S. 5-486 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Dominique Tilmans    FranÁois Bellot    Gťrard Deprez   

indeling in kiesdistricten
regionale verkiezingen
zetelverdeling
evenredige vertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-486/1 5-486/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 16/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2010   Indiening Doc. 5-486/1 5-486/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd