoeddiensten van drie ziekenhuizen in de provincie Luxemburg om een zwaargewond slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen (5-8789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8789
Het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen (Onvrede van de artsen in hun stageperiode - Moeilijkheid voor de ziekenhuizen om de diensten te bemannen - Verloning) (5-188)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-25
p. 29-31 5-25 p. 29-31 (PDF)
Het gebrek aan informatie voor de reiziger over het vervoermiddel wanneer hij een contract tot reisorganisatie sluit (Probleem dat de identiteit van de luchtvaartmaatschappij niet gekend is bij het afsluiten van het contract en dat het aan de reizigers is om de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen te consulteren) (4-851)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-82
p. 29-31 4-82 p. 29-31 (PDF)
Het gebrek aan zitplaatsen in de trein, de veiligheid van de spoorweg en de toeslag in geval van onvrijwillige klasverhoging (o.a. veiligheidsgordels en verhoging van het aantal handvatten) (5-144)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 8-11 5-24 COM p. 8-11 (PDF)
Het gebruik van persoonsgegevens door bepaalde ziekenfondsen (5-2692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2692
Het geweld op de spoorlijn Aarlen - Luxemburg (5-25)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-11
p. 24-26 5-11 p. 24-26 (PDF)
Het implantatenplan (Actieplan voor implanteerbare medische hulpmiddelen - Controles, financiering, ...) (5-3168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 10-13 5-217 COM p. 10-13 (PDF)
Het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden (Problemen van landelijke gebieden waar er niet voldoende huisartsen zijn om de wachtdienst te bemannen - Maatregelen van de minister - Impulseo-fondsen) (4-714)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 49-52 4-63 p. 49-52 (PDF)
Het in werking stellen van het nummer 1733 in de provincie Luxemburg en het localiseren van urgentieoproepen van een gsm (of vaste telefoon - Afleiden van de oproepen naar de dienstdoende arts - Noodnummers 100 en 112) (5-588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 6-7 5-49 COM p. 6-7 (PDF)
Het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in België (Stadsvoertuig met 2 plaatsen, werkend op aan het stopcontact van 220V herlaadbare batterijen - Toekenning van een subsidie bij aankoop) (4-279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 51-53 4-29 p. 51-53 (PDF)
Het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg (4-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 50-52 4-25 p. 50-52 (PDF)
Het kadaster van de huisartsen in het kader van een optimale aanpassing van de numerus clausus (Aandeel niet-actieve huisartsen - Vooruitgang kadaster - Kadaster van specialisten) (4-909)      
  Vraag om uitleg van mevrou Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 48-50 4-77 p. 48-50 (PDF)
Het kapitaliseren van de dosissen Lucentis bij een maculadegeneratie (Zie ook schriftelijke vraag 5-9505) (5-4151)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 10-12 5-267 COM p. 10-12 (PDF)
Het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep (Gevolgen voor de landelijke gebieden) (5-739)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-82
p. 28-30 5-82 p. 28-30 (PDF)
Het niet vacant verklaren van de betrekking van directeur - administratief coördinator bij de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau (4-1277)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-101
p. 38-39 4-101 p. 38-39 (PDF)
Het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten (Aansluiten van de huisartsen op het radiocommunicatienetwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten) (4-1604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 132-133 4-116 p. 132-133 (PDF)
Het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten (om de coördinatie tussen de hulpdiensten te bevorderen en de veiligheid van de huisartsen te verhogen) (4-1464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 66-67 4-112 p. 66-67 (PDF)
Het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor een Belg door geboorte (Geëxpatrieerde zonder hoofdverblijfplaats in België - Dubbele nationaliteit) (5-4694)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 17-18 5-284 COM p. 17-18 (PDF)
Het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur (Mogelijkheid om pensioen en arbeid te combineren - Tandartsen, notarissen e.a.) (5-3876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 4-5 5-252 COM p. 4-5 (PDF)
Het pilootproject PIT (Paramedical Intervention Team) (Verzorging van patiënten door een team bestaande uit een ambulancier en een gespecialiseerde verpleger wanneer het urgentieniveau tussen een 100-oproep en een MUG-oproep ligt - Tekort aan DBDMH-verplegers) (4-136)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 42-45 4-18 p. 42-45 (PDF)
Het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS (5-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 17-18 5-60 COM p. 17-18 (PDF)
Het proefproject 1733 in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant, en het beheer van de oproepen door een robot (Wachtdienst huisartsen - Geolocalisatie) (5-1055)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 25-31 5-80 COM p. 25-31 (PDF)
Het proefproject met zes zones in het kader van de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten (Provincie Luxemburg) (4-1476)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 67-68 4-112 p. 67-68 (PDF)
Het reglementair kader en de controles die uitgevoerd worden tijdens congressen van medische cosmetiek (5-8778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8778
Het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn) (4-261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-27
p. 30-32 4-27 p. 30-32 (PDF)
Het standpunt van België in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa (Afhankelijkheid EU van Russische energie-invoer - Houding België tegenover gasleidingplannen Nord Stream, South Stream, Nabucco en Trans Adriatic Pipeline) (4-860)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister voor Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 59-60 4-75 p. 59-60 (PDF)
Het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders (4-384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 90-92 4-36 p. 90-92 (PDF)
Het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector (Uitstel - Situatie van de zaken zonder personeel) (5-905)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-95
p. 22-24 5-95 p. 22-24 (PDF)
Het tekort aan artsen om de medische ondersteuning van militaire zendingen in het buitenland te verzekeren (5-424)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 22-23 5-47 p. 22-23 (PDF)
Het tekort aan artsen op spoedafdelingen (4-277)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 59-62 4-29 p. 59-62 (PDF)
Het tekort aan politie op het platteland (5-916)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-96
p. 31-33 5-96 p. 31-33 (PDF)
Het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen (Nood aan o.a. toegevoegde rechters) (4-488)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 76-79 4-46 p. 76-79 (PDF)
Het uitvoeren van een preventieve gezondheidstest bij de bevolkingsgroep van 45- tot 60-jarigen die in de buurt van een kerncentrale wonen (Gevaren en voordelen van de inname van jodiumtabletten - Rol van de huisarts - Gezondheidsbalansen vóór enig nucleair ongeval) (5-93)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-19
p. 32-34 5-19 p. 32-34 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 20 4-99 p. 20 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Informatisering van het medisch dossier - Milieugebonden gezondheidsdeterminanten - Keuze - Onderzoek - Resultaten (5-3501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3501
Inspuitingen met permanente rimpelvullers (5-1214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1214
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) - Behandeling- Lucentis - Kapitalisatie van de doses - Standpunt van het Rijksintstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Stand van het dossier (5-9505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9505
Medische dermopigmentatie (Implantatie van kleurstoffen in de huid - Risico's - Omkadering - RIZIV-terugbetaling - Gebruikte inkt - Geneesheren versus schoonheidsspecialisten - Weefselreparatie) (5-589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 17-18 5-50 COM p. 17-18 (PDF)
Medische hulpverlening per helikopter in de provincie Luxemburg (Stand van zaken) (4-1684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 20-21 4-120 p. 20-21 (PDF)
Nationale Loterij -”Win for Life” - Regels (5-10217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10217
Nationale Maatschapij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 162 Namen-Luxemburg - Afschaffing van treinen naar Aarlen - Negatieve gevolgen voor de reizigers - Eventuele aanpassing van de uren (5-3888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3888
Onderhoudsuitkeringen - Fiscale aftrek - Voorwaarden -Tijdelijke verwijdering uit de gezinswoning - Rechtspraak - Fiscale administratie - Standpunt - Wijziging (4-6482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6482
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1545/3
p. 1-26 5-1545/3 p. 1-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Begroting
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-90
p. 18 4-90 p. 18 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
   Justitie
4-90
p. 17-18 4-90 p. 17-18 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 18 4-90 p. 18 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 17 4-90 p. 17 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Verslechtering van de veiligheid in het oosten van de DRC
5-80
p. 48-49 5-80 p. 48-49 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van Justitie
4-99
p. 21 4-99 p. 21 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Slag om de Ardennen - Luxemburgse gemeenten - Oorlogsschade (4-1204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1204
Spoorwegtraject tussen België en het Groothertogdom Luxemburg - Tarieven - Grensovergangsbelasting - Probleem voor de pendelaars -Herdefinitie van de regionale grensoverschrijdende spoorwegtrajecten - Werkgroep Tarificatie (4-2876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2876
Spoorwegtraject tussen België en het Groothertogdom Luxemburg - Tarieven - Grensovergangsbelasting - Probleem voor de pendelaars -Herdefinitie van de regionale grensoverschrijdende spoorwegtrajecten - Werkgroep Tarificatie (4-5767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5767
Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies (4-2858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2858
Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies (4-5766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   vraag ingetrokken
SV 4-5766
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Thee met cannabis (of energiedrank met cafeïne - Toelaatbaarheid van dranken die naar verboden substanties verwijzen) (4-1150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 19-20 4-116 p. 19-20 (PDF)
Vervoer van stro – Aanhangwagens – Bekeuring wegens niet-conforme afmetingen – Wijziging van de wetgeving (4-1996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1996
Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier (4-466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-466
Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier (4-704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-704
Voedingsmiddelen - Stijging van de prijzen - Bestrijding - Maatregelen - Samenwerking met de internationale financiële instellingen (5-2900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2900
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (4-1459)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1459/1
p. 1-4 4-1459/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (5-486)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-486/1
p. 1-4 5-486/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (4-1310)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1310/1
p. 1-2 4-1310/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (5-381)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-381/1
p. 1-2 5-381/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1681/3
p. 1-17 5-1681/3 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 58-60 5-74 p. 58-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (5-485)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-485/1
p. 1-9 5-485/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu (4-349)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-349/1
p. 1-5 4-349/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu (5-376)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-376/1
p. 1-5 5-376/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 45 tot 47 en 65 van mevrouw Dominique Tilmans
5-254/2
p. 26 5-254/2 p. 26 (PDF)
  5-254/2
p. 33 5-254/2 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-254/2
p. 3-5 5-254/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Gérard Deprez
5-254/3
p. 2 5-254/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-597/1
p. 1-4 5-597/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Dominique Tilmans
5-597/2
p. 3 5-597/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 3 tot 6, 15 en 16 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-328/2
p. 3-5 5-328/2 p. 3-5 (PDF)
  5-328/2
p. 9 5-328/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Bespreking
5-28
p. 63-66 5-28 p. 63-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs (4-348)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-348/1
p. 1-4 4-348/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs (5-375)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-375/1
p. 1-4 5-375/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
5-665/3
p. 2 5-665/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Dominique Tilmans et de M. Bert Anciaux
5-1252/1
p. 1-5 5-1252/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering (Versterking van de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus - Dynamische begeleiding van de werkzoekenden) (5-698)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-698/1
p. 1-29 5-698/1 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (5-1275)      
  Amendement nr 12 van de dames Olga Zrihen en Dominique Tilmans
5-1275/2
p. 4 5-1275/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Dominique Tilmans en Marie Arena
5-1275/2
p. 1-3 5-1275/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (5-497)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-497/1
p. 1-10 5-497/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een BEL (Brout-Englert-Lemaître)-Onderzoekscentrum (Een internationaal instituut dat hooggekwalificeerde wetenschappers uit de hele wereld verenigt om op hoog niveau onderzoek te voeren op het gebied van theoretische deeltjesfysica en kosmologie) (5-2795)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2795/1
p. 1-11 5-2795/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-148
p. 38-39 5-148 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke ontwikkelingen in Tunesië na de presidentsverkiezingen van 25 oktober 2009 (4-1525)      
  Voorstel van de heer Philippe Fontaine en mevrouw Dominique Tilmans
4-1525/1
p. 1-6 4-1525/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Bespreking
5-15
p. 40-47 5-15 p. 40-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Dominique Tilmans
5-2016/3
p. 5 5-2016/3 p. 5 (PDF)
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Olga Zrihen
5-2016/4
p. 1-9 5-2016/4 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van trein- en luchtvaartpassagiers (EG-verordeningen : informatie aan de reizigers over de vertraging voor en tijdens de reis) (5-526)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-526/1
p. 1-5 5-526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van België in Afghanistan (5-1434)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1434/1
p. 1-12 5-1434/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schaarste aan huisartsen en de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep (4-1181)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1181/1
p. 1-8 4-1181/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voedingswaardeclaims (Etikettering van de voedingsmiddelen) (4-362)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-362/1
p. 1-3 4-362/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet (Verkleinen van de digitale kloof voornamelijk in landelijke gebieden die ver van de telefooncentrales verwijderd zijn) (4-389)      
  Voorstel van de heer Richard Fournaux en mevrouw Dominique Tilmans
4-389/1
p. 1-3 4-389/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet (Verkleinen van de digitale kloof voornamelijk in landelijke gebieden die ver van de telefooncentrales verwijderd zijn) (5-484)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-484/1
p. 1-3 5-484/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (5-358)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-358/1
p. 1-7 5-358/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik (4-350)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-350/1
p. 1-3 4-350/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik (5-377)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-377/1
p. 1-3 5-377/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik (bij jongeren) (5-1333)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1333/1
p. 1-7 5-1333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opvoeren van de luchtvaartveiligheid (4-346)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-346/1
p. 1-3 4-346/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap (5-686)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-686/1
p. 1-5 5-686/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van mevrouw Dominique Tilmans
5-337/3
p. 1-2 5-337/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up (Toepassing KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings - Hygiënevoorschriften - Opleiding practicus) (4-363)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-363/1
p. 1-4 4-363/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up (Toepassing KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings - Hygiënevoorschriften - Opleiding practicus) (5-378)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-378/1
p. 1-4 5-378/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Dominique Tilmans
4-1185/2
p. 2-3 4-1185/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Dominique Tilmans
5-333/2
p. 1-2 5-333/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-17
p. 44-47 5-17 p. 44-47 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-831)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-831/1
p. 1-5 4-831/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-699/1
p. 1-6 5-699/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie om de consument beter te informeren over het type vliegtuig dat hem wordt voorgesteld als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit (4-347)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-347/1
p. 1-4 4-347/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen (5-1415)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1415/1
p. 1-9 5-1415/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Amendementen nrs 10 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans
5-793/3
p. 3-4 5-793/3 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de begeleiding en de controle van werkzoekenden (Samenwerking federale staat en gemeenschappen en gewesten) (4-1785)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Caroline Persoons en de heer Richard Fournaux
4-1785/1
p. 1-5 4-1785/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps (5-676)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-676/1
p. 1-10 5-676/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Dominique Tilmans en Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-733/1
p. 1-3 5-733/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Dominique Tilmans
5-733/2
p. 1-2 5-733/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan (over het zelfbeschikkingsrecht - Steun bij het aanpakken van de zware problemen die Soedan kent) (5-638)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-638/1
p. 1-12 5-638/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie (NAVO) (5-445)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-445/1
p. 1-11 5-445/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux en de dames Sabine de Bethune, Sabine Vermeulen en Dominique Tilmans
5-2198/1
p. 1-7 5-2198/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (5-1063)      
  Bespreking
5-29
p. 37-40 5-29 p. 37-40 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (5-482)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-482/1
p. 1-12 5-482/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat België een grotere financiële bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen (5-675)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-675/1
p. 1-5 5-675/1 p. 1-5 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Wensen (2009-2010)      
  Wensen en bedankingen bij het einde van de legislatuur
4-122
p. 80-81 4-122 p. 80-81 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (5-2396)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2396/2
p. 1-27 5-2396/2 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Betaling van verkeersboetes door werkgever : solidariteitsbijdrage
4-53
p. 22-23 4-53 p. 22-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1547/2
p. 1-21 5-1547/2 p. 1-21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
   Samenstelling van de Raad voor Medische Esthetiek
5-2740/2
p. 2 5-2740/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 35-40 5-147 p. 35-40 (PDF)
   Medische esthetiek
5-147
p. 35-37 5-147 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (om opnieuw een systematische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige - Berekening op de beroepsinkomsten van hetzelfde jaar - Wijziging van het KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, het KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen) (5-2285)      
  Algemene bespreking
5-122
p. 37-39 5-122 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek (Samenbrengen van een aantal bevoegdheden op consulair gebied die nu het voorwerp uitmaken van verschillende wetteksten - Moderniseren van oudere teksten - Opheffen van bepalingen die vandaag niet meer actueel zijn - Wijziging van artikel 60 van het Burgerlijk Wetboek, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart en van artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005) (5-2300)      
  Algemene bespreking
5-124
p. 32-33 5-124 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (Nadere omschrijving van het beginsel dat adoptie het belang van het kind vooropstelt - Ongehuwde heteroseksuele partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) (5-1542)      
  Verslag van de dames Marleen Temmerman en Dominique Tilmans
5-1542/2
p. 1-3 5-1542/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Contractueel burgerpersoneel of "contractors") (5-2521)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans
5-2521/2
p. 1-2 5-2521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (5-1608)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1608/2
p. 1-3 5-1608/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 (5-1614)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1614/2
p. 1-3 5-1614/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (5-2263)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-2263/2
p. 1 5-2263/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004 (CERN) (5-2794)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2794/2
p. 1-4 5-2794/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 (5-2520)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2520/2
p. 1-4 5-2520/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 34-36 5-146 p. 34-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek (Implantaten - Bevoegdheden van de Rechtbank van eerste aanleg en het Hof van beroep van Brussel - Zie ook doc. 5-2332) (5-2331)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2331/2
p. 1-3 5-2331/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 58 5-129 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die België kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 16-17 5-113 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers (evenals maatregelen tot het behoud van het bijzonder pensioenstelsel voor de beroepsjournalisten en precisering van de gelijkgestelde periodes) (5-1716)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 22-27 5-74 p. 22-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-96/2
p. 1 4-96/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers (5-490)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-490/1
p. 1-3 5-490/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-241/2
p. 1 4-241/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (4-1309)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1309/1
p. 1-27 4-1309/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (5-380)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-380/1
p. 1-27 5-380/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (5-488)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-488/1
p. 1-6 5-488/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde de bevallingsrust bij meerlinggeboorte uit te breiden (5-481)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-481/1
p. 1-4 5-481/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona Detiège, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en André du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-825/5
p. 1-80 4-825/5 p. 1-80 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-438/2
p. 1 4-438/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit (o.a. beroepen die lange jaren van studie hebben gevergd - Wijziging van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen) (5-2474)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2474/1
p. 1-5 5-2474/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen opnieuw een artikel 34, eerste lid, 1°, b), in te voegen (Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten voor thuisverpleging uitgeoefend door alle categorieën van personeelsleden, dus eveneens door zelfstandige verplegers) (4-366)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-366/1
p. 1-3 4-366/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie (teneinde de magistraat te helpen om vast te stellen of de eventuele weigering van de oorspronkelijke ouders al dan niet onverantwoord is gezien de enorme discrepantie tussen het aantal kandidaat-adoptanten en het aantal adopties van Belgische kinderen) (5-487)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-487/1
p. 1-5 5-487/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren (4-370)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-370/1
p. 1-2 4-370/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren (5-496)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-496/1
p. 1-2 5-496/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (5-687)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-687/1
p. 1-4 5-687/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-60
p. 28 5-60 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie (in levensmiddelen) (5-1203)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-1203/1
p. 1-8 5-1203/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Amendement nr 4 van de dames Dominique Timans en Nele Lijnen
4-840/3
p. 1-2 4-840/3 p. 1-2 (PDF)
  Verdaging
4-99
p. 11 4-99 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten (5-1037)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-1037/1
p. 1-5 5-1037/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30/1 in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Invoering van de verplichting om op de verpakking van alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld) (5-379)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-379/1
p. 1-3 5-379/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Invoering van de verplichting om op de verpakking van alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld) (4-365)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-365/1
p. 1-3 4-365/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (5-491)      
  Voorstel van de heer François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-491/1
p. 1-9 5-491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (5-451)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-451/1
p. 1-16 5-451/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (5-500)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-500/1
p. 1-11 5-500/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/2
p. 1-4 5-61/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/3
p. 1-2 5-61/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 24 van mevrouw Dominique Tilmans, ingediend na terugzending door de plenaire vergadering
5-61/6
p. 1-4 5-61/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-23
p. 25-27 5-23 p. 25-27 (PDF)
  Stemming
5-23
p. 36 5-23 p. 36 (PDF)
  5-23
p. 37 5-23 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (4-177)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominque Tilmans
4-177/1
p. 1-9 4-177/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-177/2
p. 1-4 4-177/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
  5-98
p. 38-40 5-98 p. 38-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-337/2
p. 1 4-337/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-572/2
p. 1 4-572/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van patiënten die met HIV werden besmet als gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vóór 1 augustus 1985 in België werden uitgevoerd (4-364)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-364/1
p. 1-9 4-364/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van patiënten die met hiv werden besmet als gevolg van een bloedtranfusie of van een toediening van bloedderivaten die vóór 1 augustus 1985 in België werd uitgevoerd (5-356)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-356/1
p. 1-9 5-356/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp (5-703)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-703/1
p. 1-3 5-703/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-352/1
p. 1-3 4-352/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (Weigering van legalisering door de consul van documenten die vals zijn of strijdig zijn met de Belgische openbare orde - Verstoting) (5-489)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Alain Courtois
5-489/1
p. 1-2 5-489/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Dominique Tilmans
5-147
p. 55-56 5-147 p. 55-56 (PDF)
  5-147
p. 66 5-147 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs (5-444)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-444/1
p. 1-3 5-444/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (5-697)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-697/1
p. 1-2 5-697/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vast bedrag voor beroepskosten van de zelfstandige onthaalmoeders, de kinderdagverblijven en de minicrèches) (5-702)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-702/1
p. 1-4 5-702/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verhoging van de geldboeten ingeval een gezelschapsdier wordt mishandeld) (4-377)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-377/1
p. 1-3 4-377/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verhoging van de geldboeten ingeval een gezelschapsdier wordt mishandeld) (5-475)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-475/1
p. 1-3 5-475/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (5-558)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-558/1
p. 1-3 5-558/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (5-483)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-483/1
p. 1-4 5-483/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (4-388)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Alain Destexhe, Jacques Brotchi en Richard Fournaux
4-388/1
p. 1-4 4-388/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (4-415)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en mevrouw Dominique Tilmans
4-415/1
p. 1-3 4-415/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (5-501)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-501/1
p. 1-3 5-501/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt (Beding van stilzwijgende verlenging) (5-442)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-442/1
p. 1-4 5-442/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenoverenkomst van bepaalde duur verstrijkt (Beding van stilzwijgende verlenging) (4-1746)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Dominique Tilmans
4-1746/1
p. 1-4 4-1746/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden (Verlenen van een beoordelingsbevoegdheid aan de huisarts, zodat hij onrechtmatige verzoeken kan afwijzen) (4-1768)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1768/1
p. 1-6 4-1768/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden (Verlenen van een beoordelingsbevoegdheid aan de huisarts, zodat hij onrechtmatige verzoeken kan afwijzen) (5-357)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-357/1
p. 1-6 5-357/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwangerschapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen (Verlenging van het zwangerschapsverlof voor premature meerlinggeboorten - Verlenging van de nabevallingsrust met het aantal dagen die het te vroeg geboren kind in een neonataal centrum moet doorbrengen) (4-361)      
  Voorstel van mevrouw Dominque Tilmans
4-361/1
p. 1-5 4-361/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Dominique Tilmans
4-361/2
p. 1-3 4-361/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (5-557)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-557/1
p. 1-3 5-557/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-492/1
p. 1-5 5-492/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen (Voorkomen van burn-out) (5-1959)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1959/1
p. 1-3 5-1959/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen (5-443)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-443/1
p. 1-17 5-443/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen (5-1297)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
5-1297/1
p. 1-8 5-1297/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen (4-1170)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-1170/1
p. 1-5 4-1170/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (5-541)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en van mevrouw Dominique Tilmans
5-541/1
p. 1-2 5-541/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-338/2
p. 1-2 5-338/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken (5-1332)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1332/1
p. 1-5 5-1332/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, betreffende het verbod op reclame waarin naar een drug verwezen wordt (5-709)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-709/1
p. 1-5 5-709/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (5-710)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-710/1
p. 1-5 5-710/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat betreft het aankoopbewijs (Verplichting voor de verkoper om, wanneer hij een garantiebewijs aflevert op warmtegevoelig of elektrogevoelig papier, tevens een bewijsstuk af te leveren dat als aankoopbewijs geldt) (5-549)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-549/1
p. 1-4 5-549/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-Hélène Crombé-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te schaffen (5-1134)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1134/1
p. 1-5 5-1134/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op het reglementeren van dermopigmentatie (5-1472)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-1472/1
p. 1-3 5-1472/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft (5-2324)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2324/1
p. 1-2 5-2324/1 p. 1-2 (PDF)
de Overlegcomités (5-10609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10609
de aanbevelingen inzake visconsumptie in België (5-11265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11265
de babyfoon op de smartphone (5-10644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10644
de gevaren van Melanotan (5-11053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11053
de gevaren van Melanotan (5-9738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9738
de grotere gevoeligheid van vrouwen voor hart- en vaatziekten (5-9731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9731
de integratiestages (5-10601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10601
de toekomst van de huisartsenwachtposten in de provincie Luxemburg (5-10672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10672
de vliegscholen voor drones of ultralichte motorluchtvaartuigen en de wetgeving hieromtrent (5-11198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11198
de vrije verkoop van IPL-epileerapparaten en het gebrek aan opleiding inzake de permanente laserontharingstechniek (5-10671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10671
de wachttijden voor een consultatie bij een geneesheer-specialist (5-10646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10646
de ziekenhuispediaters (5-10199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10199
de zorgverstrekkers in de gevangenissen (5-10442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10442
het begrip van medisch huis met betaling per akte (5-10676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10676
het uurloon van een huisarts van wacht (5-10670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10670
ontharing met een laser of met pulslicht (5-10658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10658
terugbetaling van borstreconstructie ten gevolge van een borstverwijdering in geval van kanker (5-9660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9660
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999