S. 5-481 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, teneinde de bevallingsrust bij meerlinggeboorte uit te breiden
Dominique Tilmans   

zwangerschapsverlof
vroegste kinderjaren
bescherming van moeder en kind
moederschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-481/1 5-481/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/11/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2010   Indiening Doc. 5-481/1 5-481/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving